NLP Mojster Praktik

Po uspešnem zaključku izobraževanja NLP Mojster Praktik boste dvignili nivo veščin NLP na višjo raven mednarodno certificiranega INLPTA programa – NLP Mojster Praktik.

NLP Mojster Praktik je nadgradnja in poglobljena obravnava tehnik in metod z NLP Praktika, čemur so dodane nove, napredne tehnike NLP in kompleten nabor tem za učinkovito uporabo NLP tehnik v vsakdanu. Velik poudarek je dan tehnikam prezentiranja, organiziranju in podajanju informacij.
 
Doseganje učinkovite komunikacije in osebne odličnosti sta v zasebnem, še bolj pa v poslovnem svetu, ključ do učinkovitosti in uspešnosti posameznika ter kolektiva, v katerega se vključuje.
 
V preko 150 urah intenzivnega vodenega treninga in skoraj 40 ur samostojnega dela, boste pridobili nove veščine, kot so npr.:
 • prezentiranje in učinkovito podajanje informacij
 • uporaba naprednih NLP tehnik za razreševanje zapletenejših neželenih vzorcev, ki zavirajo vaš razvoj ali razvoj vaših klientov
 • razumevanje procesov v timih in skupinah za učinkovite sodelovanje in vodenje timskega dela,- uporaba naprednih lingvističnih vzorcev za doseganje višjega nivoja učinkovitosti komunikacije
 • uporaba diagnostike tipologije ljudi za prepoznavanje sodelavcev
 • uporaba tehnik coachinga
 • razumevanje in uporaba tehnik modeliranja za razvoj lastnih vzorcev in tehnik

Kaj pridobi NLP Mojster Praktik?

V vašem poslovnem življenju: pri vodenju timov in skupin, delu s sodelavci, klienti, zahtevnejše vodenje prodaje, javnem prezentiranju in nastopanju, poučevanju, mentorstvu.

V zasebnem življenju: pri postavljanju osebnih in življenjskih ciljev in učinkovitih strategij za doseganje le teh (npr. sprememba delovnega področja, učinkovito upravljanje s časom, hujšanje, ipd.), pri opuščanju nekoristnih razvad (npr. kajenje, konfliktni dialogi), v osebnih partnerskih odnosih, pri vzgoji otrok, pri krepitvi pozitivnega življenjskega nazora in drugje.

V okviru izobraževanja NLP Mojster Praktik boste osvojili tudi osnove coachinga in prikazali svoje znanje s klientom s supervizijo.

Pozor!  Pogoj za prijavo na NLP Mojster Praktik je certifikat iz NLP Praktika.

NLP Diploma - NLP Praktik - NLP Mojster Praktik - INLPTA certifikatProgram

Na izobraževanju NLP Mojster Praktik boste spoznali naslednje vsebine:

DELO NA SEBI:

 • napredno delo s CILJI: Upravljanje z osebnimi viri – vizije, cilji, SMART, ciljni okvir, upravljanje s cilji, loščenje ciljev – poglobljeno
 • vstavljanje ciljev na časovno črto
 • oblikovanje in spreminjanje samopodobe
 • FOKUS kot gradnik stanj in motivacije

NAPREDNE NLP TEHNIKE:

 • vaja vrednote in motivacija
 • visual squash (vrednote in integracija delov osebnosti)
 • hitra fobijska tehnika
 • tehnike dela s časovno črto:
  • Time line – hologram
  • Delo s časovno linijo – lebdenje, oblika
  • sprememba smeri in položaja časovne črte
  • Podmodalnosti in dojemanje časa
 • reimprinting
 • uničevalec odločitev
 • SWISH (kinstetični, avditivni, vizualni, design swish)
 • New code NLP: Croydon Ball Game, Sanctuary, Alphabet gabe, Walking with grace and power
 • Disneyev model – tehnike ustvarjalnega razmišljanja
 • 5 ključev asociiranje
 • ključi spreminjanja stanj
 • 6 klobukov razmišljanja (De Bono)

SISTEMI in TIMSKO DELO:

 • timi in skupine
 • delo v skupinah
 • group imago
 • stopnje razvoja tima, vloge v timu
 • učinkovito timsko delo
 • timska ura, razvoj tima, upravljanje s procesi tima
 • vodenje tima in nivoji povezovanja
 • projektna naloga (modeliranje)
 • jaz kot sistem (social panorama)

JAVNI NASTOP IN MODERATORSKE TEHNIKE:

 • prezentiranje
 • komunikacijski model
 • učni stili
 • 4mat model prezentiranja
 • kategorije Satir
 • vizualizacija prezentacij

UPORABA LINGVISTIČNIH ORODIJ:

 • SOM
 • napredna uporaba transa
 • jezikovi vzorci
 • izvedba NLP tehnik v dialogu
 • spinning feelings

TIPOLOGIJE OSEBNOSTI:

 • Gravesov model sistema vrednot
 • metaprogrami
 • tipologija MBTI
 • DISC

MODELIRANJE:

 • Naprednejša uporaba modeliranja
 • mikro/makro modeliranje
 • T.O.T.E in modeliranje strategij
 • instaliranje strategij
 • skupinska naloga z modeliranjem

COACHING:

 • osnovno o coachingu
 • S.C.O.R.E model
 • coaching pod supervizijo

Pogoj za pridobitev mednarodnega INLPTA certifikata:

 • udeležba na treningih
 • izdelava skupinske projektne naloge
 • zaključni nastop, ki zajema:
  • pisni izpit
  • predstavitev skupinske projektne naloge
  • predstavitev teme iz praktika

NLP Diploma - NLP Praktik - NLP Mojster Praktik - trener Gaber MaroltGaber Marolt

Je trener nevrolingvističnega programiranja z mednarodnim certifikatom INLPTA in Mojster praktik, mentor, coach in poslovni svetovalec. Po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist z Executive MBA poslovne šole Cotrugli.

Je iskriv predavatelj z več kot dvajsetletno prakso vodenja kreativnih timov in z bogatimi podjetniškimi ter poslovnimi izkušnjami.

NLP Diploma - NLP Praktik - NLP Mojster Praktik - trener Marjan RačnikMarjan Račnik

Marjan Račnik je trener nevrolingvističnega programiranja (NLP) z mednarodnim certifikatom INLPTA. Je podjetnik in vodi različne treninge in učne delavnice. Od standardnih treningov nevrolingvističnega programiranja (NLP), treningov prodaje, komunikacije, javnega nastopanja, timskega dela (teambuilding programi) do treningov vodstvenih veščin, za katere se je še posebej specializiral.

Kotizacija za NLP Mojster Praktik znaša 1.450 €.

Cena je brez DDV, ker nismo zavezani za davek.

V kotizacijo je vključeno:

 • Udeležba na treningu, mapa z gradivom
 • Prigrizki in pijača med treningom
 • INLPTA certifikat

Plačilni pogoji

Kotizacijo je potrebno po prejemu predračuna poravnati najmanj tri dni pred začetkom programa.

Možnost plačila na 8 obrokov. Prvi obrok se poravna tri dni pred pričetkom programa.

Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo.

10% popust za prijavo do 16. 10. 2018.

5% popust za predplačilo do 13. 11. 2018.

Popusti se seštevajo!

Pogoji odpovedi izobraževanja

S prijavo se obvezujete, da boste poravnali celotno kotizacijo za udeležbo na izobraževanju po pogojih v ceniku oz. po ponudbi za posamezno izobraževanje. To velja tudi takrat, kadar gre za izobraževanje v sklopih, ko udeleženec, kadarkoli po začetku izobraževanja preneha obiskovati izobraževanje.

Pred začetkom izobraževanja lahko pisno odpoveste svojo udeležbo najkasneje pet delovnih dni pred pričetkom izobraževanja. Po tem datumu zaračunavamo 30% kotizacije za administrativne stroške, za neudeležbo brez odjave pa zaračunavamo kotizacijo za celotno izobraževanje. Kotizacija ni prenosljiva na druge termine oz. osebe. V primeru bolezni ali nesreče udeleženca ali družinskega člana priznamo nižje plačilo, če je odpoved pisna in z ustreznimi dokazili. V tem primeru zaračunamo 40€ manipulativnih stroškov, stroške gradiva ter sorazmeren delež ur že izvedenega izobraževanja pretečenih od pričetka do upravičene odpovedi udeležbe.

V primeru premajhnega števila prijav ali iz drugih objektivnih razlogov si pridružujemo pravico do odpovedi posameznega izobraževanja ali spremembe terminov. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja morebitno že vplačano kotizacijo brezobrestno povrnemo v roku štirinajst dni od obvestila odpovedi.

Za aktualne termine preverite koledar dogodkov.

Na koledar dogodkov

Preverite aktualne termine

V koledarju dogodkov najdete vsa razpisana izobraževanja in delavnice.
Na koledar dogodkov