Za vse, ki ste usmerjeni k doseganju vrhunskih rezultatov in zavezani k neprekinjeni osebni rasti! Dvignite nivo veščin in osebnega napredka NLP na še višjo raven mednarodno certificiranega INLPTA programa – postanite NLP Mojster Praktik! Naj vas veščine NLP izstrelijo med nadpovprečno uspešne in srečne ljudi!

“Želela sem si spremembe. Spremembe v razmišljanju, dojemanje sebe, drugih in sveta. Zasledila sem NLP delavnico in se prijavila. Od takrat naprej je NLP postal del mojega življenja. Trenerji NLP center so mi svet NLP-ja prikazali na zabaven in praktičen način. Definitivno ena mojih boljših odločitev. Priporočam vsem, ki si v življenju želijo spremembe in osebne rasti.”

Maja, Maribor

NLP Mojster Praktik je nadgradnja in poglobljena obravnava tehnik in metod z NLP Praktika. Delu, ki ste ga že opravili na sebi, so tako dodane nove, napredne tehnike NLP in kompleten nabor tem za učinkovito uporabo teh tehnik v vsakdanu. NLP Mojster Praktik je nadaljevanje, nadgradnja in poglobitev programa NLP Praktik.

Praktik uporablja znanja, ki jih je pridobil v programu, na sebi in svoje odnose in uspešnost krepi zato, ker sam postane boljša, učinkovitejša in razumevajoča oseba. Mojster Praktik pridobljeno znanje uporablja tudi v odnosu z drugimi, na svojem delovnem mestu, v družini, partnerstvu in lahko seveda to znanje posreduje tudi drugim.

Zaupajo nam, ker:

 • Izvajamo enega najbolj strokovnih treningov nasploh

 • Treninge izvajajo NLP trenerji z mednarodnimi izkušnjami

 • Redno vključujemo svetovne novosti  s področja NLP in nevrologije

 • Naši udeleženci dosežejo zavidljive osebne in poslovne rezultate

 • Smo aktivni tudi v največjih slovenskih podjetjih

 • So treningi zabavni in duhoviti

 • Ste nam pomembni vi in treninge naredimo učinkovite za vas!

S tem pomaga ljudem v svoji okolici (torej sodelavcem, partnerjem,…), da tudi oni hitreje dosegajo boljše rezultate, uresničujejo zastavljene osebne in poslovne cilje, bolje komunicirajo, se prilagajajo spremembam, lažje premagujejo težave,…

V preko 150 urah intenzivnega vodenega treninga in skoraj 40 ur samostojnega dela, boste pridobili nove veščine, kot so npr.:

 • prezentiranje in učinkovito podajanje informacij

 • uporaba naprednih NLP tehnik za razreševanje zapletenejših neželenih vzorcev, ki zavirajo vaš razvoj ali razvoj vaših klientov

 • razumevanje procesov v timih in skupinah za učinkovite sodelovanje in vodenje timskega dela

 • uporaba, naprednih lingvističnih vzorcev za doseganje višjega nivoja učinkovitosti komunikacije

 • uporaba diagnostike tipologije ljudi za prepoznavanje sodelavcev, lažje sestavljanje timov in lažje upravljanje oddelkov in podjetij

 • uporaba tehnik coachinga

 • razumevanje in uporaba tehnik modeliranja za razvoj lastnih vzorcev uspešnosti in tehnik

Znanja in veščine, ki jih boste pridobili na NLP Mojstru Praktiku, vam bodo pomagale tako v zasebnem življenju kot tudi kot poslovnem področju. Še bolj boste učinkoviti pri postavljanju osebnih in življenjskih ciljev. Znanja vam bodo koristila pri opuščanju nekoristnih razvad (npr. kajenju), pri izboljšanju osebnih in partnerskih odnosov, pri vzgoji otrok, pri krepitvi pozitivnega življenjskega nazora…

Pridobljene veščine Mojstru Praktiku pomagajo pri vodenju timov in skupin, delu s sodelavci in klienti, pri zahtevnejšem vodenju prodaje, javnem prezentiranju in nastopanju, poučevanju, mentorstvu… V okviru izobraževanja NLP Mojster Praktik boste osvojili tudi osnove coachinga, prikazali svoje znanje s klientom s supervizijo in izdelali skupinsko mojstrsko nalogo iz modeliranja in jo tudi uspešno predstavili.

Termini

Preverite termine na željeni lokaciji izobraževanja:

Maribor
Domžale

VPRAŠALNIK O VAŠIH PREFERENCAH

Preden se odločite za termin vas povabimo, da odgovorite na tri vprašanja, s katerimi želimo izvedeti na kakšen način bi raje opravljali treninge. Vaši odgovori nam bodo izjemno koristili pri pripravi optimalni razporeditvi terminov, lokacij in načinov izvajanja treningov.

Želim izpolniti vprašalnik
Prijavite se

Vsebine NLP Mojstra Praktika

Modul 1: Postavite svoje življenje na tirnice uspeha

 • Zastavite si boste vizijo, jo uskladili z vašimi vrednotami in si postavili posamezne cilje za uresničevanje le te.
 • Spoznali boste napredne metode za doseganje ciljev, jih razčlenili in zloščili, da boso usklajeni z vašim nezavednim in našli svoje vire motivacije.
 • Uskladili boste svoje misli, besede in dejanja in odpravili notranja nasprotja

Modul 2: Postanite vrhunski komunikator in prezentator

 • Jasno in prepričljivo podajanje informacij ter vrhunsko prezentiranje
 • Naučili se boste podajati vsebino ljudem z različnimi učnimi stili
 • Spoznali boste različne učne stile in prepoznali svojega po metodologiji 4MAT
 • Spoznali boste, kako različnim ljudem podajati informacije jasno in razumljivo in kako jih prepričati za vašo vsebino
 • Spoznali boste skrivnosti iskrivega javnega nastopanja, kako dokončno opraviti s tremo in kaj vse početi, da boste lahko tudi izvajali odlične in nepozabne javne nastope

Modul 3: Spoznajte mehanizme vašega uma in kako sodelovati z drugimi

 • Strukturiranje informacij
 • Informacije boste strukturirali z načini miselnih vzorcev in zakonitostmi pomnjenja
 • Spoznali boste kako vizualizirati informacije, da se bodo vtisnile vašim poslušalcem v spomnim in tudi v srce
 • Naučili se boste ravnati tudi z zahtevnejšimi in težavnejšimi udeleženci
 • Moderirali boste skupine in se izurili v tem, kako predstaviti temo in kako pripraviti vaje za delavnice

Modul 4: Spoznajte vrednote vašega okolja in postanite njegov najbolj fleksibilen del

 • Spoznali boste ustvarjalni proces in tehnike, s katerim ga lahko razvijate za uporabo pri vašem delu, pri delu v skupinah in timih in vse to boste lahko uporabili predvsem v svojem profesionalnem okolju
 • Spoznali boste Gravesovo metodo razvoja posameznika, skupin in tudi nacij, kar bo lahko pomembno orodje pri razumevanju delovanja organizacij in sistemov ter še posebej, vašega lastnega tima in podjetja
 • Spoznali boste svojo hierarhijo vrednot in kako uporabiti to orodje za doseganje kvalitetnejšega bivanja s soljudmi, doseganje osebne sreče in poslovnega uspeha

Modul 5: Postanite mojster timskega dela

 • Spoznali boste osnove dela v skupini in kako vplivajo posamezne faze na učinkovitost skupine
 • Spoznali boste tudi, kako se razvijajo timi in katere metode lahko uporabimo za njihovo učinkovito delo
 • Naučili se boste, kakšne vloge lahko igramo v timih in kdo so ljudje, ki lahko te vloge opravljajo najučinkoviteje
 • Danes je skoraj nemogoče delovati sam, brez tima in zato vam bo neprecenljivo znanje skozi katere faze bo  šel tim predno bo pričel dajati rezultate
 • Ozavestili boste sloge vodenja in se naučili uporabe v posameznih situacijah in fazah razvoja podjetja
 • Spoznali boste, kaj motivira vaše sodelavce v timu in se naučili moderirati timske igre

Modul 6: Uporabljajte vrhunske lingvistične vzorce

 • Spoznali boste napredne jezikovne vzorce
 • Naučili se boste naprednega preokvirjanja sogovornikovih jezikovnih vzorcev in elemente vplivanja
 • Spoznali boste uporabo transa kot orodja za doseganje večjega vpliva in tudi uporabo v terapevtskih oblikah

Modul 7: Spoznajte zakonitosti svoje motivacije in motivacije drugih

 • Spoznali boste metaprograme – osnovne programe osebnosti, ki oblikujejo vedenje in motivacijo ljudi
 • Spoznali boste, kako se lahko ljudem prilagodite v njihovem modelu sveta
 • Spoznali boste, kako se obkrožiti z ljudmi, ki vas bodo navduševali
 • Spoznali boste še, kako ljudi združevati v učinkovite skupine in teame
 • Naučili se boste modeliranja in kako prepoznati uspešne vzorce pri drugih, jih analizirati in uporabiti v lastnem vsakdanu za doseganje uspeha

Modul 8: Postanite mojster uporabe časovne črte

 • Naučili se boste napredne uporabe časovnih tehnik – Timeline Therapytm
 • Spoznali boste različne oblike časovne črte, manipulacijo z njo in kakšen vpliv ima to na vaše življenje
 • Postavljali boste cilje na časovno črto, odpravljali neprijetne in nerazrešene spomine iz preteklosti, s katerimi ste čustveno obremenjeni, ki vas obremenjujejo in zavirajo
 • Odpravili boste tudi največje strahove – fobije in se naučili, kako jih odpraviti pri svojcih in sodelavcih

Modul 9: Integrirajte znanje NLP za odlično prihodnost

 • Vse znanje boste integrirali v skupinski nalogi modeliranja in izvedli svoj vzorec uspešnosti, ki ga boste lahko uporabljali za doseganje uspehov
 • Obnovili boste znanje NLP Mojstra Praktika in NLP Praktika in ga dvignili na višjo raven

Udeležite se enega najbolj strokovnih in intenzivnih treningov pri nas. Na interaktivnem treningu boste osvojili tehnike in orodja NLP z izvedbo konkretnih vaj, ki jih boste lahko takoj uporabili v vaših realnih situacijah.

Prijavite se

“Dolgo časa nisem razumel in tudi ne verjel, v pomen izreka: “Svet spremeniš tako, da najprej spremeniš sebe.” Zdaj, po prvih NLP usposabljanjih, pa začenjam spoznavati, koliko potenciala ima še vsak v sebi in koliko ovir je pravzaprav v nas samih, ki nam preprečujejo, da bi se lahko premaknili naprej v odnosih, karieri, osebni rasti. NLP je nabor orodij, ne za druge, ampak za nas same, s katerimi si lahko, med drugim, uredimo svojo nezavedno podstrešje. Včasih se stvari enostavno ne morejo zgoditi, ker jih sami sabotiramo. Zdaj vem zakaj do tega prihaja in vem tudi kako te ovire odpraviti. Zato vsem, ki se želite premakniti naprej v življenju, toplo priporočam NLP izobraževanja.”

Dr. Boris Vodopivec, Novo mesto