Gaber Marolt, Master Coach, INLPTA in mBIT Coach

Skozi trening vas bom vodil Gaber Marolt. Sem trener NLPja in poslovni trener, ustanovitelj NLP centra, portala kulstarsi.si in programski direktor Mednarodne NLP in caoaching conference. Sem tudi Master Coach, prav tako INLPTA in mBIT coach.

Sem avtor več publikacij, moje najobsežnejše delo do sedaj pa je Changing metaprograms in children s podočja NLP v vzgoji in poučevanju. Kot oče štirih otrok z dolgoletnimi izkušnjami pri upravljanju šolskih Javnih zavodov, sem odličen vir znanja in izkušenj, ki jih praktično povezujem z najmodernejšimi dognanji nevrologije in NLPja ter jih predajam tako staršem kot tudi raznovrstnim pedagogom.

Imam bogato podjetniško znanje in izkušnje, saj sem služboval v nekaterih zelo uspešnih slovenskih podjetjih, v še več-ih pa sem svetoval in izobraževal. Redno izobražujem podjetniške teame, vodim treninge komunikacije, prodaje in javnega nastopanja. Izvajam tudi izobraževanja za vodje, še posebej za nivo Executive.

Kot trener trenerjev menim, da sem odličen mentor novim predavateljem, tako s področja NLP kot poslovnih ved. Prav tako sem član mednarodnih zvez NLP: INLPTA, ANLP in domače Zveze coachev Slovenije.

Maja Novak, profesorica razrednega pouka in plesna učiteljica

Maja je profesorica razrednega pouka in plesna učiteljica. Otroška srca skuša pritegniti s svojo naklonjenostjo, prijateljskim odnosom in ljubeznijo do otrok.

Pomembno ji je, da pri učencih razvija psihomotorično, socialno-emocionalno in spoznavno področje. Posreduje jim nova znanja in jih uči kako to kasneje v življenju uporabiti. Njen največji cilj ji je, da otrok postane samostojen, komunikativen, ustvarjalen, vedoželjen in da ima pozitivno samopodobo.

Opravljena ima certificirana treninga NLP Praktik in NLP Mojster Praktik.

Simon Meglič, Mojster Coach in NLP Trener

Simon je NLP Mojster Coach in NLP Trener. Kot promotor pomembnih vsebin s področja osebnih financ vodi lastna predavanja in delavnice.

Po izobrazbi je univ. dipl. ekon. in magister poslovnih ved. Svojo poslovno kariero uresničuje v finančno račinovodskih službah v večih multinacionalkah v Sloveniji.Pravi, da je V NLP-ju spoznal fantastične pristope osebnostne psihologije, s katerimi lahko dela korake naprej na svoji poti. Hkrati čuti neizmerno željo podajanja tega znanaj naprej, ker ve, da vsak lahko v teh vsebinah najde pospeške svoje rasti – preko coachinga ali uporabe znanj in tehnik NLP-ja.

Nataša Šafhalter Đukić, NLP Trener

Nataša je zaposlena kot tržnik spletnih in izobraževalnih vsebin v spletni agenciji.

V NLPju je našla nekatere odgovore o ljudeh; kako jim pomagati do tega, da lažje krmarijo skozi življenje, se učinkoviteje spopadajo s predsodki, ki jih držijo prikovane na mestu in jim ne pustijo do lažjega in lahkotnejšega življenja. Opravljena ima certificiran program NLP Trener.