VSEBINA IN CILJI

  • Razvili boste načine za ciljno in pozitivno komunikacijo za doseganje učnih in drugih ciljev doma in v razredu,
  • Spoznali boste vpliv različnih čustvenih stanj na sprejemanje vzgojnih sporočil ali po domače »navodil«.
  • Spoznali boste zaznavne kanale in predstavne sisteme v NLP in kako ti vplivajo na vašo komunikacijo z otrokom,
  • spoznali boste strategije učenja po NLP in kako le te lahko uporabljate doma in v razredu pri delu z otroci,
  • dobili boste konkretne nasvete in primere, kako postopati pri posameznih izzivih pri učenju in vzgoji vaših otrok.

NLP v vzgoji in izobraževanju

NLP je metoda osebne rasti, ki sta jo v 70-ih letih razvila Richard Bandler in John Grinder. NLP pomaga posameznikom razumeti procese v njihovih možganih in prevzeti kontrolo nad njimi ter s tem vnesti pozitivne spremembe v življenje.

NLP se zelo pogosto uporablja v poslovnem svetu, kjer vam pomaga zgraditi pozitivne odnose s sodelavci in strankami, pomaga vam razviti vodstvene, prodajne in komunikacijske veščine, odpravlja načine razmišljanja, ki vas pri delu in razvoju omejujejo ter s tem pozitivno vpliva na vašo delovno uspešnost in razvoj kariere.

V zadnjem desetletju je NLP pridobil veljavo tudi na področju izobraževanja. Predvsem zaradi dejstva, ker učinkovito pomaga staršem, otrokom, učiteljem in vzgojiteljem ter seveda tudi študentom in odraslim razumeti način, kako potekajo učni procesi.

Neil.F.Flemig je avtor VAK (tudi VARK) modela, ki ga je razvil na temelju predhodnih NLP modelov. Model razlaga, da ima vsak učenec svoj preferenčni model učenja. Te tako delimo vizualni (razmišljanje v slikah, uporaba vizualnih pripomočkov – grafov, slik, diagramov, simbolov, videov, itd.), avditivni (poslušanje predavanj, diskusije, učenje s pomočjo posnetih predavanj, ipd.) in kinestetični način učenja (učenje z izkušnjo, premikanjem, otipom in početjem – aktivno raziskovanje sveta, znanstveni projekti, eksperimenti, itd.). Uporaba teh modelov omogoča učiteljem in vzgojiteljem, da svoja vsebine podajajo na načine, ki ustrezajo vsem trem načinom učenja. Tudi učenci in študenti lahko model uporabijo za identifikacijo njihovega preferenčnega načina učenja in s tem dosegajo najboljše možne rezultate.

Vaš gostitelj bo Gaber Marolt

Je trener nevrolingvističnega programiranja z mednarodnim certifikatom INLPTA in Mojster praktik, mentor, coach in poslovni svetovalec.

Gaber je oče štirih otrok, ki so v tem letu vključeni v osnovno šolo ali vrtec. Že več let je tudi predstavnik staršev v Svetu staršev Vrtca studenci Maribor in OŠ Ludvik Pliberšek.

Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist z Executive MBA poslovne šole Cotrugli.

Je iskriv predavatelj z več kot dvajsetletno prakso vodenja kreativnih timov in z bogatimi podjetniškimi ter poslovnimi izkušnjami.