Na delavnici izveste nekaj principov NLP, nekaj nasvetov in nekaj zelo uporabnih prijemov, ki temeljijo na predpostavkah o komunikaciji, o naših odzivih na sporočila drugih in o načinih razmišljanja, ki sprožajo naša vedenja. Vse to je temelj našega odnosa tudi pri vzgoji in poučevanju.

Cilji delavnice:

  • Izvedeli boste, kaj vse so najpogostejši izzivi pri vzgoji in poučevanju in kako jih reševati,
  • kako dajati navodila otrokom, da jih bodo razumeli in upoštevali,
  • kdaj in kako se otroci radi učijo in kako to doseči,
  • kaj vi pričakujete od otroka in kaj pričakuje otrok od vas, da vas bo lahko »ubogal«,
  • in še precej zelo uporabnih nasvetov za več veselja z vašim otrokom.

NLP v vzgoji in izobraževanju

NLP je metoda osebne rasti, ki sta jo v 70ih letih razvila Richard Bandler in John Grinder. NLP pomaga posameznikom razumeti procese v njihovih možganih in prevzeti kontrolo nad njimi ter s tem vnesti pozitivne spremembe v življenje.

NLP se zelo pogosto uporablja v poslovnem svetu, kjer pomaga ljudem zgraditi pozitivne odnose s sodelavci in strankami, pomaga jim razviti vodstvene, prodajne in komunikacijske veščine, odpravlja načine razmišljanja, ki jih pri delu in razvoju omejujejo ter s tem pozitivno vpliva na njihovo delovno uspešnost in razvoj kariere.

 V zadnjem desetletju je NLP pridobil veljavo tudi na področju izobraževanja. Predvsem zaradi dejstva, ker učinkovito pomaga staršem, otrokom, učiteljem in vzgojiteljem ter seveda tudi študentom in odraslim razumeti način kako potekajo učni procesi.

 Neil.F.Flemig je avtor VAK (tudi VARK) modela, ki ga je razvil na temelju predhodnih NLP modelov. Model razlaga, da ima vsak učenec svoj preferenčni model učenja. Te tako delimo vizualni (razmišljanje v slikah, uporaba vizualnih pripomočkov – grafov, slik, diagramov, simbolov, videov, itd.), avditivni (poslušanje predavanj, diskusije, učenje s pomočjo posnetih predavanj, ipd.) in kinestetični način učenja (učenje z izkušnjo, premikanjem, otipom in početjem – aktivno raziskovanje sveta, znanstveni projekti, eksperimenti, itd.). Uporaba teh modelov omogoča učiteljem in vzgojiteljem, da svoje vsebine podajajo na načine, ki ustrezajo vsem trem načinom učenja. Tudi učenci in študenti lahko model uporabijo za identifikacijo njihovega preferenčnega načina učenja in s tem dosegajo najboljše možne rezultate.