Tina Golob, Herbika – Teleščku prijazna hrana – Navdihuj.si