POSLOVNA DELAVNICA

NESPORAZUMI IN KONFLIKTI

Kako uspešno rešiti nesporazume in konflikte v vašem podjetju?

Sreda, 26. 7. 2023 (9h – 13h)

Cena delavnice do 12. 7.: 145 € (namesto 206 €)

Online (zoom)

Uspešno reševanje nesporazumov in konfliktov v vašem podjetju

 • Se tudi pri vas večkrat znajdete v nesporazumih in konfliktih?

 • Se tudi pri vas kdaj le ti vlečejo in vlečejo in vplivajo na delovni proces?

Kjer so ljudje, tam so nesporazumi. Vsak od nas ima namreč svoje vrednote, potrebe in navade, zato zlahka pride do napačnega razumevanja ali – še huje – do konflikta.

Cilji delavnice:

 • Kako se izogniti konfliktom (strategije) in kako komunicirati s težavnejšimi sodelavci, da boste uspešno prenesli navodila.
 • Razumeti zakonitosti komunikacije, načina vašega sporočanja in razmišljanja in kako to lahko vpliva na pojav konfliktov.
 • Spoznati načine razmišljanja drugih in kako na podlagi tega komunicirati učinkovit način.
 • Obdržite dobro in uporabno notranje počutje tudi v zahtevnejših komunikacijah.
 • Kako se odzvati na povzdigovanje glasu.
 • Obdržite dobro in uporabno notranje počutje tudi v zahtevnejših komunikacijah.
 • Znižajte svoj stres, kolikor se da.
 • Kdaj poiskati zunanjo pomoč – coaching in druge oblike.

Trajanje delavnice:

 • Delavnica traja od 9:00 do 13:00

 • Cena delavnice: 206 €
 • Cena do 12. 7. 2023: 145 €

* Pridružujemo si pravico do spremembe datuma. Delavnico izvajamo ob minimalnem številu 5 oseb.

Delavnica o tem, kako voditi team in komunicirati z zaposlenimi, da boste uspešno reševali konflikte in celo naredili tako, do tega sploh ne pride.

Najboljši čas za reševanje konfliktov na delovnem mestu je namreč takrat, preden do nesporazuma sploh pride – z ustvarjanjem pozitivne delovne kulture, v kateri se zaposleni lahko odprto pogovarjajo. S tem boste preprečili možnosti, da bi majhni kamni spotike prerasli v velike ovire.

Komunikacija je menedžerjevo glavno orodje in samo od uporabe le-tega je odvisno, kako uspešen bo pri svojem delu. Na delavnici boste spoznali, kako učinkovito komunicirati, kako ustvarjati pozitivno klimo v delovnem okolju, kako upravljati konflikte, oziroma še bolje, kako se jim izogniti ter kako komunicirati s težavnejšimi sodelavci.

Poznavanje opozorilnih znakov in virov konfliktov vam lahko pomaga, da to uresničite.

O predavateljici

Mateja Kržišnik je NLP Trenerka in predavateljica, ki je na svoji 13-letni poslovni poti tako v medijih, zasebnih podjetjih in tudi kot samostojna podjetnica premagovala komunikacijske izzive z različnimi tipi ljudji.

Na delavnicah skozi primere iz prakse dokazuje, da ni možno ne komunicirati, je pa možno s pravim znanjem komunicirati tako, da se bo rezultat pokazal v oblikovanju prijetnega in iskrenega odnosa.

Mateja na strokoven in sproščen način odlično prikaže vse tehnike, ki jih lahko že takoj naslednji dan uporabite v praksi in gradite dobre komunikacijske pristope z najrazličnejšimi sogovorniki.