PRAKTIK HIPNOZE
trening NLP hipnoze

DODATNI BONUS:
3
-dnevna bonus delavnica za osvežitev znanja

PRAKTIK HIPNOZE
trening NLP hipnoze

DODATNI BONUS:
3
-dnevna bonus delavnica za osvežitev znanja

Iščeš izjemen trening hipnoze?
Bi se rad/a opremila z vrhunskim znanjem enega najmočnejših orodij za doseganje življenjskih sprememb?
Pridruži se nam na treningu hipnoze in postani Praktik hipnoze!

Začetek

 • Začetek: marec 2023

Pridobljen certifikat

 • Praktik hipnoze

Iščeš izjemen trening hipnoze?
Bi se rad/a opremila z vrhunskim znanjem enega najmočnejših orodij za doseganje življenjskih sprememb?
Pridruži se nam na treningu hipnoze in postani Praktik hipnoze!

Začetek

 • Začetek: jesen 2023, Zoom + delavnice v živo

Pridobljen certifikat

 • Praktik hipnoze

Ali je tečaj prava izbira za vas?

Tečaj je prava izbira za vas, če:

 • bi radi dodali hipnozo v svoj repertoar kompetenc in znanja,

 • so vas skrivnosti nezavednega vedno privlačile,

 • želite pomagati svojim bližnjim, znancem in klientom pri doseganju njihovih ciljev (premagovanju strahu, hujšanju, prenehanju kajenja itd.),

 • želite končno izpolniti poslovne in finančne cilje in hipnozo uporabiti v svojem poslu,

 • bi radi spoznali skrivnost hipnoze in avtohipnoze,

 • želite nadaljevati s svojo osebno rastjo in premagati notranje ovire, ki vas zadržujejo na poti do uspeha,

 • se želite znebiti strahu pred neuspehom, nastopanjem, zavrnitvijo …

 • ne želite več sabotirati svoje sreče in uspeha,

 • želite izboljšati tudi svoj partnerski odnos in pomagati sebi in partnerju do najboljše verzije sebe.

Če se najdete vsaj v eni trditvi,
potem je Praktik hipnoze prava izbira za vas!

Če se najdete vsaj v eni trditvi,
potem je Praktik hipnoze prava izbira za vas!

POGLOBLJENO ZNANJE

INTENZIVEN TEČAJ

PRAKSA

MAJHNE SKUPINE

Zakaj se udeležiti tečaja Praktik hipnoze?

 • Izjemno poglobljen in intenziven tečaj
 • Vrhunska kakovost vsebin in izvedbe
 • Poudarek na praksi in delu v parih
 • Delo v majhnih skupinah – posvetimo se vsakemu udeležencu posebej
 • Delo pod supervizijo z dejanskimi klienti
 • Doseganje sprememb v svojih vzorcih razmišljanja že z delom na treningih
 • Sprožitev globokih stanj zavesti z avtohipnozo
 • Aktiviranje stanja transa, ki je temelj pospešenega učenja
 • Dodatna znanja po sistemu Creative Focus®, ki daleč presegajo znanje hipnoze na drugih NLP tečajih
 • 3-dnevna bonus delavnica za osvežitev znanja

Kako bom lahko uporabil NLP zase v svojem življenju?

Z NLP-jem boste razrešili svoje izzive. Nekateri jih nimate malo. Seveda boste to dosegli z novim znanjem, izvajanjem tehnik, spoznavanjem NLP modelov in seveda z dinamičnim in sproščenim načinom dela, polnim vaj in praktičnih aplikacij.
Znanje NLP vam bo omogočilo nov pogled na vašo komunikacijo in odnose v karieri, podjetništvu ali v službi. Izboljšali boste odnose doma, z otroci, partnerji in drugimi domačimi.
Razčistili boste z vašo preteklostjo, pregnali strahove, spoznali boste, česa si v življenju želite in kaj vas osrečuje. Znali si boste zastaviti cilje in jih tudi uresničiti.
Za marsikoga lahko NLP pomenil tudi karierno možnost. Z nadaljevanjem izobraževanj lahko postanete coach v vašem obstoječem podjetju ali odprete svojo dejavnost. Seveda vam bo v vaši obstoječi dejavnosti NLP odprl dodatne, nove možnosti in neizmerno povečal vašo učinkovitost, uspešnost in tudi finančno izboljšanje.

Certifikat Praktik hipnoze

Na koncu tečaja boste osvojili naziv Praktik hipnoze, kar pomeni, da boste opremljeni z dovolj znanja in prakse za popolnoma samostojno vodenje hipnoze.

Vsebina programa

V prvem delu treninga bodo udeleženci spoznali temelje učinkovitega dela v hipnozi: osnovne principe indukcije, zakonitosti podajanja sugestij, pravila komunikacije v hipnozi …

 • 7 osnovnih principov indukcije hipnoze
 • Različne strategije indukcije hipnoze 
 • Strategije poglabljanja hipnoze
 • Problem “cenzure”
     Ena od funkcij nazavednega (oziroma podzavesti) je cenzura informacij, ki se na skladajo s preteklimi izkušnjami, prepričanji in samopodobo klienta.
     Trije načini, kako se izognemo cenzuri nazavednega.
 • Možni vzroki, da se klient ne sprosti in razreševanje teh težav.
 • Komunikacija v hipnozi

V drugem delu treninga se bodo udeleženci spoznali z vsemi moduli hipnoze, ki se pojavljajo v različnih stilih hipnoze. 

Lahko bi rekli, da so moduli, ki se jih bodo naučili, neke vrste abeceda hipnoze – z njihovo kombinacijo lahko tvorimo različne metode hipnoze. 

Hkrati lahko s temi moduli analiziramo način dela avtorjev, ki so postavili temelje hipnoze (npr. Elman, Erickson, Hartman…) kot tudi trenutno najbolj izpostavljenih strokovnjakov s področja hipnoze (npr. John Grinder, Paul McKenna, Grace Smith …).

S kombinacijo teh modulov bodo udeleženci ustvarjali svoje pristope k hipnozi – npr. po vzoru na Davea Elmana, Johna Grinderja, Grace Smith, Paula McKenno … katerimi bodo lahko dosegali globoka stanja zavesti in globoke spremembe pri svojih klientih.  

 

Modularni pristop

 • 12 kinestetičnih modulov
 • 5 vizualnih modulov
 • Sugestije
    a) za sproščanje in poglabljanje stanja
    b) za doseganje ciljev klienta
    c) posebne sugestije
 • Napovedi
    a) modulov
    b) sugestij
 • Štetja
 • Metafore
 • Strategije zbujanja

 

Sugestije

Osnovna delitev sugestij

 • sugestije za sproščanje in poglabljanja stanja
 • sugestije za doseganje ciljev 

7 osnovnih pravil za pripravo sugestij 

Koga naslavljamo s sugestijami

 • podzavest, nezavedno
 • um
 • klienta
 • druge ljudi
 • spremembe

Sugestije in glagolski časi

 • sugestije v prihodnjiku
 • sugestije v sedanjiku
 • sugestije v pretekliku (NLP strategije: pseudo-orientation in time)

Tvorjenje posthipnotičnih sugestij

 • Kako definiramo okoliščine sprožanja odzivov klienta (čas, zunanje okoliščine …) 
 • Kako definiramo želene odzive klienta (npr. stanja, vedenja …) 
 • Na kakšen način povezujemo okoliščine in odzive (fraze in strukture stavkov)

Sugestije, ki jih podajamo z vizualizacijo

 • vodena vizualizacija je tudi učinkovit za doseganje sprememb in jo lahko uporabljamo namesto sugestij ali v kombinaciji s sugestijami  
 • kako izbiramo primerne teme vizualizacij za doseganje različnih ciljev 
 • strategije vodenja skozi vizualizacije

Procestne sugestije za bolj učinkovito sledenje navodilom   

 • procesne sugestije, ki dosežejo da klient cel čas sliši coacha in z lahkoto sledi navodilom, ne glede na globino transa
 • procesne sugestije, ki dosežejo, da klient med sproščanjem ni pozoren na zvoke v okolju 

Sugestije s ponavljanjem – sugestije, ki jih klient sliši od coacha in jih tudi sam ponovi (v mislih ali na glas)

 • funkcija in koristi sugestij s ponavljanjem
 • kdaj ne uporabljamo te vrste sugestij
 • pri katerih ciljih jih uporabljam in na kaj moramo biti pozorni

Varnostne sugestije na začetku hipnoze

 • navodilo: zbudil se boš med sproščenjem, če bo potrebno 
 • navodilo: nezavedno naj določi globino hipnotičnega transa, ki je za tebe te moment najbolj primerna
 • navodilo: nezavedno naj uporabi samo sugestije, ki so za klienta koristne 
 • navodilo: nezavedno morebitne sekundarne dobičke dosega na druge (bolj konstruktivne in kakovostne) načine 

Varnostne sugestije na koncu hipnoze

 • navodilo: nezavedno naj uporabi samo sugestije, ki so za klienta koristne
 • navodilo: nezavedno morebitne sekundarne dobičke dosega na druge (bolj konstruktivne in kakovostne) načine 

 

Štetje v hipnozi

 • Različne funkcije štetja v hipnozi
 • Štetje in vizualizacija

 

Navodila in napovedi modulov in sugestij

 • napovedi modulov
    namen
    pravilno tvorjenje
 • napovedi sugestij
    namen
    pravilno tvorjenje
 • orientacijska navodila v hipnozi

Metafore

V tretjem delu treninga se bodo udeleženci spoznali z Elmanovo indukcijo.

 • Klasična Elmanova indukcija
 • Analiza manjših sprememb, ki so jih uvedli različni praktiki hipnoze  
 • Sugestije za sprošanje telesa
 • Sugestije za sprošanje uma
 • Napovedi kinestetičnih modulov in sugestij
 • Dve funkciji odštevanja
 • Strategije poglabljanja hipnoze
 • Vzročno posledične povezave

V četrtem delu treninga se bodo udeleženci spoznali s hipnozo, ki temelji na vodeni vizualizaciji. Priporočena globina transa pri hipnozi z vizualizacijo 

 • Strategije poglabljanja hipnoze in strategije rahljanja hipnoze
 • Komunikacija s klientom med vodeno vizualizacijo
 • Vizualizacija kot orodje za dostavljanje sugestij
 • Vizualizacija kot orodje za doseganje sprememb na nezavedni ravni
 • Izbira primernih vizualizacij

Erickson je pri svojem delu pogosto uporabljal metafore. 

V tem delu treninga bodo udeleženci spoznali pristop hipnozi, ki temelji izključno na uporabi metafor, tako za doseganje spremenjenega stanja zavesti, kot za posredovanje pozitivnih sugestij klientu. 

 • Namen metafor v hipnozi
 • Proste metafore v hipnozi
 • Vezane metafore v hipnozi
 • Pravila tvorjenja metafor za doseganje različnih ciljev 
 • Metafore, ki se najbolj pogosto uporabljajo v hipnozi
 • Hipnoza z metaforami

V tem delu treninga se bodo udeleženci poglobili v Ericksonove pristope k hipnozi. 

Analizirali bomo primere hipnoze od Bandlerja in na temelju naučenega bodo udeleženci pripravili svoje različice hipnoze. 

 • Dober stik in indukcija hipnoze s stanjem coacha 
 • Strategije Miltona Ericksona
 • Rušenje sider v hipnozi
 • Reševanje problemov s spreminjanje podmodalnosti v hipnozi

Ta trening je namenjen uporabi hipnoze v procesu coachinga, kot podpora ostalim pristopom coachinga. In ta trening ni namenjen poglabljanju v medicinsko hipnozo, kjer so cilji vezani na konkretne zdravstvene težave.

Vseeno, da bi udeleženci dobili celovit uvid v uporabo hipnoze v današnjem času, bomo predstavili tudi značilnosti uporabe hipnoze na področju zdravstva in zobozdravstva (na primerih Johna Hartmana).

Za večino udeležencev bodo to zanimive informacije, ki bodo zaokrožilo njihovo poznavanje področja hipnoze. 

Za tiste z medicinsko izobrazbo bo to izjemno koristen uvod v to področje, in bodo šolanje za uporabo hipnoze na tem področju lahko nadaljevali na treningih, ki so namenjeni medicinskem osebju.

Udeleženci se bodo naučili kako znanje hipnoze uporabiti na sebi za doseganje svojih ciljev in reševanje problemov.  

 • Katere module uporabljamo v avtohipnozi
 • Kako si dajemo sugestije v avtohipnozi
 • Kako uporabljamo vizualizacijo, kot orodje za dostavljanje avtosugestij

Ta del treninga je namenjen poglabljanju strategij ustvarjanja avdioposnetkov hipnoze. 

V tem delu boste lahko pod mentorstvom predavatelja ustvarili avdioposnetke za svojo osebno uporabo ali posntekov, ki bodo namenjeni vašim klientom na coachingu ali posnetkov za širšo publiko (za spletno stran, youtube …).

Trening vodi

MILAN VUJASINOVIČ

Trening vodi NLP trener in NLP coach Milan Vujasinovič, ki je opravil usposabljanje celo za najvišjo stopnjo v NLP-ju, za NLP MOJSTER TRENERJA (NLP Master Trainer). Je eden redkih NLP strokovnjakov, ki je šolan s strani obeh ustanoviteljev NLP-ja, dr. John Grinderja in Richarda Bandlerja.

S štirimi uspešno opravljenimi usposabljanji za NLP trenerja je eden izmed NLP strokovnjakov z največ znanja in posledično tudi njegovi učenci z nivojem pridobljenih veščin in obsegom osebnih sprememb izstopajo med NLP praktiki.

Usposabljanje za NLP trenerja, NLP coacha in usposabljanje za New Code NLP trenerja je opravil pri ustanovitelju NLP-ja dr. Johnu Grinderju in je trenutno eden izmed 21 trenerjev iz celega sveta, ki so usposobljeni za podajanje NEW CODE NLP-ja (edini na področju Avstrije, Nemčije, Slovenije in Hrvaške). Kot asistent sodeluje na treningih za usposabljanje novih trenerjev in coachev, ki jih v Angliji in Italiji vodi dr. John Grinder.

Opravil je tudi vrsto treningov pri Richardu Bandlerju in tako udeleženci njegovih tečajev imajo enkratno priložnost spoznati najboljše NLP tehnike dr. Johna Grinderja in dr. Richarda Bandlerja. Z opravljenimi usposabljanji za NLP trenerja (po štirih različnih programih: INLPTA in DVNLP programu, po New Code NLP programu ter programih Society of NLP in IANLP), z dvemi opravljenimi usposabljanji za NLP coacha ter opravljenem usposabljanju za NLP mojster trenerja pri dr. Wyattu Woodsmallu (soavtor časovne črte).