Komunikacija je življenjska tekočina organizacije in najpomembnejše orodje managerja.

Ljudje uspešnost podjetij večinoma povezujemo z dobrimi izdelki, vrhunskim dizajnom, izjemno storitvijo, kvaliteto in ugodno ceno. Seveda je vse to pomembno. Zaradi navedenega sploh kupujemo od teh podjetij in najemamo njihove storitve. Ne vidimo pa vedno, kako taka podjetja proizvedejo take proizvode in storitve, kaj leži v ozadju. Prodaja, inženiring, dizajn, marketing, vodenje, kontroling, preverjanje kvalitete in še kaj – vse to na koncu, ali pa na začetku, če hočete, omogoča in povezuje komunikacija. Le ta, ko je učinkovita, je najpomembnejše orodje managerja in je življenjska tekočina organizacije. Komunikacija je ta, ki omogoči, da se vse odlične zamisli in ideje, vse znanje, tehnika, tehnologija in talenti zlijejo v vrhunske izdelke ali storitve, ki so iskani na trgu. Omogoča uspešnost podjetja, njegov razvoj, dobiček lastnikom in nenazadnje tudi uspešnost managerjaev in njihovih teamov.

Torej je smiselno, da se komunikaciji posvečamo v enaki meri, kot se posvečamo drugim prvinam poslovanja, da se v komunikaciji izboljšujemo in da smo torej vedno boljši kot komunikatorji tako v odnosu do kupcev, dobaviteljev in drugih. Najpomembneje pa je, da vrhunsko komuniciramo najprej interno, kar bo ustvarilo dobre odnose, učinkovito poslovanje, dobro klimo in prineslo uspeh.

Komuniciramo tako v vsakem primeru, to drži. Ljudje počnemo to dnevno, tako v profesionalnih okoljih kot doma. Ni pa nujno, da to počnemo optimalno, niti ni nujno, da komuniciramo dobro. In tudi, ko komuniciramo dobro, ni zadržkov, da ne bi mogli tega početi še bolje, torej vrhunsko. In kako razlikujemo dobro komunikacijo od malo slabše ali še bolje, kako se naučimo dobre komunikacije?

Na naših delavnicah o pozitivni komunikaciji se pogovarjamo o praktičnih primerih, ki jih vsakodnevno uporabljate v svojih poslovnih okoljih, ugotavljamo, kateri komunikacijski vzorci so boljši od drugih in se naučimo uporabljati te – boljše. Tudi še tako vrhunski komunikator (m/ž) večkrat najde področja in prvine, ki bi jih rad še izboljšal in najde vzorce, ki ji ali mu ne služijo več in jih želi odpraviti. Tudi to počnemo na naših delavnicah in v simulacijah ter vajah ozavestimo svoj način komuniciranja, določimo področja, kjer lahko največ pridobimo in seveda spoznamo tehnike, kako bomo to v kratkem tudi dosegli. Seveda se pri vsem tudi zelo zabavamo in poskrbimo, da se učimo v sproščenem in motivirajočem vzdušju.

Delavnice s komunikacijskih in drugih področij lahko kombiniramo s coachingom, s katerim na srednji rok pomagamo uvajati spremembe in njihovo uporabnost ter uspešnost tudi preverjamo. S tem razbremenimo management, ki se na ta način lahko posveti svojemu delu, na drugi strani pa zagotovimo, da novo znanje hitro najde uporabno vrednost in da investicija v izobraževanje da pričakovani donos. Metodologija in znanje, ki ga uporabljamo na delavnicah temeljijo na kurikulumu nevrolingvističnega programiranja (NLP), dolgoletnih izkušnjah predavatelja

V podjetju Sales Camp International / NLP Center izvajamo delavnice Pozitivna komunikacija, prodajne treninge, delavnice na temo uvajanja sprememb, team building in NLP treninge. Za svoje delo redno prejemamo najvišje ocene in pohvale zadovoljnih naročnikov.

Avtor članka je Gaber Marolt, ekonomist z executive MBA, poslovni trener in predavatelj, INLPTA certificirani trener NLP