POSLOVNA DELAVNICA

Domov/poslovna izobrazevanja/Pozitivna komunikacija. Kako se v poslovnem okolju izogniti situacijam, ki rušijo odnose?

POZITIVNA KOMUNIKACIJA

Kako se v poslovnem okolju izogniti situacijam, ki rušijo odnose?

MB: ponedeljek, 12. 6. 2023 (9h – 13h), LJ: četrtek, 8. 6. 2023 (9h – 13h)

Cena delavnice do 1. 5.: 99 € (namesto 157 €)

MB: Lackova 78a, Maribor, LJ: Letališka 29, Ljubljana

MB: ponedeljek, 12. 6. 2023 (9h – 13h), LJ: četrtek, 8. 6. 2023 (9h – 13h)

Cena delavnice do 1. 5.: 99 € (namesto 157 €)

MB: Lackova 78a, Maribor, LJ: Letališka 29, Ljubljana

Izzivi v poslovnem svetu

 • Kaj so največje težave v komunikaciji in kako jih reševati?
 • Zakaj prihaja do konfliktov in kako lahko preprečimo njihov nastanek?
 • Ali je nizko zavzetost zaposlenih možno dvigniti z ustrezno komunikacijo?
 • Komunikacija in poslovni partnerji oz. stranke – na kaj nikoli ne bi smeli pozabiti, če želimo stranke prepričati v prednost naših produktov in si želimo dolgoročnega sodelovanja?
 • Kako naj se v vlogi vodje pripravim na sodelovanje z različnimi tipi ljudi (delegiranje, vodenje, nadziranje posameznikov, izbiranje ustreznih nalog za posamezen tip itd.)?

Kako vam gre vse našteto? Ste dobri, odlični ali vrhunski?

Ključ do uspeha se skriva tudi v komunikaciji – takšni, kjer se poleg izmenjave informacij zgodi še več drugih zelo pomembnih stvari:

 • učinkovito dosegamo dogovore, pri čemer ohranjamo skupen cilj,
 • samozavestno podamo povratno informacijo, ki jo vidimo kot vir učenja,
 • pohvalimo, krepimo odnose in skrbimo za motivacijsko vzdušje,
 • ostajamo pozitivno naravnani, saj poznamo cilj in temeljne zakonitosti verbalnega sodelovanja.

Kako vse to doseči?

Najprej se bomo naučili prepoznati, kateri ključni elementi manjkajo v vaših odnosih, in kateri so tisti, ki vam preprečujejo premik naprej (komunikacijsko nevrološke razlike in možne prilagoditve, mentalni filtri itd.).

Komunikacija je glavno orodje vodje oz. strokovnjaka in od njene uporabe je odvisna uspešnost pri delu.

Poznavanje zakonitosti komunikacije je ključnega pomena pri uspešnem prenašanju informacij, pri motiviranju sodelavcev, sporočanju ciljev, delegiranju, postavljanju pravil in drugih poslovnih sporočanjih.

Cilji delavnice:

 • Razumeti pomen dobrih poslovnih odnosov in komunikacije za uspešnost in učinkovitost pri delu ter doseganje zastavljenih ciljev in rezultatov.
 • Spoznati zakonitosti komunikacije: zakaj prihaja do nerazumevanja in konfliktov in kako se izogniti procesom, ki rušijo odnose.
 • Razviti načine za ciljno in pozitivno komunikacijo na delovnem mestu.
 • Razviti sposobnost podajanja pohvale in kritike na učinkovit način in tako doprinesti k razvoju posameznika v delovnem okolju.
 • Prilagoditi svoj način sporočanja zahtevnejšim sodelavcem in strankam na način, da izrazimo svoj vpliv, predamo ustrezna navodila in prepričamo stranke v prednost naših produktov/odločitev.
 • Doseči čustveno svobodo in razviti metode aktiviranja pozitivnih stanj za osredotočeno in samozavestno komunikacijo.
 • Razviti način usklajevanja lastnih ciljev s cilji okolja.

Trajanje delavnice:

 • Delavnica traja od 9:00 do 13:00

 • Cena delavnice: 157 €

 • Cena do 1. 4. 2023: 99 €

* Pridružujemo si pravico do spremembe datuma. Delavnico izvajamo ob minimalnem številu 5 oseb.

O predavateljici

Mateja Kržišnik je NLP Trenerka in predavateljica, ki je na svoji 13-letni poslovni poti tako v medijih, zasebnih podjetjih in tudi kot samostojna podjetnica premagovala komunikacijske izzive z različnimi tipi ljudji.

Na delavnicah skozi primere iz prakse dokazuje, da ni možno ne komunicirati, je pa možno s pravim znanjem komunicirati tako, da se bo rezultat pokazal v oblikovanju prijetnega in iskrenega odnosa.

Mateja na strokoven in sproščen način odlično prikaže vse tehnike, ki jih lahko že takoj naslednji dan uporabite v praksi in gradite dobre komunikacijske pristope z najrazličnejšimi sogovorniki.