Poslovni coaching

Poslovni coaching je razvojno orodje, namenjeno podjetjem in zaposlenim, ki si želijo hitro in učinkovito napredovati proti želenim ciljem, neproduktivne strategije zamenjati za bolj učinkovite ter razvijiti nove oblike učinkovitega vedenja.

Poslovni coaching

Poslovni coaching je razvojno orodje, namenjeno podjetjem in zaposlenim, ki si želijo hitro in učinkovito napredovati proti želenim ciljem, neproduktivne strategije zamenjati za bolj učinkovite ter razvijiti nove oblike učinkovitega vedenja.

Zakaj poslovni coaching?

Pri doseganju ciljev, poslovnih kot osebnih nam je v veliko pomoč trener ali kot tovrstni poklic imenujemo s tujko – coach. Vsi smo veseli uspehov naši športnikov, Petra Prevca, Ilke Štuhec, Luke Dončiča,  če naštejem samo nekaj najuspešnejših zadnjega časa. Vsi ti svoje uspehe dosegajo s svojimi trenerskimi ekipami. Šport je visoko konkurenčno okolje in brez trenerja enostavno na gre.

Tudi mnoga podjetja in posamezniki se zavedajo, da je posel prav tako visoko konkurenčno okolje, in da vodje in drugi profesionalci lahko dosežejo veliko več s pravim trenerjem – coachem. Coaching je torej partnerski program, ki s kreativnim procesom spodbuja razmišljanje in motivira udeležence, da maksimizirajo svoje poslovne in osebne rezultate.

Skozi proces coachinga ljudje poglobijo svojo sposobnost za učenje, povečajo svojo uspešnost in izboljšajo kakovost svojega življenja. Rezultat uspešnega coachinga je opazna sprememba v poslovnem vedenju ljudi. Med raznimi zvrstmi coachinga je še posebej kvaliteten poslovni coaching po metodologiji nevrolingvističnega programiranja (NLP). NLP coach poleg spretnosti spraševanja in motiviranja obvlada tudi tehnike za odpravo omejujočih prepričanj ter zelo učinkovite tehnike mentalnega treninga.

Kako poteka coaching?

Coaching je postopek, ki vam pomaga odkriti ter osvetliti izzive in priložnosti med sedanjostjo in prihodnostjo. Coaching se izvaja v obliki pogovorov v živo. Priporočljivo je, da se v obdobju dveh ali treh tednov opravi po en pogovor, ki traja do 45 minut.

Med posameznimi pogovori ali srečanji si stranka prizadeva slediti zadanim nalogam, ki si jih je opredelila ob razgovoru s coachem. Vse, o čemer govorite s svojim coachem, ostaja strogo zaupno.

Običajne faze coachinga

Med samim razgovorom najprej raziščemo ter opredelimo trenutno stanje, predvsem, kaj točno je problem. To je stopnja ANALIZE in zbiranja potrebnih informacij, s katerimi se pokaže kakšna je struktura problema. V naslednjem koraku pozornost usmerimo v to, kaj natančno si želite namesto tega problema in kaj je vaš cilj. Ko je opredeljen cilj, vam coach pomaga razvijati nove strategije in iskati REŠITVE.

  • uvodni pogovor in analiza potreb
  • opredelitev področij za obdelavo
  • dogovor o načinu dela
  • sklenitev dogovora med coachem in stranko (tudi z naročnikom, če je to podjetje)
  • opredelitev končnega želenega cilja
  • izvajanje coachinga
  • dajanje sprotnih povratnih informacij
  • periodično celovito vrednotenje rezultatov
  • dogovori o nadaljevanju

Vzdušje na coachingu je ves čas sproščeno. Razgovor je načrtno voden ter naravnan v to, da se najdejo najboljše možne rešitve. Postavljamo precej vprašanj. Precej je takšnih, ki si jih sami sebi niste še nikoli postavili in vaši odgovori nanje so dejansko rešitve za vaš problem/izziv.

Poleg vprašanj pri coachingu uporabljamo tudi tehnike nevrolingvističnega programiranja (NLP), kar predvsem  pomeni razgovor s točno določeno strukturo. Korist NLP tehnik je, da z njihovo pomočjo naredite želene spremembe hitreje in bolj učinkoviteje.