Ideje, znanje in veščine so vredne le toliko, kolikor jih znamo skomunicirati.

Trajanje 8 pedagoških ur:

 • 9:00 – 12:00 s 15 min. pavzo
 • 12:00 – 13:00 kosilo
 • 13:00 – 16:00 s 15 min. pavzo

Urnik se lahko prilagodi potrebam in željam naročnika.

Vsebina

Komunikacija je glavno orodje managerja in samo od uporabe le tega je odvisno, kako uspešen je pri svojem delu. Poznavanje zakonitosti komunikacije je ključnega pomena pri uspešnem prenašanju informacij, pri motiviranju sodelavcev, sporočanju ciljev, delegiranju, postavljanju pravil in pri drugih poslovnih sporočanjih.

Na delavnici boste spoznali zakonitosti komunikacije, način vašega sporočanja in razmišljanja, spoznavanje načinov razmišljanja drugih in kako ljudem sporočati na kar se da učinkovit način. Spoznali boste, kako upravljati s konflikti, kako se jim izogniti, kako komunicirati s težavnejšimi sodelavci. Vse to boste tudi praktično izvajali, saj so naše delavnice izkustveno naravnane in polne praktičnih primerov.

Zakonitosti komuniciranja v delovnem okolju

 • ustvarimo Dober stik –  temelje učinkovite komunikacije in vodenja
 • različnost posameznikov in mentalni FILTRI v medosebni komunikaciji
 • kako nastajajo »komunikacijski šumi«
 • temelji učinkovite, strateške komunikacije za vodje

Prilagoditev komunikacije različnim tipom osebnosti – komunikacija slik, zvokov in občutkov (VAKOG po NLP)

 • Komunikacijske preference in vedenjske značilnosti posameznih tipov
 • prepoznavanje različnih tipov v delovnem okolju  (fiziologija, besede, obnašanje)
 • samoanaliza (vprašalnik!) in kako voditi zaposlene z različnimi tipi osebnosti
 • Delavnica: VAKOG v praksi:
  • hitro prepoznajmo svoje sogovornike
  • zgradimo načrt sodelovanja s svojimi podrejenimi (sestanki, navodila, feedback)

Mentalni vzorci – NAČINI ODLOČANJA in RAZMIŠLJANJA ter vpliv le teh na vodenje sodelavcev

 • Kaj so mentalni vzorci in kako vplivajo na posameznikovo motivacijo, odločanje in aktivno delovanje v poslovnem okolju
 • Prepoznavanje prednosti in specifike posameznih mentalnih vzorcev
 • Delavnica: pripravimo se sodelovanje z različnimi posamezniki
  • VODJA – kdo sem jaz?
  • Kako sodelovati z različnimi tipi ljudi (delegiranje nalog, vodenje in nadziranje posameznikov, izbiranje ustreznih naloge za posamezen tip, ….)

* udeleženci na izpolnijo vprašalnik in prejmejo svoj osebni profil najbolj vplivnih mentalnih vzorcev)

Pohvala in kritika v poslovnem okolju – pot do učinkovitega sodelovanja

 • Kako podati pohvalo v našem poslovnem okolju;
 • konstruktivna kritika kot orodje spoštovanja in pozivnega razmišljanja
 • podajanje kritike, mnenj in navodil sodelavcem – orodje razvoja posameznikov in učinkovitega dela
 • Delavnica: podajanje povratne informacije zaposelnim
 • ciljiDosegli boste razumevanje pomena kvalitetnih odnosov in komunikacije za uspešnost in učinkovitost pri delu ter doseganje zastavljenih ciljev in rezultatov;
 • Spoznali boste zakonitosti komunikacije, zakaj prihaja do nerazumevanja in konfliktov, kako učinkoviti komunicirati ter kako se izogniti procesom, ki rušijo odnose;
 • Razviti načine za ciljno in pozitivno komunikacijo na delovnem mestu, kako se odzivati v različnih situacijah;
 • Razviti sposobnost podajanja pohvale in kritike na učinkovit način in tako doprinesti k razvoju posameznika v delovnemu okolju;
 • Prilagoditi svoj način sporočanja tudi zahtevnejšim sodelavcem na način, da boste uspeli izraziti svoj vpliv in predati ustrezna navodila;
 • Doseči čustveno svobodo in razviti metode aktiviranja pozitivnih stanj;
 • Razviti način usklajevanja lastnih ciljev s cilji okolja.

Za učinkovito izvedbo izobraževanj priporočamo skupino do 20 udeležencev.

Termin izvedbe določimo v dogovoru z naročnikom

Gaber Marolt

trener, mentor, coach, poslovni svetovalec

 • Predavatelj z bogatimi podjetniškimi in poslovnimi izkušnjami.
 • Trener nevrolingvističnega programiranja z mednarodnimi
 • Certifikati INLPTA in SNLP coach.
 • Po izobrazbi Univerzitetni diplomirani ekonomist z ExecutiveMBA poslovne šole Cotrugli.

Cena izvedbe delavnice do 20 udeležencev:       930€

Cena coachinga:

Cena coachinga: 60€/pedagoško uro, cena za executive coaching je 80€/pedagoško uro. Ob predhodno pripravljenih ciljih coachinga, dogovorjenih ciljih podjetja in osebnih ciljih, predlagamo uvodno uro na osebo, potem vsake 14 dni 22,5 minut po osebi. Skupaj 5 terminov na osebo. In house izvajamo minimalno 3h coachinga. Potni stroški niso všteti v ceno.

Primer odpovedi:

V primeru odpovedi storitve po potrjenem naročilu si pridružujemo pravico obračunati 20% režijskih stroškov (priprava programa in rezervacija termina predavatelja), če pa prejmemo odpoved 7 delovnih dni pred izvedbo ali manj, obračunamo stroške v višini 50% od vrednosti ponudbe.

NLP Center, Gaber Marolt s.p. ni davčni zavezanec.

V primeru, da naročnik zagotovi predavalnico, zagotovi prostor in potrebna prezentacijska orodja, projektor, flipchart.

Potni stroški predavatelja so vključeni v ceno. Stroški gradiv so vključeni v ceno.

Z vodstvom in kadrovsko funkcijo vašega podjetja lahko sestavimo predlog za nadaljnje možne korake in coaching, s katerim boste lahko pridobljena znanja integrirali v vaše poslovanje in zagotovili povečanje dodane vrednosti z investicijo v izobraževanje.

Predlagamo preliminarni sestanek, na katerem lahko dogovorimo cilje izobraževanja.

Zaupajo nam tudi: