Ideje, znanje in veščine so vredne le toliko, kolikor jih znamo skomunicirati.

Trajanje 8 pedagoških ur:

 • 9:00 – 12:00 s 15 min. pavzo
 • 12:00 – 13:00 kosilo
 • 13:00 – 16:00 s 15 min. pavzo

Urnik se lahko prilagodi potrebam in željam naročnika.

Vsebina

Komunikacija je glavno orodje managerja in samo od uporabe le tega je odvisno, kako uspešen je pri svojem delu. Poznavanje zakonitosti komunikacije je ključnega pomena pri uspešnem prenašanju informacij, pri motiviranju sodelavcev, sporočanju ciljev, delegiranju, postavljanju pravil in pri drugih poslovnih sporočanjih.

Na delavnici boste spoznali zakonitosti komunikacije, način vašega sporočanja in razmišljanja, spoznavanje načinov razmišljanja drugih in kako ljudem sporočati na kar se da učinkovit način. Spoznali boste, kako upravljati s konflikti, kako se jim izogniti, kako komunicirati s težavnejšimi sodelavci. Vse to boste tudi praktično izvajali, saj so naše delavnice izkustveno naravnane in polne praktičnih primerov.

Zakonitosti komuniciranja v delovnem okolju

 • ustvarimo Dober stik –  temelje učinkovite komunikacije in vodenja
 • različnost posameznikov in mentalni FILTRI v medosebni komunikaciji
 • kako nastajajo »komunikacijski šumi«
 • temelji učinkovite, strateške komunikacije za vodje

Prilagoditev komunikacije različnim tipom osebnosti – komunikacija slik, zvokov in občutkov (VAKOG po NLP)

 • Komunikacijske preference in vedenjske značilnosti posameznih tipov
 • prepoznavanje različnih tipov v delovnem okolju  (fiziologija, besede, obnašanje)
 • samoanaliza (vprašalnik!) in kako voditi zaposlene z različnimi tipi osebnosti
 • Delavnica: VAKOG v praksi:
  • hitro prepoznajmo svoje sogovornike
  • zgradimo načrt sodelovanja s svojimi podrejenimi (sestanki, navodila, feedback)

Mentalni vzorci – NAČINI ODLOČANJA in RAZMIŠLJANJA ter vpliv le teh na vodenje sodelavcev

 • Kaj so mentalni vzorci in kako vplivajo na posameznikovo motivacijo, odločanje in aktivno delovanje v poslovnem okolju
 • Prepoznavanje prednosti in specifike posameznih mentalnih vzorcev
 • Delavnica: pripravimo se sodelovanje z različnimi posamezniki
  • VODJA – kdo sem jaz?
  • Kako sodelovati z različnimi tipi ljudi (delegiranje nalog, vodenje in nadziranje posameznikov, izbiranje ustreznih naloge za posamezen tip, ….)

* udeleženci na izpolnijo vprašalnik in prejmejo svoj osebni profil najbolj vplivnih mentalnih vzorcev)

Pohvala in kritika v poslovnem okolju – pot do učinkovitega sodelovanja

 • Kako podati pohvalo v našem poslovnem okolju;
 • konstruktivna kritika kot orodje spoštovanja in pozivnega razmišljanja
 • podajanje kritike, mnenj in navodil sodelavcem – orodje razvoja posameznikov in učinkovitega dela
 • Delavnica: podajanje povratne informacije zaposelnim