Ali bi želeli:

… še izboljšati kakovost svojega poučevanja? Podati snov tako, da jo bodo razumeli različni tipi učencev? Tudi tisti težavnejši?

… prav vsem otrokom pomagati doseči, da postanejo samozavestnejši, najdejo svojo notranjo moč in dosežejo izjemne rezultate?

… postati učitelj, ki mu učenci radi sledijo in prevzamejo odgovornost za svoje učenje? Ali želite, da si vas zapomnijo kot učitelja, ki jih je opolnomočil?

… ustvarjati pristnejše in srčnejše odnose z učenci, s sodelavci, s starši otrok, z vodstvom?

… bolje prepoznati, kaj potrebuje učenec, ki se »neprimerno« vede in mu pomagati vedenje spremeniti na spoštljiv način?

… ostajati v svojem središču, mirni in zbrani ne glede na okoliščine? Se bolje odzivati na stresne situacije?

… znati reševati otroške izzive in težave iz stanja opolnomočenosti, da jim boste pomagali najti pot tudi v težavnejših situacijah, ko vas potrebujejo?

Postanite pedagoški coach in s tem znanjem pomagajte otrokom, dijakom in tudi sodelavcem odpraviti učne in odnosne težave, izboljšati samopodobo, uspešnost in izkoristiti potencial.

Pedagoški coachi so izurjeni, da poslušajo in usmerjajo učence, dijake in kolege k rešitvam skozi izdelan proces pogovora, razgovora in tehnik. Ena izmed njihovih glavnih spretnosti je prilagajanje svojega pristopa potrebam posameznikov oziroma potrebam celotne organizacije ter jim pomagati odkriti strategije, ki jih bodo pripeljale do uspešne rešitve izzivov.

Pomagajo jim zamenjati neproduktivne strategije in načine delovanja za bolj učinkovite, odpraviti ovire v prepričanjih, izoblikovati identiteto ter razvijati nove oblike učinkovitega vedenja v odnosih, učenj, doseganju ciljev in komunikaciji. Vse to se seveda začne z zavedanjem o sebi in svojih občutkih in s prepoznavanjem lastnih vedenjskih vzorcev. Z orodji, s katerimi lahko vplivate na svojo interakcijo z drugimi, lahko sebi in drugim pomagate doseči rešitve in učinkovitejše, pristnejše odnose, zaupanje, ki so podlaga za doseganje boljših rezultatov.

Zakaj je coaching najboljša metoda za pomoč učencem?

Coaching se vedno bolj uveljavlja v šolskem prostoru in je ena najbolj iskanih metod za preseganje blokad pri ljudeh in uspešno uresničevanje posameznikovih, otrokovih, dijakovih, študentovih ciljev in tudi ciljev staršev in pedagoških sodelavcev. V šoli se srečujemo z otroki, ki jih pestijo raznovrstne težave; pomanjkanje motivacije, zaljubljenost, težave s sošolci in vrstniki, občutek nerazumevanja okolice, težave s starši, učitelji… S coachingom otroku/najstniku pomagamo k boljšemu uspehu v šoli, pomagamo mu razviti notranjo motivacijo in odpraviti celo vrsto težav. Coach ga lahko vodi pri preseganju manj primernih družinskih vzorcev, ga usmerja pri izboljševanju odnosov in gradnji trdnih temeljev za življenje in uspešno spopadanje z izzivi. Otrok oziroma mladostnik si tako krepi svojo samopodobo in samozavest ter najde pot, ki ga bo osrečevala.

COACHING V ŠOLI SKRIVA NESLUTENE MOŽNOSTI USTVARJANJA LEPŠE IN BOLJŠE DRUŽBE V PRIHODNOSTI!

60 urni izobraževalni program Pedagoški coaching je intenzivni trening s katerim boste pridobili znanje za učinkovito usmerjanje vaših otrok, učencev, dijakov pa tudi kolegov pedagogov k novim možnostim in odličnim rezultatom.

BREZPLAČNA predstavitvena delavnica “COACHING V ŠOLSTVU”

Pridružite se nam na brezplačni predstavitveni delavnici pedagoškega coachinga, ki jo bosta vodila Gaber Marolt in Ivanka Jerman. Na delavnici boste spoznali kako se coaching v praksi uporablja v pedagoškem procesu in na kakšen način poteka izobraževanje pedagoškega coacha. Ne zamudite enkratnega dogodka, kjer bosta odlična coacha predstavila kako se coaching uporablja pri izobraževanju otrok in mladine.

Prijavite se še danes preko spodnjega obrazca in si zagotovite svoje mesto! Po prijavi vam bomo poslali vse nadaljne informacije.

KAJ PRIDOBIM Z IZOBRAŽEVANJEM?

  • Znali boste prepoznati svoje kvalitete in oblikovali svoj osebni slog coachinga.
  • Naučili se boste, kako izkoristiti lastne potenciale, kako upravljati s seboj in s svojimi čustvi.
  • V problemskih situacijah z otroci jim boste lahko pomagali najti ustrezne rešitve in ustrezen pogled za naprej, da bodo lažje tudi sami kos podobnim situacijam, ali sploh ne padali vanje.
  • Znali se boste zavestno odzivati in delovati proaktivno in biti ciljno usmerjeni, tudi kadar boste soočeni z večjimi izzivi.
  • Pri delu z učenci boste začutili še več zadovoljstva in posta