Simon Meglič

Simon MegličSimon je NLP Mojster Coach in NLP Trener. Kot promotor pomembnih vsebin s področja osebnih financ vodi lastna predavanja in delavnicame.

Po izobrazbi je univ. dipl. ekon. in magister poslovnih ved. Svojo poslovno kariero uresničuje v finančno račinovodskih službah v večih multinacionalkah v Sloveniji.

Pravi, da je V NLP-ju spoznal fantastične pristope osebnostne psihologije, s katerimi lahko dela korake naprej na svoji poti. Hkrati čuti neizmerno željo podajanja tega znanaj naprej, ker ve, da vsak lahko v teh vsebinah najde pospeške svoje rasti – preko coachinga ali uporabe znanj in tehnik NLP-ja.

Maja Novak

Maja je profesorica razrednega pouka in plesna učiteljica. Otroška srca skuša pritegniti s svojo naklonjenostjo, prijateljskim odnosom in ljubeznijo do otrok. Pomembno ji je, da pri učencih razvija psihomotorično, socialno-emocionalno in spoznavno področje. Posreduje jim nova znanja in jih uči kako to kasneje v življenju uporabiti. Njen največji cilj ji je, da otrok postane samostojen, komunikativen, ustvarjalen, vedoželjen in da ima pozitivno samopodobo.

Opravljena ima certificirana treninga NLP Praktik in NLP Mojster Praktik.

Nataša Šafhalter Đukić

Nataša je zaposlena kot tržnik spletnih in izobraževalnih vsebin v spletni agenciji.Nataša Šafhalter Đukić

V NLPju je našla nekatere odgovore o ljudeh; kako jim pomagati do tega, da lažje krmarijo skozi življenje, se učinkoviteje spopadajo s predsodki, ki jih držijo prikovane na mestu in jim ne pustijo do lažjega in lahkotnejšega življenja.

Opravljene ima certificirane programe NLP trener, NLP Mojster Praktik in NLP Praktik.

Ivanka Jerman

Ivanka Jerman je NLP Trener in NLP Master Coach, kot predavateljica pa opravlja svoje poslanstvo pri delu z otroki in najstniki kot učiteljica angleščine in francoščine v osnovni šoli.

Pri nenehnem iskanju možnosti, kako novo generacijo ljudi opolnomočiti in jih uspešno voditi na poti k odkrivanju lastne vrednosti za skupnost, je prepoznala NLP coaching, kot enega od najučinkovitejših pristopov.

Nenehno izboljševanje sebe, odločen optimizem in nasmeh na obrazu so njene prepoznavne značilnosti.