Tako kot v zasebnem nas tudi na profesionalnem področju dnevno vodijo naše misli, naši občutki, naša prepričanja in izkušnje. Usmerjajo našo komunikacijo, naše delovanje, naše reakcije v pisarni, na sestankih, razgovorih s strankami, nadrejenimi in sodelavci. Včasih so naši rezultati dobri, taki, kot si jih želimo, včasih pa tudi ne. Znanje nevrolingvističnega programiranja (NLP) nam nudi razumevanje delovanja najprej naših lastnih misli, naših občutij, reakcij in kako komuniciramo ter seveda tudi, zakaj imamo rezultate, kot jih imamo in kako bi lahko dosegli več. To razumevanje odstira zakonitosti enakih procesov pri drugih, kar seveda olajša medsebojne odnose, olajša medsebojno komunikacijo razumevanje in omogoči več uspeha in zadovoljstva pri delu in tudi zasebno.

Komunikacija je najpomembnejše orodje vodij in povsem razumljivo je, da si želi dober vodja svoje najpomembnejše orodje narediti kar najbolj učinkovito, konstantno napredovati na tem področju in s tem postati odličen vodja.

Nevrolingvistično programiranje se je od svojih začetkov v začetku 70ih, danes razširilo praktično po vsem Svetu in postalo eno najuporabnejših sistemskih znanj uspešnih ljudi. Najprej je NLP našel svoje mesto med poslovneži in politiki, seveda pa danes igra pomembno vlogo tudi v športu, pedagoško-andragoškem delu, v medicini in drugje, kjer so pomembni vrhunski rezultati in kvalitetni medosebni odnosi.

NLP vsebuje nabor modelov, nastalih na podlagi dela in raziskav vrhunskih psihoterapevtov, na podlagi modeliranja vrhunskih posameznikov in omogočajo usvojitev le teh udeležencem NLP izobraževanj. Vsebujejo tudi nabor učinkovitih tehnik, ki omogočajo odpravljanje osebnih omejitev, zmanjšajo ali odpravijo negativne učinke preteklih travmatičnejših dogodkov in omogočajo pospešen razvoj posameznika.

Eden aksiomov v NLP je, da se ljudje ne odzivamo direktno na komunikacijo in pomen besed, kot nam jih sporočajo sogovorniki, pač pa na predstave, ki jih sprejeta sporočila vzbujajo v nas samih. Te predstave nastajajo na podlagi preteklih izkušenj, na podlagi naših prepričanj in vrednot, na njih vplivajo kvaliteta in način na katerega nam nekdo nekaj sporoča in tudi, kako smo mi sposobni to sprejeti. Z lahkoto lahko ugotovimo, da se predstave o relativno banalnih stvareh precej razlikujejo tudi pri posameznikih, ki prihajajo iz podobnih okolij, razlike pa se večajo bolj kot so različna okolja iz katerih prihajamo. Še posebej je to potrebno imeti v mislih, ko poslujemo globalno. Kaj pomeni pripraviti dobro prezentacijo poslovnega projekta je lahko zelo širok pojem in na prvi predstavitvi lahko ugotovite, da se vaše predstave o tem zelo razlikujejo od sogovornikovih.

Potrditev tega je, da dogovori na sestankih, ki se vsem zdijo zelo jasni in razumljivi, velikokrat v povratni informaciji povzročijo precej slabe volje, saj ugotovimo, da smo dogovor zelo različno razumeli. Vam zveni znano?

V Sloveniji je NLP prisoten že drugo desetletje in pri nas deluje precejšnje število ponudnikov izobraževanj. Na Štajerskem je eden najvidnejših NLP Center, ki v Mariboru in Celju že tretje leto ponuja programe NLP Praktik in NLP Diploma, letos pa v oktobru razpisujemo tudi program NLP Mojster Praktik.

NLP znanje vam bo prineslo ključno prednost pri doseganju zahtevnejših ciljev in življenjskih izzivov, seveda pa priporočamo, da pri teh procesih vključite tudi Coacha, saj podobno kot v športu, tudi v poslu vrhunske rezultate dosegate bistveno lažje z vrhunskim trenerjem.

 

Gaber Marolt, MBA, NLP trener in coach