Na delavnici boste spoznali dva načina učenja in poučevanja in spoznali konkretne korake, da boste lahko po teh principih otroku lažje posredovali informacije in ga tudi navdušili za vsebine. Vse informacije so enako ali še bolj uporabne v razredu ali igralnici.

Ker na počutje vašega otroka, ali na počutje v razredu zelo pomembno vplivate vi sami s svojim lastnim počutjem, bomo pomemben del delavnice posvetili temi čustvenih stanj in kako doseči, da se vedno optimalno počutimo. Na delavnici boste izvedli tudi nekaj praktičnih vaj.

Cilji delavnice:

  • Na delavnici boste spoznali katere predstavne kanale imamo in katere(ga) najraje uporabljate ter katerega vaš otrok ali otroci v razredu,
  • kako to vpliva na vašo komunikacijo, vzgojo in poučevanje,
  • kako to vpliva na dojemanje otrok pri sprejemanju informacij in kako vplivati na to,
  • kako strukturirati informacije, da jih boste z njimi otroka navdušili in da bo našel notranjo motivacijo,
  • kako vplivati na svoje čustveno stanje – počutje (tehnika sidranja in še nekaj drugih prijemov),
  • kako lahko z NLP tehniko spremenimo naše vedenje ali vedenje otroka iz neželenega v želeno.

 

NLP v vzgoji in izobraževanju

NLP je metoda osebne rasti, ki sta jo v 70ih letih razvila Richard Bandler in John Grinder. NLP pomaga posameznikom razumeti procese v njihovih možganih in prevzeti kontrolo nad njimi ter s tem vnesti pozitivne spremembe v življenje.

NLP se zelo pogosto uporablja v poslovnem svetu, kjer pomaga ljudem zgraditi pozitivne odnose s sodelavci in strankami, pomaga jim razviti vodstvene, prodajne in komunikacijske veščine, odpravlja načine razmišljanja, ki jih pri delu in razvoju omejujejo ter s tem pozitivno vpliva na njihovo delovno uspešnost in razvoj kariere.

 V zadnjem desetletju je NLP pridobil veljavo tudi na področju izobraževanja. Predvsem zaradi dejstva, ker učinkovito pomaga staršem, otrokom, učiteljem in vzgojiteljem ter seveda tudi študentom in odraslim razumeti način kako potekajo učni procesi.

Neil.F.Flemig je avtor VAK (tudi VARK) modela, ki ga je razvil na temelju predhodnih NLP modelov. Model razlaga, da ima vsak učenec svoj preferenčni model učenja. Te tako delimo vizualni (razmišljanje v slikah, uporaba vizualnih pripomočkov – grafov, slik, diagramov, simbolov, videov, itd.), avditivni (poslušanje predavanj, diskusije, učenje s pomočjo posnetih predavanj, ipd.) in kinestetični način učenja (učenje z izkušnjo, premikanjem, otipom in početjem – aktivno raziskovanje sveta, znanstveni projekti, eksperimenti, itd.). Uporaba teh modelov omogoča učiteljem in vzgojiteljem, da svoje vsebine podajajo na načine, ki ustrezajo vsem trem načinom učenja. Tudi učenci in študenti lahko model uporabijo za identifikacijo njihovega preferenčnega načina učenja in s tem dosegajo najboljše možne rezultate.