NLP MOJSTER PRAKTIK

Postani mojster nevrolingvističnega
programiranja v vrhunski šoli NLP-ja

3. STOPNJA

150 UR (v živo)

LJUBLJANA in MARIBOR

Začetek

 • MB: 22. 3. 2024; LJ: oktober 2024

 • PREDPOGOJ: opravljen NLP izpit za NLP Praktika

Pridobljen certifikat

 • Mednarodno priznan INLPTA certifikat NLP Mojster Praktik

Mojster Praktik –

za vse, ki želite hitro in uspešno premagovati izzive in rasti tako na osebnem kot poslovnem področju.

Trening je namenjen vsem, ki:

 • ste usmerjeni k doseganju vrhunskih rezultatov in zavezani k neprekinjeni osebni rasti,
 • dvigniti nivo veščin in osebnega napredka NLP na še višjo raven,
 • se želite z veščinami NLP izstreliti med nadpovprečno uspešne in srečne ljudi.

Po opravljenem treningu boste:

 • postali boljša, učinkovitejša in razumevajoča oseba,
 • pridobljeno znanje uporabljali tudi v odnosu z drugimi, na svojem delovnem mestu, v družini, partnerstvu,
 • pomagali ljudem v svoji okolici (torej sodelavcem, partnerjem,…), da tudi oni hitreje dosegajo boljše rezultate, uresničujejo zastavljene osebne in poslovne cilje, bolje komunicirajo, se prilagajajo spremembam, lažje premagujejo težave,…

 • Pogoj za udeležbo na NLP mojstru praktiku je opravljen NLP praktik pri nas ali kateri zmed drugih priznanih NLP šol.

NLP mi je spremenil način razmišljanja

“Želela sem si spremembe v razmišljanju, dojemanje sebe, drugih in sveta. Zasledila sem NLP delavnico in se prijavila. Od takrat naprej je NLP postal del mojega življenja. Trenerji NLP center so mi svet NLP-ja prikazali na zabaven in praktičen način. Priporočam vsem, ki si v življenju želijo spremembe in osebne rasti.”

Maja, Maribor

Hvaležna sem za izkušnjo

“Na seminar NLP-ja na delavnici NLP Centra sem se prijavila iz radovednosti, saj sem se v zadnjem času večkrat srečala s to temo. Ekipa NLP centra je presegla moja pričakovanja. Hvaležna sem zato izkušnjo. Veselim se že, da bom lahko svoje znanje NLP-ja poglobila na nadaljevalnih seminarjih.”

Metka, Celje

Bolje razumem samega sebe

“Dolgo časa nisem razumel in tudi ne verjel, v pomen izreka: “Svet spremeniš tako, da najprej spremeniš sebe.” Zdaj, po prvih NLP usposabljanjih, pa začenjam spoznavati, koliko potenciala ima še vsak v sebi in koliko ovir je pravzaprav v nas samih, ki nam preprečujejo, da bi se lahko premaknili naprej v odnosih, karieri, osebni rasti. ”

dr. Boris Vodopivec. Novo mesto

MEDSEBOJNI ODNOSI

DOSEGANJE CILJEV

KOMUNIKACIJA

IZKUSTVENO UČENJE

Veščine, ki jih boste pridobili:

 • Prezentiranje in učinkovito podajanje informacij
 • Uporaba naprednih NLP tehnik za razreševanje zapletenejših neželenih vzorcev, ki zavirajo vaš razvoj ali razvoj vaših klientov
 • Razumevanje procesov v timih in skupinah za učinkovite sodelovanje in vodenje timskega dela
 • Uporaba, naprednih lingvističnih vzorcev za doseganje višjega nivoja učinkovitosti komunikacije
 • Uporaba diagnostike tipologije ljudi za prepoznavanje sodelavcev, lažje sestavljanje timov in lažje upravljanje oddelkov in podjetij
 • Uporaba tehnik coachinga
 • Razumevanje in uporaba tehnik modeliranja za razvoj lastnih vzorcev uspešnosti in tehnik

Trajanje treninga

NLP Mojster Praktik zajema 150 ur intenzivnega vodenega treninga in skoraj 40 ur samostojnega dela.

Treningi potekajo v živo, kar se je izkazalo za najbolj uspešno, diamično in učinkovito predajanje znanja, kjer so se stkale tudi marsikatere prijateljske vezi.

Trajanje treninga in termini

NLP Mojster Praktik zajema 150 ur intenzivnega vodenega treninga in skoraj 40 ur samostojnega dela.

Treningi potekajo v živo, kar se je izkazalo za najbolj uspešno, diamično in učinkovito predajanje znanja, kjer so se stkale tudi marsikatere prijateljske vezi.

VIP LISTA

Prijavite se na VIP listo in med prvimi boste obveščeni o novih terminih

Sproščeno

Zabavno

Interaktivno

Lahkotno

Nadgradnja in poglobljena obravnava tehnik in metod z NLP Praktika

Delu, ki ste ga že opravili na sebi, so tako dodane nove, napredne tehnike NLP in kompleten nabor tem za učinkovito uporabo teh tehnik v vsakdanu. NLP Mojster Praktik je nadaljevanje, nadgradnja in poglobitev programa NLP Praktik.

Pridobljene veščine Mojstru Praktiku pomagajo pri vodenju timov in skupin, delu s sodelavci in klienti, pri zahtevnejšem vodenju prodaje, javnem prezentiranju in nastopanju, poučevanju, mentorstvu… V okviru izobraževanja NLP Mojster Praktik boste osvojili tudi osnove coachinga, prikazali svoje znanje s klientom s supervizijo in izdelali skupinsko mojstrsko nalogo iz modeliranja in jo tudi uspešno predstavili.

Mednarodni certifikat INLPTA

Obstaja več šol NLPja, a dejstvo je, da jih večina priznava INLPTI doseganja najvišjih standardov znanja in zahtevnosti. To seveda pomeni, da smo trenerji, ki delujemo v okviru INLPTE, eni najbolj usposobljenih za predajo NLP znanj in seveda tudi to, da boste udeleženi na enem najkvalitetnejših treningov.

Podeljujemo mednarodno priznane certifikate, ki jih izdaja mednarodna certifikatska agencija INLPTA. Prav vsak certifikat nosi unikatni in oštevilčen pečat in je podpisan s strani vaših trenerjev. Poimensko ste vpisani tudi v register certificiranih NLP diplomantov/praktikov/mojstrov in imate možnost včlanitve v katero izmed mednarodnih in domačih zvez.

Opombe:

 • INLPTA je edini certifikat, ki ga priporoča Evropsko NLP združenje za psihoterapijo, in edini certifikat, ki ima veljavo v večini evropskih držav (np. v Nemčiji je edini certifikat, ki ga priznavajo, poleg certifikata njihove NLP zveze).
 • Plačilo je možno tudi v več obrokih. Kontaktirajte nas in vse se bomo dogovorili. Lahko nam pišete na e-mail naslov: maja@nlp-center.si ali nas pokličete na +386 41 366 061.

Vsebina NLP Mojstra Praktika

Znanja in veščine, ki jih boste pridobili na NLP Mojstru Praktiku, vam bodo pomagale tako v zasebnem življenju kot tudi kot poslovnem področju.

 • Zastavili si boste vizijo, jo uskladili z vašimi vrednotami in si postavili posamezne cilje za uresničevanje le te.
 • Spoznali boste napredne metode za doseganje ciljev, jih razčlenili in zloščili, da boso usklajeni z vašim nezavednim in našli svoje vire motivacije.
 • Uskladili boste svoje misli, besede in dejanja in odpravili notranja nasprotja
 • Jasno in prepričljivo podajanje informacij ter vrhunsko prezentiranje
 • Naučili se boste podajati vsebino ljudem z različnimi učnimi stili
 • Spoznali boste različne učne stile in prepoznali svojega po metodologiji 4MAT
 • Spoznali boste, kako različnim ljudem podajati informacije jasno in razumljivo in kako jih prepričati za vašo vsebino
 • Spoznali boste skrivnosti iskrivega javnega nastopanja, kako dokončno opraviti s tremo in kaj vse početi, da boste lahko tudi izvajali odlične in nepozabne javne nastope
 • Strukturiranje informacij
 • Informacije boste strukturirali z načini miselnih vzorcev in zakonitostmi pomnjenja
 • Spoznali boste kako vizualizirati informacije, da se bodo vtisnile vašim poslušalcem v spomnim in tudi v srce
 • Naučili se boste ravnati tudi z zahtevnejšimi in težavnejšimi udeleženci
 • Moderirali boste skupine in se izurili v tem, kako predstaviti temo in kako pripraviti vaje za delavnice
 • Spoznali boste ustvarjalni proces in tehnike, s katerim ga lahko razvijate za uporabo pri vašem delu, pri delu v skupinah in timih in vse to boste lahko uporabili predvsem v svojem profesionalnem okolju
 • Spoznali boste Gravesovo metodo razvoja posameznika, skupin in tudi nacij, kar bo lahko pomembno orodje pri razumevanju delovanja organizacij in sistemov ter še posebej, vašega lastnega tima in podjetja
 • Spoznali boste svojo hierarhijo vrednot in kako uporabiti to orodje za doseganje kvalitetnejšega bivanja s soljudmi, doseganje osebne sreče in poslovnega uspeha
 • Spoznali boste osnove dela v skupini in kako vplivajo posamezne faze na učinkovitost skupine
 • Spoznali boste tudi, kako se razvijajo timi in katere metode lahko uporabimo za njihovo učinkovito delo
 • Naučili se boste, kakšne vloge lahko igramo v timih in kdo so ljudje, ki lahko te vloge opravljajo najučinkoviteje
 • Danes je skoraj nemogoče delovati sam, brez tima in zato vam bo neprecenljivo znanje skozi katere faze bo  šel tim predno bo pričel dajati rezultate
 • Ozavestili boste sloge vodenja in se naučili uporabe v posameznih situacijah in fazah razvoja podjetja
 • Spoznali boste, kaj motivira vaše sodelavce v timu in se naučili moderirati timske igre
 • Spoznali boste napredne jezikovne vzorce
 • Naučili se boste naprednega preokvirjanja sogovornikovih jezikovnih vzorcev in elemente vplivanja
 • Spoznali boste uporabo transa kot orodja za doseganje večjega vpliva in tudi uporabo v terapevtskih oblikah
 • Spoznali boste metaprograme – osnovne programe osebnosti, ki oblikujejo vedenje in motivacijo ljudi
 • Spoznali boste, kako se lahko ljudem prilagodite v njihovem modelu sveta
 • Spoznali boste, kako se obkrožiti z ljudmi, ki vas bodo navduševali
 • Spoznali boste še, kako ljudi združevati v učinkovite skupine in teame
 • Naučili se boste modeliranja in kako prepoznati uspešne vzorce pri drugih, jih analizirati in uporabiti v lastnem vsakdanu za doseganje uspeha
 • Naučili se boste napredne uporabe časovnih tehnik – Timeline Therapytm
 • Spoznali boste različne oblike časovne črte, manipulacijo z njo in kakšen vpliv ima to na vaše življenje
 • Postavljali boste cilje na časovno črto, odpravljali neprijetne in nerazrešene spomine iz preteklosti, s katerimi ste čustveno obremenjeni, ki vas obremenjujejo in zavirajo
 • Odpravili boste tudi največje strahove – fobije in se naučili, kako jih odpraviti pri svojcih in sodelavcih
 • Vse znanje boste integrirali v skupinski nalogi modeliranja in izvedli svoj vzorec uspešnosti, ki ga boste lahko uporabljali za doseganje uspehov
 • Obnovili boste znanje NLP Mojstra Praktika in NLP Praktika in ga dvignili na višjo raven

Zaupajo nam, ker:

 • izvajamo enega najbolj strokovnih treningov nasploh,
 • treninge izvajajo NLP trenerji z mednarodnimi izkušnjami,

 • redno vključujemo svetovne novosti  s področja NLP in nevrologije,

 • naši udeleženci dosežejo zavidljive osebne in poslovne rezultate,

 • smo aktivni tudi v največjih slovenskih podjetjih,

 • so treningi zabavni in duhoviti,

 • ste nam pomembni vi in treninge naredimo učinkovite za vas!

Udeležite se enega najbolj strokovnih in intenzivnih treningov pri nas.

Na interaktivnem treningu boste osvojili tehnike in orodja NLP z izvedbo konkretnih vaj, ki jih boste lahko takoj uporabili v vaših realnih situacijah.

Mednarodni certifikat INLPTA

Obstaja več šol NLPja, a dejstvo je, da jih večina priznava INLPTI doseganja najvišjih standardov znanja in zahtevnosti. To seveda pomeni, da smo trenerji, ki delujemo v okviru INLPTE, eni najbolj usposobljenih za predajo NLP znanj in seveda tudi to, da boste udeleženi na enem najkvalitetnejših treningov.

Podeljujemo mednarodno priznane certifikate, ki jih izdaja mednarodna certifikatska agencija INLPTA. Prav vsak certifikat nosi unikatni in oštevilčen pečat in je podpisan s strani vaših trenerjev. Poimensko ste vpisani tudi v register certificiranih NLP diplomantov/praktikov/mojstrov in imate možnost včlanitve v katero izmed mednarodnih in domačih zvez.

Opombe:

 • INLPTA je edini certifikat, ki ga priporoča Evropsko NLP združenje za psihoterapijo, in edini certifikat, ki ima veljavo v večini evropskih držav (np. v Nemčiji je edini certifikat, ki ga priznavajo, poleg certifikata njihove NLP zveze).
 • Plačilo je možno tudi v več obrokih. Kontaktirajte nas in vse se bomo dogovorili. Lahko nam pišete na e-mail naslov: maja@nlp-center.si ali nas pokličete na +386 41 366 061.

Gaber Marolt – Trener

Gaber Marolt, trener trenerjev, Master Trainer NLP-ja z mednarodnim certifikatom INLPTA, Master Coach, mentor in poslovni svetovalec.

  Strinjam se s pogoji in obdelavo osebnih podatkov