NLP Praktik

Zakaj NLP Praktik?

NLP Praktik za udeležence pomeni metodo in nabor znanj, s katerimi dosežejo svoje cilje in spremembe v življenju ali karieri, ki si jih želijo.

NLP Diploma - NLP Praktik - NLP Mojster Praktik - NLP Center - Vzemite življenje v svoje roke

S poznavanjem zakonitosti delovanja človeškega razmišljanja, komunikacije, motivacije, doseganja ciljev in sprememb, je NLP nepogrešljiv v sodobnem poslovnem svetu, hkrati pa ljudem tudi na osebnem področju omogoči razvoj in kvalitetnejše medsebojne odnose.

Veliko veljavo ima tudi na pedagoškem področju, v zdravstvu, javni upravi in povsod, kjer je delo z ljudmi na prvem mestu.

V preko 130 urah intenzivnega treninga NLP Praktik boste pridobili nove veščine, kot so npr.:

 • sposobnost učinkovitega (k cilju usmerjenega) in ne-konfliktnega komuniciranja
 • ustvarjanje sodelujočih odnosov z različnimi posamezniki
 • prepoznavanje miselne naravnanosti sogovornikov in njihovih čustvenih stanj
 • ustvarjanja in izbiranje ustreznih notranjih stanj, ki vas podprejo na poti do vaših osebnih ciljev

Znanja z NLP PRAKTIK programa bodo še posebej koristna:

 • v vašem poslovnem življenju: pri vodenju, prodaji, javnem nastopanju, poučevanju, mentorstvu; skratka, kjerkoli je delo z ljudmi vsakodnevna praksa
 • v zasebnem življenju: pri postavljanju osebnih in življenjskih ciljev in učinkovitih strategij za doseganje le teh (npr. hujšanje, sprememba delovnega področja, učinkovito upravljanje s časom, ipd), pri opuščanju nekoristnih razvad (npr. kajenje,konfliktni dialogi), v osebnih partnerskih odnosih, pri vzgoji otrok, pri krepitvi pozitivnega življenjskega nazora in drugje
Spremembe in nove navade boste uvajali s pomočjo tehnik, ki so preproste in prav zato omogočajo hiter prenos novih znanj v vsakodnevno prakso in življenje.

Po opravljenem treningu NLP Praktik boste imeli v različnih življenjskih situacijah na voljo več izbir, znali boste učinkovito voditi sogovornike in sodelavce ter razvijati sodelujoče odnose. Na osebni ravni boste ozavestili in opustili navade, ki vas pri vašem napredku omejujejo ter namesto njih uvedli koristnejše in bolj učinkovite izbire. Pretrgali boste povezave z negativnimi preteklimi navadami, odnosi ali izkušnjami in se usmerili v prihodnost in uresničevanje vaših ciljev in želja.

Na poti vas bomo podprli s številnimi vajami, zgledi in tudi osebnim coachingom, ki je sestavni del našega programa NLP PRAKTIK.

Program NLP Praktik

Na izobraževanju NLP Praktik boste spoznali naslednje vsebine:

 • Kaj je NLP? Korenine NLP-ja. Stebri NLP-ja. Predpostavke NLP-ja.
 • Kako zaznavamo svet, sebe in druge. Kaj je čutna ostrina.
 • Kako dosegamo cilje v komunikaciji z drugimi? NLP komunikacijski model. Pomen dobrega stika.
 • Kako cilji usmerjajo naša dejanja. Oblikovanje ciljev.
 • Kako posredovati kritiko, nestrinjanje in povratno informacijo.
 • Upravljanje s čustvenimi stanji. Nastanek in vpliv sider. Tehnika vzpostavljanja in rušenja sider.
 • Pomen odnosne ekologije na kakovost našega doživljanja sveta.
 • Podmodalnosti in njihova uporaba za izboljšanje kakovosti našega doživljanja sveta.
 • Okvirjanje in kako vplivamo na percepcijo.
 • Zaznavni položaji kot orodje za analizo odnosov in planiranje.
 • Krogi odličnosti kot viri moči.
 • Diltzova piramida in njena vsestranska uporabnost pri analizah, planiranju in reševanju težav.
 • Strategije razmišljanja.
 • T.O.T.E. model preverjanja delovanja.
 • Svetovalni model.
 • Stanje Flow.
 • Organizacija informacij v našem umu. Nezavedno in zavedno.
 • Koncept delov osebnosti.
 • Pogajalska tehnika.
 • Tehnika spreminjanja osebne zgodovine.
 • Swish – tehnika spreminjanja vedenja.
 • Osnove časovne črte in kako čas vpliva na naše doživljanje realnosti.
 • Tehnika ustvarjanja novega vedenja.
 • Osnove modeliranja najboljših. Kako se učimo.
 • Kaj so vrednote in kako vplivajo na nas. Pregled lastne hierarhije vrednot.
 • Kaj so prepričanja, kako nas podpirajo in kako nas omejujejo. Priganjalci, trdovratna prepričanja.
 • Tehnika spreminjanja prepričanj Satir.
 • Tehnika preokvirjanja prepričanj v šestih korakih.
 • Meta model jezika, ki pojasnjuje kako uporabljamo jezik in kako moramo poslušati.
 • Pomen, moč in uporaba metafor.
 • Miltonov hipnotični model jezika in osnove transa.
 • Ocena pridobljenega znanja s pomočjo pisne povratne informacije in demonstracije ene izmed tehnik oz. konceptov.
 • Podelitev mednarodnih certifikatov INLPTA.

NLP Center - Gaber Marolt

Gaber Marolt

Je trener nevrolingvističnega programiranja z mednarodnim certifikatom INLPTA in Mojster praktik, mentor, coach in poslovni svetovalec. Po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist z Executive MBA poslovne šole Cotrugli.

Je iskriv predavatelj z več kot dvajsetletno prakso vodenja kreativnih timov in z bogatimi podjetniškimi ter poslovnimi izkušnjami.

marjan_racnik-nlp-centerMarjan Račnik

Marjan Račnik je trener nevrolingvističnega programiranja (NLP) z mednarodnim certifikatom INLPTA. Je podjetnik in vodi različne treninge in učne delavnice. Od standardnih treningov nevrolingvističnega programiranja (NLP), treningov prodaje, komunikacije, javnega nastopanja, timskega dela (teambuilding programi) do treningov vodstvenih veščin, za katere se je še posebej specializiral.

Kotizacija za NLP Praktik znaša 1.250 €

Cena je brez DDV, ker nismo zavezani za davek.

V kotizacijo je vključeno:

 • Udeležba na treningu, mapa z gradivom
 • Prigrizki in pijača med treningom
 • 1-ura individualnega coachinga
 • INLPTA certifikat

Plačilni pogoji

Kotizacijo je potrebno po prejemu predračuna poravnati najmanj tri dni pred začetkom programa.

Možnost plačila na 8 obrokov. Prvi obrok se poravna tri dni pred pričetkom programa.

Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo.

10% popust za prijavo do 11. 9. 2018

5% popust za predplačilo do 8. 10. 2018

Udeležencem NLP Diplome priznamo popust v višini plačane kotizacije za NLP Diplomo.

Tistim, ki ste opravljali NLP Diplomo pri drugih ponudnikih priznamo popust v maksimalni višini 283€. (Pogoj: vpogled v certifikat NLP Diploma).

Popusti se seštevajo!

Pogoji odpovedi izobraževanja

S prijavo se obvezujete, da boste poravnali celotno kotizacijo za udeležbo na izobraževanju po pogojih v ceniku oz. po ponudbi za posamezno izobraževanje. To velja tudi takrat, kadar gre za izobraževanje v sklopih, ko udeleženec, kadarkoli po začetku izobraževanja preneha obiskovati izobraževanje.

Pred začetkom izobraževanja lahko pisno odpoveste svojo udeležbo najkasneje pet delovnih dni pred pričetkom izobraževanja. Po tem datumu zaračunavamo 30% kotizacije za administrativne stroške, za neudeležbo brez odjave pa zaračunavamo kotizacijo za celotno izobraževanje. Kotizacija ni prenosljiva na druge termine oz. osebe. V primeru bolezni ali nesreče udeleženca ali družinskega člana priznamo nižje plačilo, če je odpoved pisna in z ustreznimi dokazili. V tem primeru zaračunamo 40€ manipulativnih stroškov, stroške gradiva ter sorazmeren delež ur že izvedenega izobraževanja pretečenih od pričetka do upravičene odpovedi udeležbe.

V primeru premajhnega števila prijav ali iz drugih objektivnih razlogov si pridružujemo pravico do odpovedi posameznega izobraževanja ali spremembe terminov. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja morebitno že vplačano kotizacijo brezobrestno povrnemo v roku štirinajst dni od obvestila odpovedi.

Za aktualne termine preverite koledar dogodkov.

Na koledar dogodkov

Preverite aktualne termine

V koledarju dogodkov najdete vsa razpisana izobraževanja in delavnice.
Na koledar dogodkov