NLP Diploma za pedagoge

Izobraževanje NLP Diploma za pedagoge je namenjena učiteljem, profesorjemvzgojiteljem in pedagogom, ki bi radi pridobili osnovno znanje NLP in spoznali orodja, ki bodo postali nepogrešljiva v razredu in igralnici. Poleg kurikuluma, ki je predviden za NLP Diplomo, bo poseben fokus na orodjih in tehnikah, ki vam bodo služile pri delu z otroci, vam olajšale delo in vam in otrokom prinesla več uspeha in veselja. Za prijavo na NLP Diplomo ne potrebujete predhodnega znanja s področja NLP. Pridobite tudi INLPTA certifikat in možnost nadaljevanja izobraževanja na NLP Praktik-u.Komu je namenjena

Cilji programa so, da udeleženec

 • spozna in razume predpostavke NLP-ja
 • spozna in razume in osnovne principe, veščine in tehnike za:
  • obvladovanje čustvenih stanj
  • postavljanje ciljev in vpliv pozitivne naravnanosti na lastno vedenje in vedenje drugih
  • vzpostavitev dobrega stika in ciljno vodenje komunikacije z ljudmi
  • načine, kako lahko z NLP pridobimo pozornost učencev v razredu, igralnici ali pri otrocih doma
  • razumevanje delovanja in uporabe čutnih zaznav pri komunikaciji, odnosih in nastopanju ter kako le-ti vplivajo na podajanje in sprejemanje učnih ter vzgojnih vsebin
  • pozna kako zakonitosti komunikacije vplivajo na učne stile in kako lahko ta dejstva uporabimo pri pedagoškem in vzgojnem delu
  • izražanje kritike in pohvale na konstruktiven način, ki gradi odnose in gradi pozitivno samopodobo pri otrocih in pedagogih

Vsi treningi so izrazito izkustveno naravnani. Tehnike in orodja NLP boste usvojili z izvedbo konkretnih vaj in jih boste lahko preverili že takoj v vaših realnih situacijah. Udeleženci že tekom obdobja poteka treningov razrešijo marsikatero težavo v pristopu, vedenjskih vzorcih in odnosih, ki jih ovirajo v razvoju in usvojijo veščine, ki jim občutno izboljšajo življenje in dvignejo uspešnost pri pedagoškem delu.

Če boste v naslednjih dveh letih nadaljevali izobraževanje na NLP Praktiku, vam bomo pri plačilu šolnine za NLP Praktik priznali popust v višini šolnine NLP Diplome.

Izobraževanje NLP Diploma zajema 30 pedagoških ur v petih tedenskih srečanjih ali 32 ur v dveh vikend modulih, v petek in soboto, kot sledi iz terminskega razporeda.

Program

Na izobraževanju NLP Diploma za pedagoge boste spoznali naslednje vsebine:

Uvod v NLP

 • Zakaj je NLP (Nevrolingvistično programiranje) učinkovita pot osebnega in poslovnega razvoja?
 • Kaj je NLP?
 • Korenine in razvoj NLP-ja
 • Temeljna izhodišča odličnosti
 • Kako nam lahko NLP omogoči lažje in učinkovitejše delo v razredu in igralnici

Stebri NLP-ja

 • Ciljna naravnanost in oblikovanje in doseganje SMART ciljev
 • Čutna ostrina in njena vloga pri doseganju ciljev
 • Razvijanje prožnost v vedenju za doseganje ciljev
 • Uporaba stebrov NLP pri pedagoškem delu

NLP komunikacijski model

 • Kako filtriramo naše čutne zaznave?
 • Povezava zunanjih dogodkov z našimi notranjimi predstavami
 • Učinek notranjih predstav na naše stanje,fiziologijo in vedenje – na našo učinkovitost
 • Kako vpliva komunikacijski model na poučevanje in kako lahko predagog ali vzgojitelj to znanje uporabi in katera orodja so mu na voljo

Čutna ostrina

 • Naši čuti – naše »okno« v svet
 • Notranje doživljanje čutnih zaznav
 • Test sistemov zaznavanja – kateri je vaš primarni zaznavni kanal?
 • Kako lahko s poznavanjem zaznavnih tipov (VAKOG) bolje razumemo sebe in druge in izboljšamo svojo komunikacijo in medosebne odnose?
 • Trening čutne ostrine (procesne besede, očesni premiki, glas, kretnje,..)
 • Uporaba predstavnih tipov pri vzgoji in poučevanju, vpliv na učne tipe in modeli le teh

Učinkovita komunikacija

 • Kako vzpostaviti in ohranjati dober stik s sogovornikom?
 • Strateška komunikacija in PRLL strategija
 • Jezikovni vzorci in njihov vpliv na naše počutje in na komunikacijo
 • Kako vzpostaviti dober stik v razredu
 • Kako se dodatkniti tudi najmanj zainteresiranih

Dobro oblikovani cilji