NLP Diploma za pedagoge

Izobraževanje NLP Diploma za pedagoge je namenjena učiteljem, profesorjemvzgojiteljem in pedagogom, ki bi radi pridobili osnovno znanje NLP in spoznali orodja, ki bodo postali nepogrešljiva v razredu in igralnici. Poleg kurikuluma, ki je predviden za NLP Diplomo, bo poseben fokus na orodjih in tehnikah, ki vam bodo služile pri delu z otroci, vam olajšale delo in vam in otrokom prinesla več uspeha in veselja. Za prijavo na NLP Diplomo ne potrebujete predhodnega znanja s področja NLP. Pridobite tudi INLPTA certifikat in možnost nadaljevanja izobraževanja na NLP Praktik-u.Komu je namenjena

Cilji programa so, da udeleženec

 • spozna in razume predpostavke NLP-ja
 • spozna in razume in osnovne principe, veščine in tehnike za:
  • obvladovanje čustvenih stanj
  • postavljanje ciljev in vpliv pozitivne naravnanosti na lastno vedenje in vedenje drugih
  • vzpostavitev dobrega stika in ciljno vodenje komunikacije z ljudmi
  • načine, kako lahko z NLP pridobimo pozornost učencev v razredu, igralnici ali pri otrocih doma
  • razumevanje delovanja in uporabe čutnih zaznav pri komunikaciji, odnosih in nastopanju ter kako le-ti vplivajo na podajanje in sprejemanje učnih ter vzgojnih vsebin
  • pozna kako zakonitosti komunikacije vplivajo na učne stile in kako lahko ta dejstva uporabimo pri pedagoškem in vzgojnem delu
  • izražanje kritike in pohvale na konstruktiven način, ki gradi odnose in gradi pozitivno samopodobo pri otrocih in pedagogih

Vsi treningi so izrazito izkustveno naravnani. Tehnike in orodja NLP boste usvojili z izvedbo konkretnih vaj in jih boste lahko preverili že takoj v vaših realnih situacijah. Udeleženci že tekom obdobja poteka treningov razrešijo marsikatero težavo v pristopu, vedenjskih vzorcih in odnosih, ki jih ovirajo v razvoju in usvojijo veščine, ki jim občutno izboljšajo življenje in dvignejo uspešnost pri pedagoškem delu.

Če boste v naslednjih dveh letih nadaljevali izobraževanje na NLP Praktiku, vam bomo pri plačilu šolnine za NLP Praktik priznali popust v višini šolnine NLP Diplome.

Izobraževanje NLP Diploma zajema 30 pedagoških ur v petih tedenskih srečanjih ali 32 ur v dveh vikend modulih, v petek in soboto, kot sledi iz terminskega razporeda.

Program

Na izobraževanju NLP Diploma za pedagoge boste spoznali naslednje vsebine:

Uvod v NLP

 • Zakaj je NLP (Nevrolingvistično programiranje) učinkovita pot osebnega in poslovnega razvoja?
 • Kaj je NLP?
 • Korenine in razvoj NLP-ja
 • Temeljna izhodišča odličnosti
 • Kako nam lahko NLP omogoči lažje in učinkovitejše delo v razredu in igralnici

Stebri NLP-ja

 • Ciljna naravnanost in oblikovanje in doseganje SMART ciljev
 • Čutna ostrina in njena vloga pri doseganju ciljev
 • Razvijanje prožnost v vedenju za doseganje ciljev
 • Uporaba stebrov NLP pri pedagoškem delu

NLP komunikacijski model

 • Kako filtriramo naše čutne zaznave?
 • Povezava zunanjih dogodkov z našimi notranjimi predstavami
 • Učinek notranjih predstav na naše stanje,fiziologijo in vedenje – na našo učinkovitost
 • Kako vpliva komunikacijski model na poučevanje in kako lahko predagog ali vzgojitelj to znanje uporabi in katera orodja so mu na voljo

Čutna ostrina

 • Naši čuti – naše »okno« v svet
 • Notranje doživljanje čutnih zaznav
 • Test sistemov zaznavanja – kateri je vaš primarni zaznavni kanal?
 • Kako lahko s poznavanjem zaznavnih tipov (VAKOG) bolje razumemo sebe in druge in izboljšamo svojo komunikacijo in medosebne odnose?
 • Trening čutne ostrine (procesne besede, očesni premiki, glas, kretnje,..)
 • Uporaba predstavnih tipov pri vzgoji in poučevanju, vpliv na učne tipe in modeli le teh

Učinkovita komunikacija

 • Kako vzpostaviti in ohranjati dober stik s sogovornikom?
 • Strateška komunikacija in PRLL strategija
 • Jezikovni vzorci in njihov vpliv na naše počutje in na komunikacijo
 • Kako vzpostaviti dober stik v razredu
 • Kako se dodatkniti tudi najmanj zainteresiranih

Dobro oblikovani cilji

 • Razlika med ciljem in željo
 • Zakaj nekaterih »ciljev« nikoli ne dosežemo?
 • Model za učinkovito oblikovanje ciljev
 • Kako si postavljati in dosegati cilje pri pedagoškem delu

Model konstruktivne povratne informacije

 • Kako podati povratno informacijo, da bo sogovornik motiviran za spremembo vedenja?
 • Kako prejeti povratno informacijo?
 • »Recept« za konstruktivno povratno informacijo
 • Zakaj sta “Kritika” in pohvala pomembni pri učencih in kako vplivajo na njihovo samopodobo in učenje

Upravljanje s samim seboj

 • Kako s pomočjo sidranja v polnosti izkoristiti lastne potenciale in vire moči?
 • Zaznavni položaji – nepogrešljivo orodje za razumevanje sebe, drugih in širših povezav
 • Generator novega vedenja (NBG) – preprosto orodje za reševanje problemov in ustvarjanje novega vedenja
 • Uvod v podmodalnosti
 • Kako lahko vzgojitelj in pedagog poskrbita za lastno dobro počutje v razredu in igralnici

NLP Center - Gaber MaroltGaber Marolt

Je trener nevrolingvističnega programiranja z mednarodnim certifikatom INLPTA in Mojster praktik, mentor, coach in poslovni svetovalec. Po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist z Executive MBA poslovne šole Cotrugli.

Je iskriv predavatelj z več kot dvajsetletno prakso vodenja kreativnih timov in z bogatimi podjetniškimi ter poslovnimi izkušnjami.

Več o Gabru

marjan_racnik-nlp-centerMarjan Račnik

Marjan Račnik je trener nevrolingvističnega programiranja (NLP) z mednarodnim certifikatom INLPTA. Je podjetnik in vodi različne treninge in učne delavnice. Od standardnih treningov nevrolingvističnega programiranja (NLP), treningov prodaje, komunikacije, javnega nastopanja, timskega dela (teambuilding programi) do treningov vodstvenih veščin, za katere se je še posebej specializiral.

Več o Marjanu

Cena za posamezno izobraževanje je navedena pri konkretnem dogodku. Preverite koledar dogodkov.