Postanite uspešen in učinkovit HRovec!

Dobrodošli. Veseli nas, da se odločate, da se boste udeležili dinamičnega treninga, na katerem boste osvojili tehnike in orodja NLP, s katerimi si boste izjemno izboljšali življenje. NLP veščine vam bodo koristile v obeh sferah, osebni in karierni!

NLP Diploma je namenjena vsem, ki bi radi pridobili osnove NLP, najbolj  razširjene in znanstvene metode osebnega razvoja. Za prijavo na NLP Diplomo ne potrebujete predhodnega znanja s področja NLP.Gaber Marolt

NLP Diploma je mednarodno certificiran program, namenjen vsem, ki želite upravljati s svojimi počutji, izboljšati svojo komunikacijo, medosebne odnose.

NLP Diploma za kadrovnike in kadrovnice je namenjena vsem, ki si želite izpolnjevati cilje, tako svoje osebne, kot tudi cilje organizacije, v kateri delujete. Spoznali boste tehnike, s katerimi boste kot dobri vodja učinkovito usmerjali sodelavce, ne glede na njihov tip osebnosti. Na sogovornike boste postali pozornejši, znali se boste osredotočiti na to, kar povedo in kako to povedo ter kaj vam želijo sporočiti tudi “med vrsticami”.

Po opravljenem treningu boste bolje razumeli sami sebe in druge, lažje se boste izražali in delovali, bolje se boste počutili, boste uspešnejši in srečnejši.

On line trening zajema enako kot trening v živo skupaj 30 ur izobraževanja, ki ga boste opravili v vodenih delavnicah, on line vajah v skupinah in samostojnem delu.

Pridobili boste nove veščine, kot so npr.:

 • Učinkovita komunikacija z različnimi tipi sogovornikov

 • Naučili se boste, kako izkoristiti lastne potenciale

 • Dobili boste preprosto orodje za reševanje problemov in ustvarjanje novega vedenja

 • Naučili se boste, kako vzpostaviti in ohranjati dober stik s sogovornikom

 • Spoznali, kako lahko s poznavanjem zaznavnih tipov bolje razumemo sebe in druge in izboljšamo svojo komunikacijo in medosebne odnose

 • Naučili se boste, kako postati ciljno usmerjeni, kako si cilje zastavljati in dosegati (osebne in poslovne)

 • Naučili se boste uspešnih in učinkovitih vedenj in uporabnega OK počutja

Mnenje udeleženke Katarine:

“Predavanje je bilo izjemno zanimivo, všeč so mi bili praktični primeri. Pozitivno vzdušje. Všeč mi je, ker verjamem, da je sedaj vse mogoče. Velikokrat imamo omejujoča prepričanja, ki nam sploh ne služijo. Tukaj smo spoznali tehnike, s katerimi zlahka ta prepričanja odpravimo, kar mi je zelo všeč, saj si lahko olajšamo življenje.”

Spoznali se boste z osnovami NLP-ja. Ker je NLP Praktik verjetno najboljše izobraževanje s področja osebne rasti, predstavlja osnovo programov večine najbolj znanih trenerji osebnega napredka na svetu, tudi Tony Robbins, T.Harv Ecker in drugi. NLP Diploma je v osnovi krajši izsek NLP Praktika, kjer lahko spoznate, da so tehnike NLP resnično prava izbira za vas!

Je znanje, ki vam prinese spremembo na bolje, spremeni vaš način razmišljanja in s tem se pričenjajo spremembe v vaši okolici, ljudeh, odnosih.

S poznavanjem zakonitosti delovanja človeškega razmišljanja, komunikacije, motivacije, doseganja ciljev in sprememb, je NLP nepogrešljiv v sodobnem poslovnem svetu, hkrati pa ljudem tudi na osebnem področju omogoči razvoj in kvalitetnejše medsebojne odnose.

Veliko veljavo ima tudi na pedagoškem področju, v zdravstvu, javni upravi in povsod, kjer je delo z ljudmi na prvem mestu.

Vsebine NLP Diplome

Katere vsebine boste videli na NLP Diplomi? Kaj vse boste slišali? In seveda vse to tudi pridno vadili?

Boljši, res dobri, odlični

Trening je sestavljen iz 6 modulov:

1. modul: OSNOVE in TEMELJI dobrega vodenja, usmerjanja sodelavcev in dobre prakse v HR

NLP STEBRI učinkovitega vodenja: Pomen NLP AKSIOMOV v poslovnem okolju in temeljna naravnanost vodje

 • predpostavke NLP: Zavedanje o umskih procesih in vpetost le teh v milje vodenja in sodelovanja
 • stebri NLP: Ciljno vodenje, razumevanje dobrih odnosov, proaktivnost, razumevanje izbire v delovanju za vodjo in zaposlene ter pomen dobrega stik

Samostojno delo: Načrt uvajanja Aksiomov in temeljnih principov NLP v svoje vsakodnevno delovanje

 

2.  modul: Sprejemanje in upravljanje z različnostjo

FILTRI zaznavanja in gradniki razumevanja

Vodenje RAZLIČNIH tipov osebnosti – ljudje slik, zvokov in občutkov (VAKOG)

 • Prepoznavanje posameznih tipov v delovnem okolju; govorica telesa, uporaba besed
 • Kdo sem jaz (test) in kako to vpliva na moj stil vodenja
 • Kako vzpostaviti dobre odnose s posameznim tipom osebnosti

Časovna črta – koncept našega razumevanja časa

 • v času / izven časa – značilnosti in vpliv na način načrtovana  in izvajana dela
 • prepoznajmo časovno črto: svojo in od sodelavcev
 • razumevanje organizacije časa in vpliv na organizacijo dela

Samostojno delo:

 • priprava na vodenje in usmerjanje različnih posameznikov, poudarek na motivaciji
 • kako voditi različne tipe ljudi (sestanki, okolje, delegiranje, motivacija….)

3. modul: Učinkovito komuniciranje z zaposlenimi:

NLP – Model strateškega komuniciranja, kalibriranje

 • Jezikovne izgube v procesu komunikacije
 • Razumevanje različnosti in moč FILTROV v medosebni komunikaciji
 • Ustvarjanje dobrega stika – temelj dobre komunikacije
 • Kalibriranje – prepoznavanje svojih in čustvenih stanj sogovornikov
 • Dober stik (pozor) – Učinkovito komuniciranje
 • Uporaba procesnih besed
 • Vrednote in prepričanja – uvod in vpliv na komunikacijo

Samostojno delo:      

 • Izdelajmo komunikacijski načrt za svoje sodelavce
 • Priprava na sestanek, letni razgovor, pogajanja, priprava kompetenčnih načrtov

4. modul: Uspešen in učinkovit HRovec: Razvijanje pozitivne in učeče organizacije

Vodenje sestankov, pogajanj in razreševanje konfliktov (sodelovanje z nadrejenimi in timom)

Pohvala in kritika v poslovnem okolju in moč pozitivnega izražanja

 • Moč povratne informacije – Sendvič tehnika
 • kaj je prava pohvala in kaj je konstruktivna kritika
 • povratna informacija sodelavcem – vir razvoja zaposlenih in uspeha podjetja
 • Učenje kot gonilo napredka: feedback kot vir učenja
 • Gradimo pozitivne odnose, sodelujočo klimo v podjetju in omogočimo razvoj posameznika in organizacije kot celote
 • Tehnika zaznavnih položajev – učinkovita priprava na sestanke, razreševanje konfliktov, priprava na pogajanja
 • Uporaba besednjaka zmagovalcev

Samostojno delo: Uporaba obeh tehnik v praksi, feedbek za 3 sodelavce, feedback nadrejenemu

 

5. modul: Ciljna naravnanost in doseganje poslovnih rezultatov, ključna vloga HR:

Doseganje individualnih in skupnih ciljev, temelji motivacije in vpliv različnosti v kognitivnih stilih

Oblikovanje ciljev

 • NLP-SMART metodologija

Postavitev in formulacija osebnih ciljev in ciljev za zaposlene

META PROGRAMI – mentalni filtri in ključ do motivacije in sodelovanja

 • Filtriranje informacij pri komuniciranju s svetom in drugimi
 • Prepoznavanje omejitev in prednosti  posameznih meta-programov – osnove
 • Vpliv kognitivne različnosti na doseganje ciljev in možnosti sodelovanja

Samostojno delo:

Test – Mindsonar – moj kognitivni stil v vodenjskem kontekstu – prednosti in priložnosti

Postavljanje ciljev za posameznike, oddelek

6. modul: Osrediščen vodja – razvoj posameznika in upravljanje s čustvenimi stanji

Ustvarjanje uspešnih in učinkovitih vedenj in uporabnega počutja

Notranja stanja v NLP

 • RAZUMEVANJE ČUSTEV in vpliv čustvenih stanj na motivacijo in sposobnost doseganja rezultatov
 • dostopanje do pozitivnih virov v težavnih situacijah

SIDRANJE

 • razumevanje moči sidranja in vpliv pogojevanja na naše reakcije
 • enostavno kinestetično sidro

NBG – Ustvarjalec novega vedenja

 • Ustvarjanje novih uporabnih in učinkovitih vedenj vodenja, usmerjanja in motiviranja zaposlenih

Samostojno delo: Integracija znanj v oddelku in samostojnem delovanju

Pridobili boste mednarodni certifikat INLPTA

Obstaja več šol NLPja, a dejstvo je, da jih večina priznava INLPTI doseganje najvišjih standardov znanja in zahtevnosti. To seveda pomeni, da smo trenerji, ki delujemo v okviru INLPTE eni najbolj usposobljeni za predajo NLP znanj in seveda tudi to, da boste udeleženi na enem najkvalitetnejših treningov.

Certifikat NLP Diploma je izjemno cenjen in z njim boste zagotovo navdušili svoje nadrejene.

Podeljujemo mednarodno priznane certifikate, ki jih izdaja mednarodna certifikatska agencija INLPTA. Prav vsak certifikat nosi unikatni in oštevilčen pečat in je podpisan s strani vaših trenerjev. Poimensko ste vpisani tudi v register certificiranih NLP diplomantov/praktikov/mojstrov in imate možnost včlanitve v katero izmed mednarodnih in domačih zvez.

KAJ vam prinaša NLP?

NLP vam bo prinesel pozitivne spremembe na naslednjih sedmih področjih:

1. MOTIVACIJA IN DOSEGANJE CILJEV
Našli boste svojo motivacijo, našli notranje vire in uresničili vaše cilje, tudi tiste največje.
2. MEDSEBOJNI ODNOSI
Izboljšali boste odnose z ljudmi iz vaše okolice. Spoznali boste, kako lahko osebne in poslovne odnose naredite bogatejše in boljše za vse sodelujoče, bodisi z vašimi sodelavci, nadrejenimi, strankami in drugimi.
3. RAZČISTITE Z VAŠO PRETEKLOSTJO
Pustili boste negativno preteklost za sabo in si dovolili, da v bodočnosti živite pozitivna izkušnje in močna doživetja, ki vas bodo bogatila.
4. STRAHOVI
Odpravili boste svoje strahove in postali odlični tudi v tistih situacijah, ki so vas navdajale s tesnobo. Postali boste uspešnejši.
5. KOMUNIKACIJA
Raziskali boste umetnost odlične in učinkovite komunikacije. Svojim idejam in znanjem lahko daste možnost realizacije in jih učinkovito in uspešno komunicirate.
6. DOŽIVETJA V PRIHODNOSTI
Pred vami je vsa bodočnost in zgradite si tako, ki vas bo navduševala in vas bogatila s čudovitimi občutki. Na svojo novo prihodnost glejte z vsem svojim srcem.
7. VESELJE
Zgradite si tako življenje, da se bo veselje naselilo v vas in v ljudeh okoli vas.

Gaber Marolt, NLP center

“To je samo izsek iz velikega nabora odličnih veščin, ki se jih boste naučili na NLP treningu. Spoznajte, kaj vse se še lahko naučite in kako boste te nove spretnosti uporabili pri vaših življenjskih izzivih.”

KAKO poteka trening NLP?

NLP je izkustveno učenje. Ne predajamo samo zares uporabnega znanja, ki ga boste znali ceniti, pač pa boste vse metode kljub online izvedbi izvedli tudi praktično v manjših, prijetnih skupinah, kjer boste lahko sproščeno spoznavali nove načine razmišljanja in nove, izredno zanimive posameznice in posameznike.

Trening NLP je intenzivnen čas, na katerem se boste odlično počutili, dobili novo energijo in motivacijo za nove ideje in nadaljnji razvoj sebe in svojih potencialov.

KAKO bom lahko uporabil(a) NLP zase in v svojem življenju?

Znanje NLP vam bo omogočilo nov pogled na vašo komunikacijo in odnose v karieri, podjetništvu ali v službi. Izboljšali boste tudi odnose doma, z otroci, partnerji in drugimi domačimi.

Spoznali boste, česa si v življenju želite in kaj vas osrečuje. Znali si boste zastaviti cilje in jih tudi uresničiti.

Za marsikoga bo NLP pomenil tudi karierno možnost. Z nadaljevanjem izobraževanj lahko postanete coach v vašem obstoječem podjetju ali odprete svojo dejavnost. Seveda vam bo v vaši obstoječi dejavnosti NLP odprl dodatne, nove možnosti in neizmerno povečal vašo učinkovitost, uspešnost in tudi finančno izboljšanje.

“NLP Praktik te spremeni, če kaj, potem zagotovo to. Je potovanje in odkrivanje sebe. Je postavljanje vprašanj, ki niso vedno prijetna, premagovanje samega sebe in poskušanje vedno novih stvari. Nekatere so ti takoj domače, za druge je potrebno veliko truda. Verjamem, da v življenju pride čas, ko je um pripravljen na vse to. In s pravo ekipo kot so Gaber, Helena in Suzana je to popotovanje enkratna, super izkušnja.”

Petra, Ljubljana

“Veliko sem slišala o NLP in tako sem se 2014 odločila za NLP Diplomo. Izobraževanje je bilo zelo zanimivo, zabavno in polno presenečenj. Veliko sem se naučila in preizkusila svoje sposobnosti. Tudi v skupini smo se zelo dobro ujeli tako, da je bilo delo, raziskovanje sebe, svojih izkušenj prava dogodivščina. Tudi sedaj večkrat pregledam gradivo predvsem tista področja, kjer menim, da se še moram veliko naučiti.

Nova znanja sem takoj prenesla v šolsko prakso in nekatere vsakodnevne odločitve lažje sprejemam in bolje razumem.”

Nataša, Ptuj

“S prijavo na NLP Praktik sem sprejela sigurno ENO izmed boljših odločitev. Škoda, da ne že prej, ker bi mi bilo v perečih, težjih trenutkih življenja veliko lažje, saj bi poznala tehnike kako jih lažje preiti.

Skozi predavanja teden za tednom spoznavaš in dobivaš drugačne poglede na določene stvari, ki jih nekako intuitivno delaš v življenju in jih nadgrajuješ. Delamo res veliko uporabnih vaj, kjer takoj vidiš da zadeva funkcionira in  tako nekatere tehnike lahko delaš vsakodnevno nekatere manj. Všeč mi je tudi da imamo 3 različne trenerje, ki ti vsak skozi svoje življenjske zgodbe ponazarja, ti pomaga in te vodi do tvojih malih in velikih zmag! Tudi skupine so oblikovane tako, da se v njej najdejo ljudje iz različnih delovnih, življenjskih okolji in pred njimi velikokrat nimaš zavor. Klima je res super.

Vsakemu rečem, naj ne okleva in razmišlja, ker boš tako znanje uporabljal vse svoje življenje in vsakodnevne zmage znajo biti res sladke!!!”

Daša Repina, Kranj

“Na seminar NLP-ja na delavnico NLP centra sem se prijavila iz radovednosti, saj sem se v zadnjem času večkrat srečala s to temo. Nisem imela posebnih pričakovanj, bila pa sem odprtega duha, da spoznam in preizkusim področje.

Ekipa NLP centra je presegla moja pričakovanja. Hvaležna sem zato izkušnjo. Veselim se že, da bom lahko svoje znanje NLP-ja poglobila na nadaljevalnih seminarjih.”

Metka, Celje

“Dolgo časa nisem razumel in tudi ne verjel, v pomen izreka: “Svet spremeniš tako, da najprej spremeniš sebe.” Zdaj, po prvih NLP usposabljanjih, pa začenjam spoznavati, koliko potenciala ima še vsak v sebi in koliko ovir je pravzaprav v nas samih, ki nam preprečujejo, da bi se lahko premaknili naprej v odnosih, karieri, osebni rasti. NLP je nabor orodij, ne za druge, ampak za nas same, s katerimi si lahko, med drugim, uredimo svojo nezavedno podstrešje. Včasih se stvari enostavno ne morejo zgoditi, ker jih sami sabotiramo. Zdaj vem zakaj do tega prihaja in vem tudi kako te ovire odpraviti. Zato vsem, ki se želite premakniti naprej v življenju, toplo priporočam NLP izobraževanja.”

Dr. Boris Vodopivec, Novo mesto

“NLP sem v tuji literaturi spoznal že več let nazaj. Od takrat sem si vedno želel obiskati NLP tečaj in ga podrobneje spoznati. S partnerko sva zasledila, da trenerji NLP center organizirajo tečaj v Mariboru. Šla sva na predstavitveno predavanje in se zaljubila v NLP. Obvladanje NLP veščin mi pomaga tako na zasebnem kot poslovnem področju. Priporočam vsem!”

Marko, Maribor

“Hvaležna in srečna sem, da sem spoznala NLP. Dobila sem klic iz vrtca. Moj 3 letnik se je poškodoval. Zagrabila me je panika, solze v očeh. Na srečo smo že spoznali sidranje in sem ga lahko uporabila, da sem se pomirila, da sem dobila samozavest in občutek vse bo ok. In tudi je vse ok.

Hvala Gaber in vsem v ekipi, ki ste me popeljali v svet NLP-ja.”

Mateja, Maribor

“Želela sem si spremembe. Spremembe v razmišljanju, dojemanje sebe, drugih in sveta. Zasledila sem NLP delavnico in se prijavila. Od takrat naprej je NLP postal del mojega življenja. Trenerji NLP center so mi svet NLP-ja prikazali na zabaven in praktičen način. Definitivno ena mojih boljših odločitev. Priporočam vsem, ki si v življenju želijo spremembe in osebne rasti.”

Maja, Maribor

Trenerski tim

Gaber Marolt

Skozi trening vas bom vodil Gaber Marolt. Sem trener NLPja in poslovni trener, ustanovitelj NLP centra, portala kulstarsi.si in programski direktor Mednarodne NLP in caoaching conference. Sem tudi Master Coach, prav tako INLPTA in mBIT coach.

Sem avtor več publikacij, moje najobsežnejše delo do sedaj pa je Changing metaprograms in children s podočja NLP v vzgoji in poučevanju. Kot oče štirih otrok z dolgoletnimi izkušnjami pri upravljanju šolskih Javnih zavodov, sem odličen vir znanja in izkušenj, ki jih praktično povezujem z najmodernejšimi dognanji nevrologije in NLPja ter jih predajam tako staršem kot tudi raznovrstnim pedagogom.

Imam bogato podjetniško znanje in izkušnje, saj sem služboval v nekaterih zelo uspešnih slovenskih podjetjih, v še več-ih pa sem svetoval in izobraževal. Redno izobražujem podjetniške teame, vodim treninge komunikacije, prodaje in javnega nastopanja. Izvajam tudi izobraževanja za vodje, še posebej za nivo Executive.

Kot trener trenerjev menim, da sem odličen mentor novim predavateljem, tako s področja NLP kot poslovnih ved. Prav tako sem član mednarodnih zvez NLP: INLPTA, ANLP in domače Zveze coachev Slovenije.

Maja Novak

Maja je profesorica razrednega pouka in plesna učiteljica. Otroška srca skuša pritegniti s svojo naklonjenostjo, prijateljskim odnosom in ljubeznijo do otrok. Pomembno ji je, da pri učencih razvija psihomotorično, socialno-emocionalno in spoznavno področje. Posreduje jim nova znanja in jih uči kako to kasneje v življenju uporabiti. Njen največji cilj ji je, da otrok postane samostojen, komunikativen, ustvarjalen, vedoželjen in da ima pozitivno samopodobo.

Opravljena ima certificirana treninga NLP Praktik in NLP Mojster Praktik.

Simon Meglič

Simon Meglič

Simon je NLP Mojster Coach in NLP Trener. Kot promotor pomembnih vsebin s področja osebnih financ vodi lastna predavanja in delavnice.

Po izobrazbi je univ. dipl. ekon. in magister poslovnih ved. Svojo poslovno kariero uresničuje v finančno račinovodskih službah v večih multinacionalkah v Sloveniji.Pravi, da je V NLP-ju spoznal fantastične pristope osebnostne psihologije, s katerimi lahko dela korake naprej na svoji poti. Hkrati čuti neizmerno željo podajanja tega znanaj naprej, ker ve, da vsak lahko v teh vsebinah najde pospeške svoje rasti – preko coachinga ali uporabe znanj in tehnik NLP-ja.

Nataša Šafhalter Đukič

Nataša je zaposlena kot tržnik spletnih in izobraževalnih vsebin v spletni agenciji.

V NLPju je našla nekatere odgovore o ljudeh; kako jim pomagati do tega, da lažje krmarijo skozi življenje, se učinkoviteje spopadajo s predsodki, ki jih držijo prikovane na mestu in jim ne pustijo do lažjega in lahkotnejšega življenja. Opravljena ima certificirana programa NLP Praktik in NLP Mojster Praktik.

Nataša Šafhalter Đukić

Ivanka Jerman

Ivanka Jerman je NLP Trener in NLP Master Coach, kot predavateljica pa opravlja svoje poslanstvo pri delu z otroki in najstniki kot učiteljica angleščine in francoščine v osnovni šoli.

Pri nenehnem iskanju možnosti, kako novo generacijo ljudi opolnomočiti in jih uspešno voditi na poti k odkrivanju lastne vrednosti za skupnost, je prepoznala NLP coaching, kot enega od najučinkovitejših pristopov. Nenehno izboljševanje sebe, odločen optimizem in nasmeh na obrazu so njene prepoznavne značilnosti