Vabljeni na sklop treh komunikacijskih delavnic, s katerimi boste hitreje in bolj uspešno dosegali rezultate.

9:15

Prepoznavanje vzorcev razmišljanja zaposlenih

10:15

Odzivanje na zahtevne zaposlene in reševanje konfliktov

11:15

Z dobrimi odnosi do odličnih poslovnih rezultatov – rešitve internega in eksternega coachinga v podjetjih

  • 3 delavnice

  • 3 predavatelji

  • 3×60 minut

  • 30. november 2022 ob 9. uri, prostori NLP Centra, Lackova cesta 78a

  • 82€ ̶1̶6̶7̶€̶

Ko govorimo o produktivnosti imamo večinoma v mislih kapitalsko opremljenost, računalnike, robotizacijo, razno opremo, industrijo 4.0 in podobno.

A dejstvo je, da vse to lahko učinkovito izkoristimo šele takrat, ko ekipa diha kot eno, ko so odnosi odlični in ko komunikacija poteka odkrito in ciljno. Da se to zgodi, je potrebno precej veščine, ki je, roko na srce, vsi nimajo. Tako so recimo za kaj takega potrebne komunikacijske veščine, prepoznavanje sogovornikov, sposobnost prilagoditi se jim, profiliranje sodelavcev, razvijanje njihovih talentov, ustrezno nagrajevanje in še kaj.

V dopoldnevu, ki smo ga pripravili v našem izobraževanem podjetju, smo zbrali vsebine in praktične nasvete, ki so po našem mnenju in izkušnjah izjemno pomembni pri doseganju gornjih ciljev. Povabimo, da prisluhnete našim odličnim trenerjem in pridobite uvid v te ključne veščine za to, da bo vaše delo lažje, z manj stresa in vam prinašalo še več zadovoljstva in uspehov.

Preberite si več o delavnicah

Kako prepoznati vzorce razmišljanja sodelavcev, kako ciljno prilagoditi komunikacijo in povečati vpliv

So vaši zaposleni v podjetju ob problemu oziroma izzivu fokusirani na to, kašen je ta izziv, kaj vse bo ob reševanju šlo narobe, ali so bolj nagnjeni in motivirani k temu, kaj lahko ob spopadanju z izzivom dosežejo, si znajo dobro postaviti prioritete?

Ali vaši sodelavci najprej opazijo vse, kar je narobe, ali se najprej navdušujejo nad tem, kar so opazili dobrega? Ali jih motivirajo nagrade in dosežki, ali jih motivirajo sankcije?

Najverjetneje imate med zaposlenimi v vsaki kategoriji ene in druge vrste ljudi. Reševanje raznovrstnih situacij je povezano z miselno naravnanostjo posameznika, ki nato določa njegove občutke in ravnanja. Njegova miselnost določa tudi, kako ocenjuje stvari, kaj opazi, kaj mu je pomembno in kaj največkrat pri delu spregleda. Od tega pa so odvisni tudi rezultati njegovega dela.

Poznavanje vzorcev razmišljanja zaposlenih pomaga podjetjem in njihovim vodjem bolje razumeti različne načine motivacije, s katero lahko vplivajo na delovno storilnost zaposlenih in do njih lahko prilagodijo komunikacijo za večje razumevanje. S tem znanjem zaposlenim lažje in učinkoviteje

dodeljujejo vloge, ki posameznikom najbolj ustrezajo, s čimer povečamo doseganje odličnih rezultatov.

Predstavili vam bomo:

  • glavne vzorce razmišljanja,
  • način, kako te vzorce prepoznavati pri vaših sodelavcih in zaposlenih,
  • kako lahko ciljno prilagodimo komunikacijo a podlagi teh spoznanj.

Delavnico vodi Ana Trampuž

Se znate v vašem podjetju lotiti reševanja konfliktov in pritožb zaposlenih in se odzivati na neljube situacije tako, da imajo zaposleni občutek, da jih spoštujete, razumete in želite v skupno dobro rešiti nastalo situacijo?

Na delavnici boste spoznali ključne pristope v odzivanju na zahtevne zaposlene in konfliktne situacije ter v tem kontekstu spoznali največje izzive v poslovnem komuniciranju in odnosih. Da smo v medsebojni komunikaciji v konfliktni situaciji uspešni, moramo znati prepoznati čustvena stanja in potrebe sogovornika, učinkovito sprejemati in podajati povratno informacijo ter poznati jezikovne prvine sporočanja.

Kako se odzvati na sporočilo nezadovoljnega zaposlenega, da boste vi ob tem okej? Kaj delajo uspešni vodje, ko rešujejo situacije s težavnejšimi ali nezadovoljnimi zaposlenimi? Kako se večkrat celo izogniti resnejšim konfliktom?

Razkrili vam bomo prav to – nekaj praktičnih nasvetov in rešitev za sistemski pristop za uspešno reševanje situacij z nezadovoljnimi zaposlenimi in reševanje konfliktov.

Delavnico vodi Mateja Kržišnik

Ali opažate, da v vašem podjetju včasih zavlada nesproščeno vzdušje, da kdaj pa kdaj sodelavci med seboj niso kooperativni? Ali zaznavate, da komunikacija iz več smeri ni jasna ali je pa je kdaj morda sploh ni? Se vam zdi, da ni jasno razdeljenih vlog in določenih ciljev? Morda opažate celo, da si zaposleni ‘mečejo polena pod noge’ in med njimi vladata napetost in nejevoljnost?

Večkrat se zgoraj navedeni simptomi v organizacijah in podjetjih pojavijo, ko posamezni ključni kadri in vodje nimajo pravih rešitev ali nimajo pravi pristopov. To ne pomeni, da niso sposobni opravljati svojega dela, niti ne, da za to niso usposobljeni, pač pa, da v nekem trenutku ne uspejo dostopati do vseh svojih talentov, da nimajo vseh odgovorov.

V takih primerih, ki jih je pravzaprav veliko, je najboljša metoda za hitro posredovanje in pomoč takim ljudem – coaching. Seveda je najhitrejše dostopen ravno interni coaching, za »težje situacije« pa je še bolj učinkovit zunanji profesionalni coach, ki ni podvržen tekočim aktivnostim, vsakodnevnim odnosom in lahko ponudi neobremenjen in kolikor gre objektiven pogled.

Vse to seveda vpliva tudi na to, da da z zaposlenimi in med zaposlenimi zgradite dobre in iskrene odnose in tako lahko najbolj vplivate, da bo vaše podjetje na dolgi rok uspešno poslovalo. Tako boste namreč oblikovali močno ekipo, ki bo delovala povezano, izgradili boste samozavestne posameznuke, ki bodo znali drug drugemu pomagati, med člani bo vladalo večje zaupanje, zaposleni pa bodo tudi bolj produktivni in naklonjeni vašim idejam. Kako torej to doseči?

Na delavnici vam bomo na osnovi praktičnih in vsakdanjih primerov predstavili ideje, kako lahko z vpeljavo coachinga in treningi t.i. mehkih veščin, ki jih mnogi imenujejo ključne, vzpostaviti in vzdrževati dobre odnose in s tem dvigniti produktivnost v organizaciji.

Delavnico vodi Gaber Marolt

O PREDAVATELJIH

ANA TRAMPUŽ

Ana je poleg tega, da je izkušena predavateljica, specializirana za doseganje hitrih rezultatov v osebnih svetovanjih in coachingih, za kar je predpogoj odlično prepoznavanje osebnih lastnosti skozi neverbalne znake in lingvistične vzorce, poleg tega pa je kot NLP Mojster praktik in coach še specialist za Mindsonar profiliranje, kot odlično profilno orodje omogoča, da vodjem omogoči vpogled v načine razmišljanja njenih ali njegovih sodelavcev. S tem jim omogoči ciljno komunikacijo in učinkovitejše sprejemanje vodstvenih odločitev.

V svojih poslovnih predavanjih na sproščen in humoren način predaja učinkovita poslovna in NLP orodja, ki izboljšajo komunikacijo, omogočajo razumevanje procesov razmišljanja, gradijo samozavest ter vodijo do boljših poslovnih rezultatov.

MATEJA KRŽIŠNIK

Odlična predavateljica in trenerka komunikacijskih veščin in NLP-ja, ki zna z dolgoletnimi izkušnjami iz medijev in strokovno izobrazbo odlično podkrepiti praktične primere s teoretičnim ozadjem in z izkustvenim učenjem prenesti slušateljem nova uporabna znanja. Je NLP Trenerka, Life Coach in Praktik hipnoze, intenzivno pa se ukvarja še s čuječnostjo in integralno meditacijo.

V 13 letih dela v medijih in različnih projektnih sodelovanjih je izkušnje nabirala tudi kot vodja svojega podjetja. Njena glavna področja so komunikacijske veščine, organizacija dela ter reševanje konfliktnih in stresnih situacij.

GABER MAROLT

Gaber Marolt je karizmatični poslovni trener in Master trener NLPja. Je ustanovitelj NLP centra, portala kulstarsi.si in programski direktor Mednarodne NLP in coaching konference. Je tudi serijski podjetnik in svetovalec.

Ima bogato podjetniško znanje in izkušnje, saj je služboval v nekaterih zelo uspešnih slovenskih podjetjih, v še več-ih pa je svetoval in izobraževal. Svoje prvo podjetje je ustanovil leta 2001 in ima danes lastniške deleže v več dejavnostih. Executive MBA je opravil na Mednarodni poslovni šoli Cotrugli. Redno izobražuje podjetniške teame, vodi treninge komunikacije, prodaje in javnega nastopanja. Izvaja tudi izobraževanja za vodje, še posebej za nivo Executive. Kot trener trenerjev je odličen mentor novim predavateljem, tako s področja NLP kot poslovnih ved.