Z Majo Novak, učiteljico iz Ormoža, smo posneli zelo zanimiv intervju o tem, kako v času šolanja na daljavo vse skupaj dojema ona – kot učiteljica in kakšne povratne informacije dobiva od svojih učencev in njihovih staršev. Maja je podelila tudi nekaj nasvetov, kaj početi doma in v razredu, da bodo stvari lažje tekle, kako dopustiti otrokom, da postanejo odgovorni in samostojni ter katera znanja NLP nam lahko pomagajo pri učenju.

Najljubši citat:

»Najvišja umetnost učitelja je prebuditi veselje do ustvarjalnega izražanja in znanja.«

Albert Einstein

O Maji Novak:

Profesorica razrednega pouka in plesna učiteljica. Otroška srca skuša pritegniti s svojo naklonjenostjo, prijateljskim odnosom in ljubeznijo do otrok. Pomembno ji je, da pri učencih razvija psihomotorično, socialno-emocionalno in spoznavno področje. Posreduje jim nova znanja in jih uči kako to kasneje v življenju uporabiti. Njen največji cilj i je, da otrok postane samostojen, komunikativen, ustvarjalen, vedoželjen in da ima pozitivno samopodobo.