Vabimo vas, da tudi na vaši šoli organizirate katero izmed priljubljenih delavnic, ki temeljijo na znanjih nevro-lingvističnega programiranja – NLP. Delavnice so namenjene strokovnim delavcem, primerne pa so tudi za starše – za te priložnosti se nekatere delavnice lahko izvedejo tudi v krajši obliki, ki traja 60 minut.

 

Ponudba izobraževalnih programov:

Izberete lahko med petimi delavnicami, ki obravnavajo različne vidike uvodnih NLP znanj in veščin in vse po vrsti nudijo uporabna praktična znanja, ki jih lahko tako učitelji kot starši takoj uporabijo pri svojih vsakodnevnih izzivih. Odlično dopolnjujejo že obstoječa znanja in odstirajo določene vidike, ki so včasih manj poudarjeni, a so izjemno uporabni tako pri poučevanju kot pri sami vzgoji.

 

”Naučite nova znanja učenca in naredil bo velika dela. Naučite nova znanja učitelja, ki bo naučil tisoče učencev, ki bodo naredili velika dela.« G.M.

 

Izvajamo naslednje delavnice :

 1. NLP za starše in pedagoge – dve šolski uri
 2. Kako se moj otrok najbolje uči – tri šolske ure
 3. Uvod v NLP – dve šolski uri
 4. Model poučevanja po VAK in 4MAT – štiri šolske ure
 5. Kaj pa jaz – udobno v lastnih čevljih NOVO – tri šolske ure

 

Trener

Izvaja: Gaber Marolt, INLPTA trener IN SNLP coach

Gaber Marolt je trener nevrolingvističnega programiranja z INLPTA certifikatom, oče štirih otrok, ki so v tem letu vključeni v osnovno šolo ali vrtec. Že več let izvaja tudi delavnice za starše, vrtce in šole. Delavnice so zabavne in poučne ter polne odličnih nasvetov, NLP veščin in drugih koristnih informacij o vzgoji.

 

1. Poučevanje in vzgoja s pomočjo NLP

Na delavnici izveste nekaj principov NLP, nekaj nasvetov in nekaj zelo uporabnih prijemov, ki temeljijo na predpostavkah o komunikaciji, o naših odzivih na sporočila drugih in o načinih razmišljanja, ki sprožajo naša vedenja. Vse to je temelj našega odnosa tudi pri vzgoji in poučevanju.

Cilji delavnice:

 • Izvedeli boste, kaj vse so najpogostejši izzivi pri vzgoji in poučevanju in kako jih reševati,
 • kako dajati navodila otrokom, da jih bodo razumeli in upoštevali,
 • kdaj in kako se otroci radi učijo in kako to doseči,
 • kaj vi pričakujete od otroka in kaj pričakuje otrok od vas, da vas bo lahko »ubogal«,
 • in še precej zelo uporabnih nasvetov za več veselja z vašim otrokom.

 

2. Kako se moj otrok najbolje uči

Na delavnici boste spoznali dva načina učenja in poučevanja in spoznali konkretne korake, da boste lahko po teh principih otroku lažje posredovali informacije in ga tudi navdušili za vsebine. Vse informacije so enako ali še bolj uporabne v razredu ali igralnici.

Ker na počutje vašega otroka, ali na počutje v razredu zelo pomembno vplivate vi sami s svojim lastnim počutjem, bomo pomemben del delavnice posvetili temi čustvenih stanj in kako doseči, da se vedno optimalno počutimo. Na delavnici boste izvedli tudi nekaj praktičnih vaj.

Cilji delavnice:

 • Na delavnici boste spoznali katere predstavne kanale imamo in katere(ga) najraje uporabljate ter katerega vaš otrok ali otroci v razredu,
 • kako to vpliva na vašo komunikacijo, vzgojo in poučevanje,
 • kako to vpliva na dojemanje otrok pri sprejemanju informacij in kako vplivati na to,
 • kako strukturirati informacije, da boste z njimi otroka navdušili in da bo našel notranjo motivacijo,
 • kako vplivati na svoje čustveno stanje – počutje (tehnika sidranja in še nekaj drugih prijemov),
 • kako lahko z NLP tehniko spremenimo naše vedenje ali vedenje otroka iz neželenega v želeno.

 

3. Uvod v NLP

NLP je ena najboljših metod za osebni razvoj in doseganje boljših rezultatov tako na profesionalnem kot tudi na osebnem področju. Spoznali boste, kje vse lahko ležijo ovire za vaš razvoj in tudi vaš uspeh ter kako jih preskočiti ali odpraviti.

Uvod ponuja nekaj koristnih vsebin iz izobraževanja NLP Praktik, ki sicer predstavlja INLPTA certificiran kurikulum v trajanju dobrih 130ur.

Izvedeli boste, kako vse je NLP pomagal že mnogim pred vami in zakaj bo tudi za vas pomenil odskočno, desko ne glede, kje ste in kam želite.

Cilji delavnice:

Na delavnici boste spoznali:

 • osnovne predpostavke NLP in zakaj je NLP tako učinkovit,
 • spoznali boste, da je naša komunikacija naše glavno orodje, ko želimo s svojim znanjem doseči vpliv,
 • da ljudje lahko zelo različno dojemamo svet okoli sebe in da je to eden ključnih razlogov, ki vodi do nerazumevanj ter seveda, kako to zaobiti,
 • kako razumeti sebe in druge ter vplivati na medsebojne odnose, da le ti postanejo boljši.

 

 4. Model poučevanja po VAK in 4MAT

Otroci so različni in večkrat je potrebno podajanje vsebin prilagoditi različnim otroškim potrebam ter zmožnostim. Ker le-te otrokom praviloma niso dane v zibelko, ampak se razvijajo skozi celotno mladost, se lahko njihovim potrebam do neke mere prilagodite, hkrati pa vplivate na njihov razvoj tudi vi. Spoznali boste teoretične osnove obeh modelov učenja – VAK in 4MAT in njihovo praktično aplikacijo. Preko praktičnih vaj boste spoznali tudi, kako uvesti te metode dela v vaš vsakdan, bodisi doma, bodisi v razredu.

Cilji delavnice:

 • Na delavnici boste spoznali predstavne kanale VAK se jih naučili spoznavati tudi pri sogovornikih,
 • kako uporaba predstavnih kanalov vpliva na vašo komunikacijo, vzgojo in poučevanje,
 • kako strukturirati informacije, da jih boste z njimi otroka navdušili in da bo našel notranjo motivacijo,
 • kako pripraviti vsebine, da jih bodo sprejeli otroci z različnimi učnimi stili,
 • ter katera orodja uporabiti za optimalni rezultat pri podajanju vsebin.


 5. Kaj pa jaz – udobno v lastnih čevljih – novo

Učitelji in starši smo danes zaradi več razlogov mnogokrat pod stresom. Le-ta vpliva na našo komunikacijo, odnos z vašim otrokom in vaše počutje v razredu.

Otroci zaznajo naše počutje in samo s pravilno reakcijo bomo lahko otroka motivirali,  da bo sledil navodilom, izvajal svoje obveznosti in našel notranjo motivacijo za svoje aktivnosti. 

Znali se boste izogniti stresu, ohraniti mirno kri in se hitro spraviti »k sebi« ob kriznih situacijah.

Cilji delavnice:

Z udeležbo na delavnici boste spoznali:

 • kako vpliva stres na naše počutje in zakaj v takem stanju nimamo optimalnih rezultatov,
 • zakaj ni dobrih in slabih čustvenih stanj temveč samo uporabna in neuporabna,
 • kako vplivati na svoje misli in svoje vedenje in se s tem izogniti stresu,
 • kako obvladovati svoje počutje z NLP tehnikami in
 • kako optimalno funkcionirati v različnih (tudi stresnih) situacijah.

 

NLP v vzgoji in izobraževanju

NLP je metoda osebne rasti, ki sta jo v 70ih letih razvila Richard Bandler in John Grinder. NLP pomaga posameznikom razumeti procese v njihovih možganih in prevzeti kontrolo nad njimi ter s tem vnesti pozitivne spremembe v življenje.

NLP se zelo pogosto uporablja v poslovnem svetu, kjer pomaga ljudem zgraditi pozitivne odnose s sodelavci in strankami, pomaga jim razviti vodstvene, prodajne in komunikacijske veščine, odpravlja načine razmišljanja, ki jih pri delu in razvoju omejujejo ter s tem pozitivno vpliva na njihovo delovno uspešnost in razvoj kariere.

V zadnjem desetletju je NLP pridobil veljavo tudi na področju izobraževanja. Predvsem zaradi dejstva, ker učinkovito pomaga staršem, otrokom, učiteljem in vzgojiteljem ter seveda tudi študentom in odraslim razumeti način kako potekajo učni procesi.

Neil.F.Flemig je avtor VAK (tudi VARK) modela, ki ga je razvil na temelju predhodnih NLP modelov. Model razlaga, da ima vsak učenec svoj preferenčni model učenja. Te tako delimo vizualni (razmišljanje v slikah, uporaba vizualnih pripomočkov – grafov, slik, diagramov, simbolov, videov, itd.), avditivni (poslušanje predavanj, diskusije, učenje s pomočjo posnetih predavanj, ipd.) in kinestetični način učenja (učenje z izkušnjo, premikanjem, otipom in početjem – aktivno raziskovanje sveta, znanstveni projekti, eksperimenti, itd.). Uporaba teh modelov omogoča učiteljem in vzgojiteljem, da svoje vsebine podajajo na načine, ki ustrezajo vsem trem načinom učenja. Tudi učenci in študenti lahko model uporabijo za identifikacijo njihovega preferenčnega načina učenja in s tem dosegajo najboljše možne rezultate.