Učna motivacija v predšolskem in šolskem obdobju

Učna motivacija v predšolskem in šolskem obdobju

9.00 

  • Na webinar se prijavite tako, da kliknete “DODAJ V KOŠARICO” in zaključite nakup.

Opis

"Globinsko občutenje avtonomije in povezanosti odraslih, vpliva na učenje in vzgojo otrok in mladostnikov, saj krepi njihovo notranjo motivacijsko naravnanost in vitalnost."

Tanja Černe

  • Kako motivirati otroka, da se bo domačih in šolskih opravil lotil z veseljem?

  • Ne najdete več ideje, kako še motivirati svojega otroka?

Potem si nujno oglejte ta webinar dr. Tanje Černe, v katerem boste spoznali učinkovite načine za spodbujanje motivacijske naravnanosti v domačem in šolskem okolju.

Čustveno varno in stabilno okolje vpliva na zgoden razvoj učne motivacije, ki je mišljena kot zunanja in notranja spodbuda posamezniku pri usvajanju novih spretnosti in učenju v najširšem pomenu te besede. Način poučevanja in starševstva, ki krepi otrokovo avtonomijo, vpliva na otrokovo notranje zadovoljstvo in njegovo ustrezno samopodobo. Način poučevanja in starševstva, ki vključuje pretirano kontrolo, pa vpliva na zunanjo motivacijsko naravnost ter oblikuje strah, ki otežuje globinsko učenje ter spodbuja odvisnost od povratnih informacij drugih oseb. Zato je treba v odraslosti refleksirati lastnem vzgojni pristop, krepiti notranje vire, ter omogočiti otrokom in mladostnikom ustrezne motivacijske spodbude, ki spodbujajo avtonomijo, kompetenco in socialno povezanost.

CILJI delavnice:

  • Udeleženci se bodo seznanili s pojmom ter z dinamiko razvoja učne motivacije v različnih starostnih obdobjih.

  • Udeleženci se bodo seznanili s pojmoma notranje in zunanje motivacijske naravnanosti ter z motivacijskih kontinuumom, skozi katerega posameznik prehaja pri razvoju učne samoregulacije.

  • Udeleženci bodo spoznali učinkovite načine za spodbujanje motivacijske naravnanosti v domačem in šolskem okolju.

O dr. Tanji Černe

Dr. Tanja Černe je profesorica defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju. Zaposlena je na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kjer izvaja diagnostično in korektivno ter svetovalno obravnavo z otroki in mladostniki z razvojnimi in učnimi težavami, njihovimi starši in učitelji.

Njeno pedagoško delo obsega izobraževanje študentov, pedagoških delavcev in izobraževanje staršev otrok s specifičnimi učnimi težavami in ADHD. Je avtorica znanstvenih in strokovnih prispevkov in predavateljica na različnih konferencah in strokovnih posvetih. Zaključila je izobraževanja iz pedagoške kineziologije, nevrolingvističnega programiranja, učnega coachinga, logoteorije in logoterapije ter izobraževanje iz spontanega in aktivnega učenja na osnovi montessori pedagogike.

V prostem času v okviru podjetja Lupinica, Tanja Černe, s.p. sodeluje pri razvoju in izdelavi lesenih didaktičnih pripomočkov, ki so v pomoč učencem pri opismenjevanju ter pri korekciji specifičnih kognitivnih primanjkljajev.

Tanja Černe

dr. Tanja Černe

Profesorica defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju.

Zaposlena je na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kjer izvaja diagnostično in korektivno ter svetovalno obravnavo z otroki in mladostniki z razvojnimi in učnimi težavami, njihovimi starši in učitelji.

Naslov

Na vrh