Pozitivna poslovna komunikacija
Pozitivna poslovna komunikacija
€79.00   €49.00

Pozitivna poslovna komunikacija

Pozitivna poslovna komunikacija

79.00 49.00

  • Datum še ni določen.

  • NLP Center, Lackova cesta 78, 2000 Maribor

  • Gaber Marolt, INLPTA in master coach

Kategorija:

Opis

Dvignite produktivnost svojega podjetja!

Komunikacija je življenjska tekočina organizacije in najpomembnejše orodje managerja.

Ljudje uspešnost podjetij večinoma povezujemo z dobrimi izdelki, vrhunskim dizajnom, izjemno storitvijo, kvaliteto in ugodno ceno. Ne vidimo pa vedno, kako taka podjetja proizvedejo take proizvode in storitve, kaj leži v ozadju. Prodaja, inženiring, dizajn, marketing, vodenje, kontroling, preverjanje kvalitete in še kaj – vse to na koncu, ali pa na začetku, če hočete, omogoča in povezuje komunikacija. Komunikacija je ta, ki omogoči, da se vse odlične zamisli in ideje, vse znanje, tehnika, tehnologija in talenti zlijejo v vrhunske izdelke ali storitve, ki so iskani na trgu. Omogoča uspešnost podjetja, njegov razvoj, dobiček lastnikom in nenazadnje tudi uspešnost managerjev in njihovih teamov. Poznavanje zakonitosti komunikacije je ključnega pomena pri uspešnem prenašanju informacij, pri motiviranju sodelavcev, zastavljanju in sporočanju ciljev, delegiranju, postavljanju pravil in pri drugih poslovnih sporočanjih.

Pridružite se nam na  delavnici Pozitivne poslovne komunikacije. Na njej boste spoznali zakonitosti komunikacije ter različne načine uspešnega sporočanja, s pomočjo katerih se boste naučili sporočati na kar se le da učinkovit način. Spoznali boste, kako upravljati s konflikti, kako se jim izogniti, kako komunicirati s težavnejšimi sodelavci. Vse to boste tudi praktično izvajali, saj so naše delavnice izkustveno naravnane in polne praktičnih primerov.

Kaj boste pridobili z udeležbo?

  • Dosegli boste razumevanje pomena kvalitetnih odnosov in komunikacije za uspešnost in učinkovitost pri delu ter doseganje zastavljenih ciljev in rezultatov;

  • Spoznali boste zakonitosti komunikacije, zakaj prihaja do nerazumevanja in konfliktov, kako učinkovito komunicirati ter kako se izogniti procesom, ki rušijo odnose;

  • Razviti načine za ciljno in pozitivno komunikacijo na delovnem mestu, kako se odzvati v različnih situacijah;

  • Razviti sposobnost podajanja pohvale in kritike na učinkovit način in tako doprinesti k razvoju posameznika v delovnemu okolju;

  • Prilagoditi svoj način sporočanja tudi zahtevnejšim sodelavcem na način, da boste uspeli izraziti svoj vpliv in predati ustrezna navodila;

  • Prilagoditi svoj način sporočanja tudi zahtevnejšim sodelavcem na način, da boste uspeli izraziti svoj vpliv in predati ustrezna navodila;

  • Prilagoditi svoj način sporočanja tudi zahtevnejšim sodelavcem na način, da boste uspeli izraziti svoj vpliv in predati ustrezna navodila;

O Gabru Maroltu

Gaber Marolt, trener NLP z mednarodnim certifikatom INLPTA, ki je predstavlja najzahtevnejši standard NLP treningov. Je tudi NLP Master coach, ki izvaja coaching na posovnem in osebnem področju. Je eden najbolj aktivnih NLP trenerjev pri nas in izvaja treninge v Mariboru, Celju in Ljubljani. Odlikuje ga izjemna širina, odprtost in duhovitost. NJegovi treningi so odlična interaktivna izkušnja za vse udeležence.

Predava v Slovenskem, Angleškem, Hrvaškem ter Srbskem jeziku. V zadnjih letih je vedno bolj aktiven tudi v tujini, kjer mu prav tako priznavajo izjemno strokovnost in duhovit ter zabaven pristop k učenju.

Je član mednarodnih zvez INLPTA, ANLP ter slovenskih združenj SNLP in Slovenskega coaching združenja.

Gaber Marolt

je mednarodni NLP trener z INLPTA in ANLP certifikati, ki predstavljata najvišje standarde s področja NLP Izobraževanj.

Je tudi Master coach in deluje tako na poslovnem področju kot osebnem področju – razvade, partnerstva, osebni razvoj in druga področja.

Šolal se je pri najboljših trenerjih NLP-ja in osebnega napredka nasploh, Wyatu Woodsmallu, Richardu Bandlerju, Tonyu Robbinsu in drugih.