Pomoč otrokom z ADHD pri učenju

Original price was: 30.00 €.Current price is: 9.00 €.

Cena v zadnjih 30 dneh ni bila spremenjena.

   

 • Na webinar se prijavite tako, da kliknete “DODAJ V KOŠARICO” in zaključite nakup.

Opis

 • Kako prepoznati ADHD?

 • Kako motivirati in vzpodbujati otroke z ADHD?

 • Kako naj poteka učenje pri otrocih z ADHD?

Otroci z ADHD so raznolika in dinamična skupina. Kar 6,5 % šolske populacije izpolnjuje kriterije za opredelitev ADHD.

Zavedati pa se moramo, da nimajo vsi nemirni otroci ADHD. Otroci z opredeljeno in diagnosticirano ADHD potrebujejo razumevanje domačega in šolskega okolja glede posebnosti v funkcioniranju.  Potrebujejo podporo pri usvajanju samoregulacijskega učenja. In predvsem potrebujejo razumevanje ustreznega razmerja med učenjem in sprostitvijo.

Otroci z ADHD tako potrebujejo podporo pri razvoju samoregulacijskega učenja, ki preko usvojenih metakognitivnih spretnosti, vključuje samoregulacijo vedenja, čustvovanja, motivacije in kognicije. Zaradi značilnosti, ki opredelijo ADHD, prinašajo pomembne izzive v starševstvo in poučevanje ter spodbujajo iskanje učinkovitejših metod in oblik domačega in šolskega dela, kar vpliva na dobre izobraževalne dosežke in na ustrezno samopodobo.

CILJI delavnice:

 • Udeleženci bodo spoznali razliko med otroki z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo ter otroki z motnjo pozornosti brez hiperaktivnosti.

 • Udeleženci bodo spoznali vzroke in dejavnike tveganja za pojavnost in vztrajanje ADHD ter sopojavne motnje.

 • Udeleženci bodo spoznali pomen samoregulacijskega učenja, vlogo metakognicije in načine krepitve samoregulacije vedenja, čustvovanja, motivacije in kognicije.

 • Udeleženci bodo spoznali faze učnega procesa, kjer se pojavljajo pomembni izzivi pri otrocih z ADHD in načine krepitve teh faz.

 • Udeleženci bodo spoznali vlogo in pomen prostega časa, ki je v funkciji povezovanja, razvoja veščin in bogatenja vseh družinskih članov.

O dr. Tanji Černe

Dr. Tanja Černe je profesorica defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju. Zaposlena je na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kjer izvaja diagnostično in korektivno ter svetovalno obravnavo z otroki in mladostniki z razvojnimi in učnimi težavami, njihovimi starši in učitelji.

Njeno pedagoško delo obsega izobraževanje študentov, pedagoških delavcev in izobraževanje staršev otrok s specifičnimi učnimi težavami in ADHD. Je avtorica znanstvenih in strokovnih prispevkov in predavateljica na različnih konferencah in strokovnih posvetih. Zaključila je izobraževanja iz pedagoške kineziologije, nevrolingvističnega programiranja, učnega coachinga, logoteorije in logoterapije ter izobraževanje iz spontanega in aktivnega učenja na osnovi montessori pedagogike.

V prostem času v okviru podjetja Lupinica, Tanja Černe, s.p. sodeluje pri razvoju in izdelavi lesenih didaktičnih pripomočkov, ki so v pomoč učencem pri opismenjevanju ter pri korekciji specifičnih kognitivnih primanjkljajev.

Pri nas so se izobraževali tako številni starši, kot tudi pedagogi iz  naslednjih izobraževalnih inštitucij:

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne službe, Izobraževalni center Erudio, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Maribor, OŠ Janka Padežnika, Maribor, Glasbena šola Celje, Dijaški dom Novo mesto, Zavod RS za zaposlovanje, Andragoški center Maribor, Srednja trgovska šola Maribor, Dom Antona Skale Maribor, Šolski center Celje, OŠ Trnovska Vas – Destrnik, OŠ Fram, Skupnost vrtcev Maribor in številni drugi.

Tanja Černedr. Tanja Černe

Profesorica defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju.

Zaposlena je na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kjer izvaja diagnostično in korektivno ter svetovalno obravnavo z otroki in mladostniki z razvojnimi in učnimi težavami, njihovimi starši in učitelji.