Dan za pedagoge

130.00 

 • Datum: 24. 8. 2023
 • Lokacija: Ljubljana
 • Opis

  NLP učiteljem omogoča, da postanejo (še) bolj refleksivni in spretni voditelji učenja. Tehnike so  učinkovite pri podpiranju učiteljev pri razumevanju, kako delujejo možgani in kako se učenje najbolje izvaja. NLP je koristen pri številnih dejavnostih vodenja in usmerjanja, pa tudi pri neposrednem vodenju in podpori učencem.

  Prednosti, ki jih NLP prinaša učiteljem, vzgojiteljem in pedagoškim delavcem:

  • Učitelji lahko preprosto in dosledno ustvarijo dober odnos (v kolektivu, z otroki, mladostniki in njihovimi starši)

  • NLP gradi odpornost pri učiteljih,

  • NLP podpira strategije učenja,

  • Učitelji znajo v razredu ustvariti pozitivno klimo in pogoje za motivacijo in lastno skladnost,

  • Občutki izključenosti hitro padajo, saj ima podporno osebje več orodij in tehnik za vključevanje vseh učencev.

  Naslov