Dogodek za vse pedagoške delavce

Dan za pedagoge:
NLP orodja v in
ZUNAJ razreda

Dogodek za vse pedagoške delavce

Dan za pedagoge:
NLP orodja v in izven razreda

četrtek, 24. 8. 2023 (8:30 - 13:30)

last minute cena: 130 € (namesto 269 €)

Ljubljana

četrtek, 24. 8. 2023 (8:30 - 13:30)

last minute cena: 130 € (namesto 269 €)

Ljubljana

Udeležite se Dneva za pedagoge in spoznajte inovativne pedagoške pristope

Zanimivi in strokovni mednarodni predavatelji

Delavnice s področja NLPja, coachinga, in poučevanja

Izkustvene in praktične vaje, ki jih lahko preizkusite takoj

NLP učiteljem omogoča, da postanejo (še) bolj refleksivni in spretni voditelji učenja. Tehnike so  učinkovite pri podpiranju učiteljev pri razumevanju, kako delujejo možgani in kako se učenje najbolje izvaja. NLP je koristen pri številnih dejavnostih vodenja in usmerjanja, pa tudi pri neposrednem vodenju in podpori učencem.

Spretnosti so izjemno uporabne pri upravljanju svojega počutja v razredu, pred otroci in pred starši. Delo v razredu postaja vedno bolj zahtevno in potrebno je opolnomočenje pedagoga, kot tistega, ki nudi povratno informacijo tudi šolskim oblastem glede primernosti in samega izvajanja kurikuluma. NLP pomaga razviti bogastvo pozitivnih čustvenih virov za podporo izvajanja pedagoškega procesa na visoki ravni.

NLP učiteljem omogoča, da postanejo (še) bolj refleksivni in spretni voditelji učenja. Tehnike so  učinkovite pri podpiranju učiteljev pri razumevanju, kako delujejo možgani in kako se učenje najbolje izvaja. NLP je koristen pri številnih dejavnostih vodenja in usmerjanja, pa tudi pri neposrednem vodenju in podpori učencem.

Spretnosti so izjemno uporabne pri upravljanju svojega počutja v razredu, pred otroci in pred starši. Delo v razredu postaja vedno bolj zahtevno in potrebno je opolnomočenje pedagoga, kot tistega, ki nudi povratno informacijo tudi šolskim oblastem glede primernosti in samega izvajanja kurikuluma. NLP pomaga razviti bogastvo pozitivnih čustvenih virov za podporo izvajanja pedagoškega procesa na visoki ravni.

Prednosti, ki jih NLP prinaša učiteljem, vzgojiteljem in pedagoškim delavcem:

 • Učitelji lahko preprosto in dosledno ustvarijo dober odnos (v kolektivu, z otroki, mladostniki in njihovimi starši)
 • NLP gradi odpornost pri učiteljih,
 • NLP podpira strategije učenja,
 • Učitelji znajo v razredu ustvariti pozitivno klimo in pogoje za motivacijo in lastno skladnost,
 • Občutki izključenosti hitro padajo, saj ima podporno osebje več orodij in tehnik za vključevanje vseh učencev.

Prednosti, ki jih NLP prinaša učiteljem, vzgojiteljem in pedagoškim delavcem:

 • Učitelji lahko preprosto in dosledno ustvarijo dober odnos (v kolektivu, z otroki, mladostniki in njihovimi starši)
 • NLP gradi odpornost pri učiteljih,
 • NLP podpira strategije učenja,
 • Učitelji znajo v razredu ustvariti pozitivno klimo in pogoje za motivacijo in lastno skladnost,
 • Občutki izključenosti hitro padajo, saj ima podporno osebje več orodij in tehnik za vključevanje vseh učencev.

Poskrbite za svoja počutja

Opremite se z novimi prijemi v razredu

Spoznajte nova orodja za lažje delo s starši

Vsebina delavnic

Pedagoški trikotnik: starš - zaveznik pri pedagoškem delu

Gaber Marolt
Pedagoški trikotnik: starš - zaveznik pri pedagoškem delu

Kako ustvariti sodelovanje med domom in šolo oziroma učitelji in starši, da bodo obojiprispevali k boljšemu delu in razvoju učencev/otrok?

NLP Coaching v specialnopedagoškem delu

Dr. Tanja Černe
NLP Coaching v specialnopedagoškem delu

Predavateljica, ki izvaja specialnopedagoško diagnostiko, svetovanje in učni coaching, vam bo predstavila dodatna znanja in veščine, ki jih lahko pri svojem delu uporabite specialni  in rehabilitacijski pedagogi ter drugi izvajalci dodatne strokovne pomoči. Osredotočila se bo na strategijo za premagovanje miselnih in učnih blokad, ki ima za namen identifikacijo ter preoblikovanje omejujočih misli v tiste, ki bodo učence s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, pri učenju podpirale.

NLP Coaching pri vsakdanjem delu v razredu

Ivanka Jerman
NLP Coaching pri vsakdanjem delu v razredu

Predavateljica, ki je tudi učiteljica v osnovni šoli, vam bo predstavila, kako lahko otroku/najstniku s coachingom pomagamo k boljšemu uspehu v šoli, kako mu lahko pomagamo razviti notranjo motivacijo, kako ga lahko vodimo pri preseganju škodljivih družinskih vzorcev, kako lahko izboljšuje odnose in hkrati krepi svojo samopodobo in samozavest.

NLP za otroke, mladostnike in študente

Nataša Šafhalter Đukić
NLP za otroke, mladostnike in študente

NLP je primeren za vse generacije, tudi za naše najmlajše. Skozi NLP otroci in mladostniki na zabaven način, interaktivno, skozi igro, praktične vaje ter številne izzive naučijo preprostih tehnik in metod, ki jim pomagale tako vsakodnevno v šoli, na treningih in obšolskih dejavnostih, kot tudi kasneje v življenju. Predvsem v obdobju otroštva in mladosti je pomembno, da se otroci naučijo pravilno komunicirati. To je tudi obdobje, ko spoznavamo sebe in druge, zato je izjemno pomembno, da razvijamo pa tudi pozitivno samopodobo.

Stres med učitelji in vzgojitelji - kako ga upravljati?

Mateja Kržišnik
Stres med učitelji in vzgojitelji - kako ga upravljati?

Na predavanju boste spoznali, kaj lahko naredite, ko ste v stresu, in kako lahko le-tega znižujete. Seznanili se boste s tem, kako stres, ki ga doživljate, vpliva na vas, vase bližnje in še posebej učence. Naučili se boste hitrih intervencij, ki jih boste lahko že jutri uporabili v razredu pri poučevanju in vzgoji.

Predavatelji dneva za pedagoge

Gaber Marolt

NLP Master Trainer

Gaber Marolt

Gaber Marolt, NLP Master Trainer, predavatelj in avtor več publikacij. Njegovo najobsežnejše delo do sedaj je Changing metaprograms in children s podočja NLP v vzgoji in poučevanju. Je tudi avtor uspešnice Vzgoja in učenje z manj stresa. Kot oče štirih otrok z dolgoletnimi izkušnjami pri upravljanju šolskih Javnih zavodov, je odličen vir znanja in izkušenj, ki jih praktično povezuje s najmodernejšimi dognanji nevrologije in NLPja ter jih predaja staršem kot tudi raznovrstnim pedagogom.

Dr. Tanja Černe

Prof. defektologije

Dr. Tanja Černe

Dr. Tanja Černe je profesorica defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju. Zaposlena je na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kjer izvaja diagnostično in korektivno ter svetovalno obravnavo z otroki in mladostniki z razvojnimi in učnimi težavami, njihovimi starši in učitelji.

Njeno pedagoško delo obsega izobraževanje študentov, pedagoških delavcev in izobraževanje staršev otrok s specifičnimi učnimi težavami in ADHD. Je avtorica znanstvenih in strokovnih prispevkov in predavateljica na različnih konferencah in strokovnih posvetih. Zaključila je izobraževanja iz pedagoške kineziologije, nevrolingvističnega programiranja, učnega coachinga, logoteorije in logoterapije ter izobraževanje iz spontanega in aktivnega učenja na osnovi Montessori pedagogike.

Ivanka Jerman

NLP Trener in NLP Master Coach

Ivanka Jerman

Ivanka Jerman je NLP Trener in NLP Master Coach.

Svoje poslanstvo pri delu z otroki in najstniki opravlja učiteljica angleščine in francoščine v osnovni šoli. Pri nenehnem iskanju možnosti, kako novo generacijo ljudi opolnomočiti in jih uspešno voditi na poti k odkrivanju lastne vrednosti za skupnost, je prepoznala NLP coaching kot enega od najučinkovitejših pristopov.

Nataša Šafhalter Đukić

NLP Trener

Nataša Šafhalter Đukić

Nataša Šafhalter Đukić je NLP Trener. Kot mama trem otrokom ve, da je vsak od otrok edinstven unikat, tako da vzgoja copy – paste ne pride v poštev. Kar je delovalo pri prvem, zagotovo ne deluje pri drugem, kaj šele pri tretjem. Rešitve za vzgojne izzive zato išče v nenehnem izobraževanju in iskanju novih pristopov, tako v čuječnosti, kreativnosti kot tudi NLPju. Njena velika želja je, da NLP vsebine čim bolj približa mlajšim generacijam, da se bodo lažje spopadali z izzivi odraščanja in odrasli v samozavestne, samostojne posameznike, ki bodo v življenju čim večkrat počeli tiste stvari, ki jih zanimajo, v njih uživajo in jim niso v breme.

Mateja Kržišnik

NLP Trener, Life Coach in Praktik hipnoze

Mateja Kržišnik

Mateja Kržišnik je NLP Trener, Life Coach in Praktik hipnoze, intenzivno pa se ukvarja tudi s čuječnostjo in integralno meditacijo. Vsa pridobljena NLP znanja zato učinkovito uporablja tako v družinskem kot poslovnem krogu. NLP pa vidi kot paleto izjemno praktičnih orodij, s katerimi lahko vsak doseže želene premike in cilje. In prav to je tisto, kar ji po izvedenih coachingih daje potrditev in motivacijo za nadaljnje učenje novodobnih NLP pristopov. Zato si z znanjem mehkih veščin želi opolnomočiti čim več posameznikov mlajših generacij, njena velika želja pa je, da bi NLP našel svoje mesto v vseh slovenskih osnovnih šolah.

Predavatelji dneva za pedagoge

Gaber Marolt

NLP Master Trainer

Gaber Marolt

Gaber Marolt, NLP Master Trainer, predavatelj in avtor več publikacij. Njegovo najobsežnejše delo do sedaj je Changing metaprograms in children s podočja NLP v vzgoji in poučevanju. Je tudi avtor uspešnice Vzgoja in učenje z manj stresa. Kot oče štirih otrok z dolgoletnimi izkušnjami pri upravljanju šolskih Javnih zavodov, je odličen vir znanja in izkušenj, ki jih praktično povezuje s najmodernejšimi dognanji nevrologije in NLPja ter jih predaja staršem kot tudi raznovrstnim pedagogom.

Dr. Tanja Černe

Prof. defektologije

Dr. Tanja Černe

Dr. Tanja Černe je profesorica defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju. Zaposlena je na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kjer izvaja diagnostično in korektivno ter svetovalno obravnavo z otroki in mladostniki z razvojnimi in učnimi težavami, njihovimi starši in učitelji.

Njeno pedagoško delo obsega izobraževanje študentov, pedagoških delavcev in izobraževanje staršev otrok s specifičnimi učnimi težavami in ADHD. Je avtorica znanstvenih in strokovnih prispevkov in predavateljica na različnih konferencah in strokovnih posvetih. Zaključila je izobraževanja iz pedagoške kineziologije, nevrolingvističnega programiranja, učnega coachinga, logoteorije in logoterapije ter izobraževanje iz spontanega in aktivnega učenja na osnovi Montessori pedagogike.

Ivanka Jerman

NLP Trener in NLP Master Coach

Ivanka Jerman

Ivanka Jerman je NLP Trener in NLP Master Coach.

Svoje poslanstvo pri delu z otroki in najstniki opravlja učiteljica angleščine in francoščine v osnovni šoli. Pri nenehnem iskanju možnosti, kako novo generacijo ljudi opolnomočiti in jih uspešno voditi na poti k odkrivanju lastne vrednosti za skupnost, je prepoznala NLP coaching kot enega od najučinkovitejših pristopov.

Nataša Šafhalter Đukić

NLP Trener

Nataša Šafhalter Đukić

Nataša Šafhalter Đukić je NLP Trener. Kot mama trem otrokom ve, da je vsak od otrok edinstven unikat, tako da vzgoja copy – paste ne pride v poštev. Kar je delovalo pri prvem, zagotovo ne deluje pri drugem, kaj šele pri tretjem. Rešitve za vzgojne izzive zato išče v nenehnem izobraževanju in iskanju novih pristopov, tako v čuječnosti, kreativnosti kot tudi NLPju. Njena velika želja je, da NLP vsebine čim bolj približa mlajšim generacijam, da se bodo lažje spopadali z izzivi odraščanja in odrasli v samozavestne, samostojne posameznike, ki bodo v življenju čim večkrat počeli tiste stvari, ki jih zanimajo, v njih uživajo in jim niso v breme.

Mateja Kržišnik

NLP Trener, Life Coach in Praktik hipnoze

Mateja Kržišnik

Mateja Kržišnik je NLP Trener, Life Coach in Praktik hipnoze, intenzivno pa se ukvarja tudi s čuječnostjo in integralno meditacijo. Vsa pridobljena NLP znanja zato učinkovito uporablja tako v družinskem kot poslovnem krogu. NLP pa vidi kot paleto izjemno praktičnih orodij, s katerimi lahko vsak doseže želene premike in cilje. In prav to je tisto, kar ji po izvedenih coachingih daje potrditev in motivacijo za nadaljnje učenje novodobnih NLP pristopov. Zato si z znanjem mehkih veščin želi opolnomočiti čim več posameznikov mlajših generacij, njena velika želja pa je, da bi NLP našel svoje mesto v vseh slovenskih osnovnih šolah.

Informacije o delavnici:

 • Delavnica traja med 8.30 in 13.30 uro

 • Cena celotnega dneva: 269 €

 • Cena do 30. 6. 2023: 169 €

 • Last minute cena: 130 €

 • 30% popust za 2 prijavljena!

Urnik:

7.15 – 8.30 prihod

8.30 – 9.15: Gaber Marolt
9.20 – 10.05: Tanja Černe
10.10 – 10.55: Ivanka Jerman

10.55 – 11.15 PAVZA
11.15 – 12.00: Nataša Šafhalter Đukić
12.05 – 13.00: Mateja Kržišnik

13.05 – 13.30 čas za vprašanja in odgovore

Informacije o delavnici:

 • Delavnica traja med 8.30 in 13.30 uro

 • Cena delavnice: 269 €
 • Cena do 30. 6. 2023: 169 €

 • Last minute cena: 130 €

Urnik:

7.15 – 8.30 prihod

8.30 – 9.15: Gaber Marolt
9.20 – 10.05: Tanja Černe
10.10 – 10.55: Ivanka Jerman

10.55 – 11.15 PAVZA
11.15 – 12.00: Nataša Šafhalter Đukić
12.05 – 13.00: Mateja Kržišnik

13.05 – 13.30 čas za vprašanja in odgovore