Coaching je eden najbolj izpolnjujočih poklicev sodobnega časa in zato tudi eden najbolj iskanih in cenjenih. Dejavnost coachinga se uvršča med najhitreje rastoče panoge in povabimo vas, da tudi vi stopite v vrste coachev in s svojim talentom pomagate drugim in sebi k novim uspehom!  

Imate željo ljudem pomagati doseči izjemne rezultate v življenju in poslu?

Jim želite omogočiti, da so dejavnejši, da sprejemajo boljše odločitve?

Jim pomagati, da pričnejo uresničevati svoje talente in sposobnosti?

Jim omogočiti, da postanejo samozavestnejši in da najdejo svojo notranjo moč?

Potem je sedaj pravi čas, da postanete coach in si odprete možnost za opravljanje tega izjemnega poklica.

Profesionalni coachi so izurjeni, da poslušajo in usmerjajo klienta k lastnim rešitvam skozi izdelan proces. Ena izmed glavnih spretnosti je prilagajanje svojega pristopa potrebam posameznikov oziroma podjetij ter jim pomagati odkriti strategije, ki jih bodo pripeljale do uspešne rešitve izzivov. Pomagajo jim zamenjati neproduktivne strategije in načine delovanja za bolj učinkovite, odpraviti ovire v prepričanjih, izoblikovati identiteto ter razvijati nove oblike učinkovitega vedenja.

60 uri izobraževalni program Postanite Coach je intenzivni trening s katerim boste pridobili znanje za učinkovito usmerjanje vaših klientov k novim možnostim in odličnim rezultatom.

KAJ PRIDOBIM Z IZOBRAŽEVANJEM?

 • Naučili se boste, kako izkoristiti lastne potenciale.
 • Znali boste prepoznati svoje kvalitete in oblikovali svoj osebni slog coachinga.
 • Razvili boste svoje veščine nastopanja.
 • Razvili boste načine za ciljno in pozitivno komunikacijo.
 • Znali boste upravljati s svojimi notranjimi stanji pri delu s posamezniki in skupinami ter upravljati skupinske procese.
 • Predvsem pa doživeli intenzivno osebnostno rast in razvoj.

KATERE CILJE BOM DOSEGEL-LA Z IZOBRAŽEVANJEM?

Program je usklajen z INLPTA standardi, po katerih boste:

 • Spoznali boste coaching proces, kako deluje in kako ga izvajati.
 • Spoznali boste orodja in tehnike, s katerimi coach razpolaga
 • Prepoznali boste lastne moči in izdelali svoj coaching profil.
 • Spoznali boste pasti in čemu se izogniti pri coachingu.
 • Dosegli razumevanje pomena kvalitetnih odnosov in komunikacije za uspešnost in učinkovitost pri delu.
 • Naučili se boste, kako vzpostaviti in ohranjati dober stik s sogovornikom.
 • Razvili boste načine za pozitivno komunikacijo z najrazličnejšimi tipi ljudmi okoli sebe ter razvili sposobnost podajanja pohvale in kritike na učinkovit način. Tako boste doprinesli k razvoju posameznikov.
 • Zavedali se boste lastnega notranjega stanja, spoznali osrediščenje in energijo za svetovalno delo in notranjo pripravo.
 • Naučili se boste umetnosti postavljanja dobrih vprašanj.
 • Dosegli boste čustveno svobodo in razvili metode aktiviranja pozitivnih stanj.
 • Pridobili boste veščine, kako stopiti na pot uspešnosti, finančne sproščenosti in osebne sreče.

KAJ PRIDOBIM Z IZOBRAŽEVANJEM?

 • Naučili se boste, kako izkoristiti lastne potenciale.

 • Naučili se boste, kako izkoristiti lastne potenciale.
 • Znali boste prepoznati svoje kvalitete in oblikovali svoj osebni slog coachinga.
 • Razvili boste svoje veščine nastopanja.
 • Razvili boste načine za ciljno in pozitivno komunikacijo.
 • Znali boste upravljati s s