Coaching postaja ena najbolj razširjenih poklicnih kategorij in trendi kažejo, da se bo to v prihodnjih letih še stopnjevalo. Razlog je pravzaprav enostaven. Coaching deluje in pomaga ljudem, da najdejo rešitve za svoje izzive, da si znajo zastavljati cilje, da odpravijo ovire in prepričanja, ki jih zavirajo na njihovi poti in da preprosto postanejo uspešnejši.

Ljudje potrebujemo nasvet, pogovor in nekoga, ki nam lahko nastavi ogledalo. Na prijeten, humoren način kjer se počutimo varno in slišano. Tako bomo z veseljem iskali odgovore in nove poti, tudi naredili kakšno spremembo pri sebi.

Dejstvo je, da je na trgu coachev vedno več in imajo najrazličnejše nazive, kar seveda prinaša tudi določeno zmedo. Eni so coachi, različnih zvrsti, drugi spet trenerji. Predvsem ljudem ni jasno, kakšna je razlika med coachem in trenerjem, saj sta to na prvi pogled  zelo podobni besedi.

Obe besedi sta lahko uporabljani kot sopomenki, a se naloge ljudi, ki delajo v eni ali drugi vlogi, precej razlikujejo.

Ta zapis je namenjen predvsem temu, da osvetlimo, kaj so naloge enih in drugih.

 

Coach

Coach navadno pomaga rešiti točno določen problem, ki ga ima bodisi posameznik, bodisi skupina. Večinoma coach rešuje simptom, ki se kaže kot izziv in njegov (m/ž) največji izziv je pravzaprav najti vzrok, kaj v resnici povzroča težavo in potem pomaga klientu to težavo odpraviti. Pri coachingu ni nujno, da se coach poglablja v razloge za težavo, niti ni nujno, da je strokovnjak s področja. Seveda mora biti sposoben neke ravni analize, a je bolj pomembno, da pomaga najti klientu oziroma skupini motivacijo in njihove resurse, vire, ki jih ne uporabljajo, da bi lahko dosegli rezultate, ki jih želijo.

Recimo da nek vodja ne dosega pričakovanih rezultatov, oziroma jih ne dosega oddelek, ki ga le ta vodi. Navadno ljudje poiščejo neke zunanje vzroke, da so zaposleni v oddelku takšni in takšni, da nimajo na voljo pravih orodij, ali pa razmere pač enostavno niso primerne, da bi se željeni rezultati lahko zgodili.

Coacheva naloga bo tako najprej, da pomaga najti temu vodji motivacijo in ga usmeri, da najde orodja in načine, da bo vodja motiviral tudi sodelavce v oddelku, priskrbel ustrezna orodja in dosegel rezultate kljub razmeram. Seveda ja lahko stanje v takem oddelku moralno zelo slabo, tako da se bo coach moral kar potruditi, da obrne trend.

Coach je lahko pravzaprav vsak, ki pozna proces coachinga. V praksi je velikokrat tako, da coacha najamemo za točno določen problem in za posamezne teme iščemo coacha, ki ima ustrezne izkušnje s področja (coachinga, a tudi strokovnega), znanje in seveda tudi, mogoče celo predvsem ustrezne reference pri reševanju podobnih težav, oziroma z ustreznega nivoja.

Tako bo naprimer life coach pomagal slehernikom, da v življenju preskočijo osebne ovire, bodisi v partnerstvu, bodisi psihološke, ali pa najdejo karierno usmeritev. Tudi pri težavah s telesno težo, opuščanjem kajenja in podobno vam lahko pomaga coach.

Poslovni coachi na drugi strani pomagajo podjetnikom in karieristom reševati njihove poslovne izzive, karieristom prav tako rešujejo pa tudi  tudi primere, kot je bil zgornji – izzive vodij, direktorjev, uprav.

Navadno v podjetje pokličejo externega coacha, saj se vodje praviloma s tem ne ukvarjajo. Tudi v primerih internih coachev ni nujno, da so le ti učinkoviti. Zaposleni tudi težje zaupajo svoje izzive sodelavcem, včasih so, npr. v prodajnih timih pravzaprav celo konkurentje. Interni, a vseeno. Tudi šefe velikokrat gledajo kot brezsrčne naprave za doseganje poslovnih izzidov, ne pa kot svoje mentorje ali kolege. Tako je zunanji coach dovolj odmaknjen od dogajanja, da nima omenjenih težav, se lažje poveže z ljudmi in mu le ti zaupajo. Navadno prinaša tudi svež pogled na tematiko in zaposleni ali vodje, tudi podjetniki tako najdejo originalne rešitve. Konec koncev, žaba v loncu nikoli ne ve kako vroča je juha, v kateri se kuha…

Uspešnost coacha se meri na različne načine, dejstvo pa je, da bolj kot so le ti specifični in vezani na določene pokazatelje, lažje je oceniti efekt coachinga v podjetjih. Pri osebnih coachi pa ljudje najlažje vidijo rezultate, če dosegajo cilje, pri katerih jim coach pomaga.

 

Trener

Trenerji so pravzaprav učitelji poslovnih veščin, večinoma odraslih. Podjetje, ki želi zaposlene usposobiti na določenem področju, najame trenerja, ki jih nauči – preda jim znanje in jih po potrebi tudi preverja oziroma uvaja, da lahko to novo znanje do polne mere uporabijo in izkoristijo. Podjetja sicer vse prevečkrat izobraževanja jemljejo samo kot team buildinge in dneve, ko si zaposleni  prezračijo možgane, ne pa kot pridobivanje dodatnih veščin, ki bodo dvignile njihovo produktivnost in poslovni rezultat.

Trenerji so ponovno lahko zelo različni, vsem pa je skupno, da poučujejo različne poslovne vsebine. Lahko so interni, takrat navadno kolegom predajajo specifična poslovna znanja, ki jih uporablja njihovo podjetje ali oddelek. Lahko gre tudi za strokovna usposabljanja, lahko pa tudi za znanja, ki jih po pravilniku zaposleni morajo imeti.

Na kak način jih predajajo, je seveda odvisno od njihove usposobljenosti predavati oziroma biti trener, zato so tudi tu večkrat ta predavanja bolj strokovna kot učinkovita ali zabavna, zato so rezultati temu primerni. Seveda je tudi med internimi trenerji v podjetjih mnogo usposobljenih trenerjev, talentiranih ljudi, ki znajo za svoje vsebine navdušiti in naučiti svoje kolege zelo učinkovito.

Zunanje trenerje podjetja najemajo predvsem takrat, ko si želijo novih vsebin in dodatnih znanj. Ali pa takrat, ko uvajajo nove tehnologije ali najemajo nove storitve in se morajo le tega najprej naučiti. Oblike treningov so prav tako najrazličnejše. Od pol formalnih manjših skupin do večjih organiziranih izobraževanj. Vsaka seveda služijo svojemu namenu in imajo svoje prednosti ter tudi slabosti.

Še posebej kvalitetni so navadno trenerji tako zvanih mehkih veščin, komunikacijskih, vodstvenih, odnosnih, a tudi prodajnih in tem kot so upravljanje s časom in učinkovitostjo. Ti trenerji so navadno ne samo strokovno usposobljeni, pač pa tudi trenirani odlični predavatelji. Ta področja vedno bolj cenijo, ne samo v storitvenem sektorju, pač pa tudi v IT industriji, zahtevnejših proizvodnjah in državnih službah.

V vsakem primeru je potrebno, da je trener strokovnjak na svojem področju, saj lahko le tako svoje znanje učinkovito preda in ga slušatelji vidijo kot ustrezno strokovno avtoriteto. Seveda je pomembna tudi izkušnja sama, saj dolgočasnih predavanj in vsebin nihče prav ne ceni, kaj šele da bi jih učinkovito uvajal v svoje delo.

 

Sklep

Coach in trener imata torej vsak svoje delo. Če boste predavali svoje znanje in izkušnje, bodisi v živo, bodisi online, učili svoje slušatelje, kako početi določeno stvar, procese ali tudi produkte, potem ste trener.

Če boste pomagali ljudem reševat izzive, bodisi individualno ali v skupini in jim boste pri tem pomagali nasloniti se predvsem na njihovo znanje, potem ste coach.

Seveda so za vsako od obeh nalog na voljo posebna izobraževanja, saj gre pri obeh za specifičen pristop in zelo drugačen način dela. Dobro je, da se zavedate nalog in drugih (česa) in kakšni procesi se pri obeh tipih uporabljajo, zato da lahko pridobite ustrezne veščine in znanja ter seveda tudi formalne certifikate, ko želite le te uporabljati kor reference, tam, kjer so formalna usposabljanja iskana. Seveda se boste s takim razumevanjem lahko tudi ustrezno oglaševali, če boste stopili na eno ali drugo karierno pot in tako bodo vaše stranke vedele, kaj točno lahko pri vas dobijo.

Za konec naj povem še, da je čisto možno, da boste nastopali v obeh vlogah. Kot coach boste reševali težave in izzive, kot trener pa učili ljudi novih veščin. Zato boste potrebovali obe veščini coachinga in trenerstva. Obe sta lahko odlična karierna priložnost in pot tudi do zelo visokih zaslužkov. Zato sta tako poklic coacha kot trenerja vedno bolj iskana in zato tudi vedno več podjetij, ki delujejo na področju kompetenc in osebnega razvoja, ponuja znanja coachinga in trenerstva.