Coaching postaja ena najbolj razširjenih poklicnih kategorij in trendi kažejo, da se bo to v prihodnjih letih še stopnjevalo. Razlog je pravzaprav enostaven. Coaching deluje in pomaga ljudem, da najdejo rešitve za svoje izzive, da si znajo zastavljati cilje, da odpravijo ovire in prepričanja, ki jih zavirajo na njihovi poti in da preprosto postanejo uspešnejši.

Ljudje potrebujemo nasvet, pogovor in nekoga, ki nam lahko nastavi ogledalo. Na prijeten, humoren način kjer se počutimo varno in slišano. Tako bomo z veseljem iskali odgovore in nove poti, tudi naredili kakšno spremembo pri sebi.

Dejstvo je, da je na trgu coachev vedno več in imajo najrazličnejše nazive, kar seveda prinaša tudi določeno zmedo. Eni so coachi, različnih zvrsti, drugi spet trenerji. Predvsem ljudem ni jasno, kakšna je razlika med coachem in trenerjem, saj sta to na prvi pogled  zelo podobni besedi.

Obe besedi sta lahko uporabljani kot sopomenki, a se naloge ljudi, ki delajo v eni ali drugi vlogi, precej razlikujejo.

Ta zapis je namenjen predvsem temu, da osvetlimo, kaj so naloge enih in drugih.

 

Coach

Coach navadno pomaga rešiti točno določen problem, ki ga ima bodisi posameznik, bodisi skupina. Večinoma coach rešuje simptom, ki se kaže kot izziv in njegov (m/ž) največji izziv je pravzaprav najti vzrok, kaj v resnici povzroča težavo in potem pomaga klientu to težavo odpraviti. Pri coachingu ni nujno, da se coach poglablja v razloge za težavo, niti ni nujno, da je strokovnjak s področja. Seveda mora biti sposoben neke ravni analize, a je bolj pomembno, da pomaga najti klientu oziroma skupini motivacijo in njihove resurse, vire, ki jih ne uporabljajo, da bi lahko dosegli rezultate, ki jih želijo.

Recimo da nek vodja ne dosega pričakovanih rezultatov, oziroma jih ne dosega oddelek, ki ga le ta vodi. Navadno ljudje poiščejo neke zunanje vzroke, da so zaposleni v oddelku takšni in takšni, da nimajo na voljo pravih orodij, ali pa razmere pač enostavno niso primerne, da bi se željeni rezultati lahko zgodili.

Coacheva naloga bo tako najprej, da pomaga najti temu vodji motivacijo in ga usmeri, da najde orodja in načine, da bo vodja motiviral tudi sodelavce v oddelku, priskrbel ustrezna orodja in dosegel rezultate kljub razmeram. Seveda ja lahko stanje v takem oddelku moralno zelo slabo, tako da se bo coach moral kar potruditi, da obrne trend.

Coach je lahko pravzaprav vsak, ki pozna proces coachinga. V praksi je velikokrat tako, da coacha najamemo za točno določen problem in za posamezne teme iščemo coacha, ki ima ustrezne izkušnje s področja (coachinga, a tudi strokovnega), znanje in seveda tudi, mogoče celo predvsem ustrezne reference pri reševanju podobnih težav, oziroma z ustreznega nivoja.

Tako bo naprimer life coach pomagal slehernikom, da v življenju preskočijo osebne ovire, bodisi v partnerstvu, bodisi psihološke, ali pa najdejo karierno usmeritev. Tudi pri težavah s telesno težo, opuščanjem kajenja in podobno vam lahko pomaga coach.

Poslovni coachi na drugi strani pomagajo podjetnikom in karieristom reševati njihove poslovne izzive, karieristom prav tako rešujejo pa tudi  tudi primere, kot je bil zgornji – izzive vodij, direktorjev, uprav.

Navadno v podjetje pokličejo externega coacha, saj se vodje praviloma s tem ne ukvarjajo. Tudi v primerih internih coachev ni nujno, da so le ti učinkoviti. Zaposleni tudi težje zaupajo svoje izzive sodelavcem, včasih so, npr. v prodajnih timih pravzaprav celo konkurentje. Interni, a vseeno. Tudi šefe velikokrat gledajo kot brezsrčne naprave za doseganje poslovnih izzidov, ne pa kot svoje mentorje ali kolege. Tako je zunanji coach dovolj odmaknjen od dogajanja, da nima omenjenih težav, se lažje poveže z ljudmi in mu le ti zaupajo. Navadno prinaša tudi svež pogled na tematiko in zaposleni ali vodje, tudi podjetniki tako najdejo originalne rešitve. Konec koncev, žaba v loncu nikoli ne ve kako vroča je juha, v kateri se kuha…

Uspešnost coacha se meri na različne načine, dejstvo pa je, da bolj kot so le ti specifični in vezani na določene pokazatelje, lažje je oceniti efekt coachinga v podjetjih. Pri osebnih coachi pa ljudje najlažje vidijo