Zakaj otroka spodbujati k branju knjig?

Da bi vam pomagali spodbuditi ljubezen do knjig in branja pri vaših otrocih, smo ustvarili knjižne zaznamke. Te lahko enostavno sprintate in jih poljubno ojačate s kartonom, otroci pa jih nato lahko uporabljajo za označevanje knjige.

Nekatere je mogoče tudi pobarvati, s čimer se spodbuja domišljija in kreativnost pri vaših nadobudnežih. Na nekatere knjižne zaznamke pa si lahko vaš otrok tudi zapiše katere knjige je že prebral in mu ta seznam služi kot spodbuda za nadaljnje branje, ob katerem bo prav zagotovo užival.

Izpolnite spodnji obrazec in prejeli boste brezplačno e-knjižico in knjižne zaznamke

6 prednosti branja pri otrocih

Kognitivni razvoj je razvoj sposobnosti razmišljanja in razumevanja. Nanaša se na dojemanje in razmišljanje o svojem svetu na področjih, kot so obdelava informacij, inteligenca, sklepanje, razvoj jezika, razpon pozornosti in spomin.

Čim več bodo otroci brali, tem večji bo njihov besedni zaklad in tem več bodo vedeli in razumeli o svetu in svojem mestu v njem, kar pripomore k njihovemu kognitivnemu razvoju in zaznavanju.

Vsakodnevno branje majhnim otrokom, ki se začne že v zgodnjem otroštvu, pomaga pri usvajanju jezika, komunikacijskih, socialnih in pismenih spretnostih. Branje otrokom v prvih mesecih življenja namreč spodbuja del možganov, ki omogoča razumevanje pomena jezika, ter razvijanje ključnih jezikovnih, pismenostnih in socialnih spretnosti.

Če otrok nadaljuje z branjem sam, bo usvojil jezik knjig, ki se razlikuje od vsakodnevnega jezika. Ne glede na to, ali gre za otroško knjigo ali klasični roman, je knjižni jezik bolj opisen in običajno uporablja bolj formalne slovnične strukture.

Branje knjig otrokom omogoča, da širijo svoje besedišče, kar predstavlja prednost pri nadaljnjem pedagoškem procesu. Obstaja 5 zgodnjih bralnih spretnosti, ki so bistvene za razvoj:

• Fonemsko zavedanje – sposobnost slišati, prepoznati in se igrati s posameznimi zvoki v izgovorjenih besedah.

• Fonetika – sposobnost povezovanja črk pisnega jezika z glasovi govorjenega besedila.

• Besedišče – besede, ki jih morajo otroci poznati za učinkovito sporazumevanje prebranega.

• Bralno razumevanje – sposobnost natančnega in razumevanje prebranega.

• Tekoče ustno branje – sposobnost natančnega in hitrega branja besedila.

Otroci redko dolgo sedijo pri miru, zato jih je pogosto težko pripraviti do tega, da se osredotočijo. Toda ko otrokom uvedete redno branje, lahko opazite spremembe v vedenju.

Prav tako se bodo otroci naučili vztrajanja pri branju, to lastnost pa bodo lahko uporabili pri učenju v šoli ali v njihovem življenju. Zaradi branja bodo imeli tudi daljši razpon pozornosti ter boljše ohranjanje spomina in priklic informacij.

Otroci imajo naravno sposobnost sanjarjenja in uporabe domišljije v vsakdanjem življenju. Glasno branje jim pomaga pri raziskovanju ljudi, krajev, časov in dogodkov, ki presegajo njegove izkušnje, s pomočjo domišljije.

Z razvijanjem domišljije je bolj verjetno, da bo otrok ustvarjalno deloval, kar mu lahko koristi v šoli, pri delu in v življenju v prihodnosti. Razvijal bo kreativnost, sposobnost drugačnega mišljenja in razmišljanja izven okvirjev.

Ko otroku beremo, pošljemo njegovim možganom sporočilo o užitku. Povezava med branjem in “užitkom” je ključnega pomena za uspeh v nadaljnjem življenju. Branje je ključ do vseživljenjskega učenja in če lahko ljubezen do branja vzbudite že v zgodnjem otroštvu, bo zagotovo sledila predanost vseživljenjskemu učenju.

Branje je za otroka ena izmed pomembnejših  dejavnosti za oblikovanje razumevanja in spretnosti, ki so bistvene za uspešno branje in jih bo nosil s seboj vse življenje.