NLP ali Nevro-lingvistično programiranje je danes v svetu ena najbolj cenjenih in iskanih tehnik komuniciranja. Je nov pristop v komunikaciji in osebnem razvoju. Je raziskava komunikacije, človeškega vedenja in procesov, ki ga krmilijo. Posebna pozornost je namenjena raziskovanju uspešnosti in modeliranja odličnosti v vedenju. Bistvo NLP–ja je, da raziskuje, kaj točno je tisto, kar nekoga naredi najboljšega v tistem, kar dela, in išče optimalne načine, kako lahko ljudje nasploh dosežemo odlične ali celo vrhunske rezultate.

NLP ponuja niz zelo praktičnih tehnik, ki se jih naučimo enostavno in z lahkoto. Z uporabo NLP tehnik lahko postanemo dober komunikator in dosežemo učinkovitost na vseh področjih našega življenja in dela. NLP nas uči, kako nezavedne procese kreiranja odličnosti naredimo zavedne in kako omogočiti vsem ljudem, da te procese sprožijo in razvijajo. Omogoča nam razumevanje o tem, kako se ustvarjajo vedenjski vzorci. Na enostaven in prijeten način nam pomaga nadomestiti tiste vedenjske vzorce, ki nas ovirajo, z novimi vedenji, ki nas bodo pripeljala do želenega cilja. NLP zagovarja načelo, da imamo ljudje vse vire in možnosti za kakršne koli spremembe. Ne ukvarja se z diagnostiko človeških pomanjkljivosti in zmot, temveč je neposredno usmerjen k ciljem in rezultatom ter k njihovi čim prejšnji uresničitvi. Nauči nas, kako se spreminjati na boljše in pomagati drugim, da storijo enako. NLP odkriva nam lastne modele mišljenja, učenja, motivacije in osebnega razvoja. Predstavi nam načine, kako sprejemamo in obdelujemo informacije ter kako le-te vplivajo na naše vedenje.

NLP prepoznava naše omejitve, ki smo si jih postavili sami. Uči nas izkoristiti širok nabor možnosti, ki se nam ponujajo na vsakem koraku pred nami. Prav s tem pa nam ponuja dostop do uspeha na vseh področjih, ki se jih lotimo. NLP vsebuje dinamične metode, ki nas pripeljejo do zelo močnih, pozitivnih in kreativnih stanj zavesti, s pomočjo katerih lahko dosežemo cilje na katerem koli področju našega življenja, celo na tistih področjih, ki so se do zdaj zdela nedosegljiva in nedostopna.

Kaj omogoča NLP?

 • Razumeti, kako delujejo naši možgani, kako ljudje oblikujemo misli, kako se učimo, se motiviramo in kako se spreminjamo. NLP nam pomaga razumeti, kako ljudje sprejemamo informacije in kako jih obdelujemo, kako do njih prihajamo in kako se to odraža v našem vedenju. NLP je ključ za odpiranje in reševanje uganke, kako realizirati svoje potenciale skozi krepitev in razvoj pozitivnega vpliva na lastna razpoloženja in stanja zavesti, in na ta način na zmožnost, kako vplivati na rezultate svojih naporov v življenju.
 • Razumeti, kako ljudje komuniciramo, načine kako se omejujemo ali ustvarjamo širši obseg izbora, nadzora in uspešnega delovanja.
 • Osvojiti aktivne in udarne tehnike, kako delovati uspešno in kako doseči stanje zavesti, v katerem se bomo počutili polni pozitivnih virov moči, samozaupanja in energije. Znanja in veščine NLP-ja so uporabne v katerikoli poslovni situaciji. NLP nas opremi z znanjem za ustvarjanje boljših odnosov med ljudmi in upravljanje z njimi. Pridobljene veščine nam omogočajo, da razumemo in vemo kako razmišljajo naši poslovni partnerji.
 • Osvojiti: tehnike in veščine priprave in izvedbe učinkovite ter prepričljive predstavitve, tehnike in veščine pogajalskih spretnosti, kreativnega mišljenja, tehnike oblikovanja in doseganja ciljev, tehnike priprave učinkovitega in zlasti prepričljivega oglasnega gradiva, tehnike motiviranja sebe in drugih, veščine vodenja…

Komu je NLP namenjen? Kakšno somožnosti uporabe NLP?

NLP je vsesplošno uporaben. Uporabljajo ga: podjetniki, managerji, vodilni in vodstveni delavci (spodbujanje ustvarjalnosti v timu, oblikovanje identitete podjetja, gradnja boljših odnosov med zaposlenimi, odkrivanje potencialov posameznika), učitelji in predavatelji (obvladovanje strahu pred šolo, učne težave, motivacija, oblikovanje boljših strategij učenja in poučevanja), zdravniki (boljša komunikacija s pacientom, obvladovanje stresa), osebni svetovalci (poglobitev v razgovor, učinkovitejše postavljanje vprašanj), prodajalci in tržniki (kreativno komuniciranje s trgom in strankami, doseganje boljših prodajnih rezultatov), kadrovniki (dober intervju, boljše svetovanje, ocenjevanje zaposlenih) in posamezniki (osebni razvoj, samo-motivacija, uspešnost na vseh življenjskih ravneh).

Podjetniki, managerji, vodilni in vodstveni delavci

 • lahko gradijo bolj plodne poslovne odnose,
 • pridobijo višji faktor uspeha v načrtovanju in v doseganju določenih ciljev,
 • lahko vodijo svoje zaposlene skozi obdobja sprememb in razvijejo večje zavedanje o tem, kako motivirati zaposlene,
 • učinkoviteje in bolj sproščeno vodijo zahtevne sestanke, posebej tiste, ki obravnavajo konflikte.

Učitelji in predavatelji

 • veliko bolje vodijo pouk, predavanje,…, njihovi treningi s slušatelji postanejo živi in zanimivi,
 • so bolj samozavestni pri nastopanju pred skupino, učenje prilagajajo glede na realne situacije,
 • so sposobni natančno oceniti potrebe skupine in posameznikov,
 • razumejo različne sloge učenja,
 • pri udeležencih znajo vzbuditi željo po učenju in jih motivirati za učenje,
 • lažje obvladujejo »težavnejše« slušatelje,
 • obvladajo svoj razum in čustvena stanja, s tem znajo zavestno znižati nivo stresa in ustvariti večje zadovoljstvo pri delu,
 • znajo vsakomur vcepiti pozitivno stališče do učenja,
 • so bolj kreativni in domiselni pri svojih nastopih.

Zdravniki

 • povečajo svoje sposobnosti vzpostavljanja profesionalnih odnosov s pacienti in sodelavci,
 • so zmožni zbrati več informacij v krajšem času, so bolj učinkoviti kot diagnostiki,…, pacienti so prepričani, da so končno našli zdravnika, ki jih posluša in resnično razume, kaj se z njimi dogaja, višja samozavest in povečano zaupanje pacientov pa spodbuja spoštovanje partnerjev in sodelavcev,
 • lažje obvladujejo najhujše stresne situacije.

Osebni svetovalci

 • znajo bolje postavljati vprašanja, iz odgovorov bolje razumejo, kaj se s sogovornikom v resnici dogaja. NLP trening jim nudi veliko dodatnih orodij, ki jih lahko učinkovito uporabijo pri svojih svetovalnih procesih,
 • dosežejo, da proces komunikacije postane hitrejši in mehkejši – uresničijo boljše rezultate v krajšem času,
 • skozi poglabljanje osebnega razumevanja, obogatijo ne samo kvaliteto svojega dela, ampak kreativno in stimulativno učinkujejo tudi na kvaliteto svojega zasebnega življenja.

Prodajalci/tržniki

 • so sposobni razvijati dolgoročne odnose s strankami in s tem boljše poslovne rezultate,
 • izboljšane tehnike spraševanja omogočijo ljudem v prodaji, da bolj natančno določijo potrebe stranke in stimulirajo željo po nakupih,
 • z uporabo jezika, ki odgovarja stranki, prezentirajo svoje izdelke z večjim učinkom,
 • so zmožni enostavno kontrolirati svoj razum, postanejo prožnejši, če so zavrnjeni niso užaljeni, pač pa jih zavrnitev vzpodbudi k novim idejam,
 • razumejo reakcije strank, neprestano izboljšujejo svoje spretnosti, da bi dosegli boljše prodajne oz. tržne rezultate.

Kadroviki

 • izboljšajo uspeh pri vodenju intervjuja,
 • izboljšajo svoje sposobnosti pri izobraževanju, svetovanju in ocenjevanju zaposlenih,
 • so v soočanjih z mučnimi situacijami, kot so zgodnja upokojitev, zmanjševanje delovne sile in disciplinski ukrepi, zmožni obdržati svoje lastno ravnovesje (well-being; ugodje). Ostanejo objektivni in so hkrati oddaljeni od nezaželenih čustev, kar lahko dosežejo, ne da bi izgubili zaupanje prizadetega posameznika,
 • se boljše zavedajo pomena besed, ki jih ljudje izgovarjajo. S tem si pridobivajo večje razumevanje tega, kar se resnično dogaja, še posebej tam, kjer je prišlo do konflikta,
 • so bolj učinkoviti pri združevanju različnih oddelkov, skupin z istimi ali različnimi poklici, da bi v skupini ustvarili večjo kohezijo in harmonijo.

Posamezniki

 • razvijejo pravo razumevanje vrednosti odlične komunikacije v vseh življenjskih situacijah kot tudi spretnosti, s katerimi naj bi jo dosegli,
 • povečajo sposobnost, da poslušajo druge ter uporabijo spretnosti izpraševanja z namenom, da bi ugotovili za kaj dejansko gre. To vodi k večji jasnosti in manjšemu številu nesporazumov oz. konfliktov,
 • s pomočjo NLP treninga dosežejo večjo stopnjo samozavesti in samospoštovanja,
 • so sposobni lažje določati svoje smernice v življenju. NLP jim daje spretnosti, s katerimi so sposobni razvitii večji osebnostni potencial,
 • so bolj dovzetni za razumevanje sočloveka,
 • se zavejo, kako pomembno je poznati samega sebe. NLP trening jim omogoča, da postanejo bolj dosledni in še bolj ONI SAMI (tisto kar v resnici so).